VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Adolfas Laimutis Telksnys' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Adolfas Laimutis Telksnys', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Drevinskas, Tomas; Maruška, Audrius Sigitas; Naujokaitytė, Gintarė; Telksnys, Adolfas Laimutis; Kaljurand, Mihkel; Stanys, Vidmantas; Cowles, John; Gorbatsova, Jelena. Towards adaptive method for peak migration time correction: discretization period in electropherograms = Adaptyvaus smailių migracijos laiko kompensavimo metodo link: diskretizacijos periodas elektroferogramose // Chemija. Vilnius : LIETUVOS MOKSLU AKAD LEIDYKLA , GEDIMINO PR.3, VILNIUS, LITHUANIA, LT-2600. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2020, 31, 3, p. 146-155. DOI: 10.6001/chemija.v31i3.4288.
2Aidokas, Linas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Stochastinės valdymo sistemos kokybės vertinimas imitacinio modeliavimo metodu = Quality estimation of stochastic control system using simulation methods // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2020, t. 61, p. 29-37. DOI: 10.15388/LMR.2020.22718.
3Drevinskas, Tomas; Maruška, Audrius; Telksnys, Laimutis; Hjertén, Stellan; Stankevičius, Mantas; Lelešius, Raimundas; Mickienė, Rūta; Karpovaitė, Agneta; Šalomskas, Algirdas; Tiso, Nicola; Ragažinskienė, Ona. Chromatographic data segmentation method: a hybrid analytical approach for the investigation of antiviral substances in medicinal plant extracts // Analytical chemistry. Washington : American chemical society. ISSN 0003-2700. 2019, Vol. 91, iss. 1, p. 1080-1088. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b04595.
4Drevinskas, Tomas; Maruška, Audrius; Gladkauskas, Eimantas; Telksnys, Laimutis; Girdauskas, Valdas; Gorbatšova, Jelena; Kaljurand, M; Ragažinskienė, Ona. Design and applications of miniaturized, portable LED based colorimeter = Miniatiūrizuoto nešiojamojo kolorimetro su šviestuku kūrimas ir pritaikymas // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2018, vol. 29, no. 4, p. 209-218. DOI: 10.6001/chemija.v29i4.3836.
5Laurinčiukaitė, Sigita; Telksnys, Adolfas Laimutis; Kasparaitis, Pijus; Kliukienė, Regina; Paukštytė, Vilma. Lithuanian speech corpus Liepa for development of human-computer interfaces working in voice recognition and synthesis mode // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2018, vol. 29, no 3, p. 487-498. DOI: 10.15388/Informatica.2018.177.
6Drevinskas, Tomas; Telksnys, Laimutis; Maruška, Audrius; Gorbatšova, Jelena; Kaljurand, Mihkel. Capillary electrophoresis sensitivity enhancement based on adaptive moving average method // Analytical chemistry. Washington : American Chemical Society. ISSN 0003-2700. 2018, Vol. 90, iss. 11, p. 6773-6780. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00664.
7Drevinskas, Tomas; Telksnys, Adolfas Laimutis; Maruška, Audrius; Gorbatšova, Jelena; Kaljurand, Mihkel. Compensation of the baseline temperature fluctuations for autonomous CE–C4D instrument working in harsh environments // Electrophoresis. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. ISSN 0173-0835. eISSN 1522-2683. 2018, vol. 39, iss. 22, p. 2877-2883. DOI: 10.1002/elps.201800132.
8Telksnys, Adolfas Laimutis. Rašytinė ir sakytinė lietuvių kalba įprastoje ir elektroninėje terpėse = Written and spoken Lithuanian language in paper and electronic space // Bendrinė kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 2351-7204. 2017, T. 90, [5 p.]. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Telksnys_BK_90_straipsnis.pdf>.
9Antipovas, Andrius; Telksnys, Adolfas Laimutis. Šneka valdomas interneto naujienų skaitytuvas = Voice - controlled Internet News Reader // Informacinės technologijos 2015 : 20-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-249X. 2015, p. 151-154.
10Puzeris, Eimantas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Laisvai ir netrukdomai gyvenančių, bet kur esančių žmonių širdies ritmo variabilumo stebėsenos dėvima sistema - ritmometras = Ubiquitous personal heart rate variability monitoring wearable system - ritmometras // Informacinės technologijos 2015 : 20-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-249X. 2015, p. 51-54.
11Krasauskas, Žygimantas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Ubiquitous personal heart rate long distance transmission to the treatment centers based on smart mobile phone application // Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : Proceedings of the 2015 IEEE 3rd workshop : November 13–14, 2015, Riga, Latvia. New York : IEEE, 2015. ISBN 9781509012015. [4 p]. DOI: 10.1109/AIEEE.2015.7367297.
12Greibus, Mindaugas; Ringelienė, Živilė; Telksnys, Adolfas Laimutis. The phoneme set influence for Lithuanian speech commands recognition accuracy // Electrical, electronic and information sciences (eStream): 2017 open conference : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York : IEEE, 2017. ISBN 9781538639993. eISBN 9781538639986. [4 p]. DOI: 10.1109/eStream.2017.7950321.
13Telksnys, Adolfas Laimutis; Navickas, Gediminas. Žmonių ir kompiuterių sąveika šnekant // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 185-193. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/KoDi-2015-maketas-spaudai.pdf>.
14Narbutas, Edvinas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Data analysis for heart rate sequence elements in mobile systems // Information, electronic and electrical engineering (AIEEE), 2014 IEEE 2nd workshop on advances in, November 28-29, 2014, Vilnius: proceedings. Washington : IEEE, 2014. ISBN 9781479971220. p. [1-4]. DOI: 10.1109/AIEEE.2014.7020323.
15Šveikauskienė, Daiva; Telksnys, Adolfas Laimutis. Accuracy of the parsing of Lithuanian simple sentences // Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2014, t. 43, no. 4, p. 402-413. DOI: 10.5755/j01.itc.43.4.6700.
16Lileikytė, Rasa; Telksnys, Adolfas Laimutis. Metrics based quality estimation of speech recognition features // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2013, vol. 24, no. 3, p. 435-446. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1002.pdf>.
17Greibus, Mindaugas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Speech keyword spotting with rule based segmentation // Information and software technologies : 19th international conference, ICIST 2013, Kaunas, Lithuania, October 2013 : proceedings / edited by Tomas Skersys, Rimantas Butleris, Rita Butkienė. - Series : Communications in computer and information science. Vol. 319. ISSN 1865-0929. Berlin : Springer, 2013. ISBN 9783642419461. p. 186-197. DOI: 10.1007/978-3-642-41947-8_17.
18Čeidaitė, Gintarė; Telksnys, Adolfas Laimutis. Estimation of the environmental impact on the accuracy of signal recognition // Information and software technologies : 19th international conference, ICIST 2013, Kaunas, Lithuania, October 2013 : proceedings. Berlin : Springer Heidelberg, 2013. ISBN 9783642419461. p. 261-271. DOI: 10.1007/978-3-642-41947-8_22.
19Miežinis, Dalius; Telksnys, Adolfas Laimutis. Elektrokardiogramų ir ritmogramų signalų perdavimas nedideliu atstumu į mobiliuosius Android tipo įrenginius, taupant energijos ir duomenų srauto perdavimo sąnaudas // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. 2013, vol. 1, no 2, p. 112-123. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/CST/article/view/90>.
20Telksnys, Adolfas Laimutis; Kaukėnas, Jonas. Accuracy estimation of detection of extrasystoles in heart rate sequences // e-Health networking, applications and services (Healthcom) : 2012 IEEE 14th International Conference, 10-13 October, Beijing, China. Beijing : IEEE, 2012. ISBN 9781457720390. p. 143-148. Prieiga per internetą: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6379377>.
21Lileikytė, Rasa; Telksnys, Adolfas Laimutis. Quality estimation of speech recognition features for dynamic time warping classifier // Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2012, t. 41, no. 3, p. 268-273. DOI: 10.5755/j01.itc.41.2.914.
22Lileikytė, Rasa; Telksnys, Adolfas Laimutis. Quality measurement of speech recognition features in context of nearest neighbour classifier = Šnekos signalų atpažinimo požymių kokybės vertinimas, kai klasifikavimui naudojamas artimiausio kaimyno klasifikatorius // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2012, nr. 2, p. 9-12. DOI: 10.5755/j01.eee.118.2.1165.
23Telksnys, Adolfas Laimutis; Kaukėnas, Jonas. Recognition of short-time specific random elements in random sequences = Trumpalaikių specifinių atsitiktinių elementų atpažinimas atsitiktinėse sekose // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2011, vol. 22, no. 2, p. 279-288. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO823.pdf>.
24Lileikytė, Rasa; Telksnys, Adolfas Laimutis. Quality estimation methodology of speech recognition features = Šnekos signalų atpažinimo požymių kokybės matas : literatūros apžvalga // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, nr. 4, p. 113-116. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektros_z/z110/26__ISSN_1392-1215_Quality%20Estimation%20Methodology%20of%20Speech%20Recognition%20Features.pdf>.
25Čeidaitė, Gintarė; Telksnys, Adolfas Laimutis. Analysis of factors influencing accuracy of speech recognition = Atpažinimo tikslumui įtakos turinčių veiksnių analizė // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, Nr. 9(105), p. 69-72. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektros_z/z105/15__ISSN_1392-1215_Analysis%20of%20Factors%20Influencing%20Accuracy%20of%20Speech%20Recognition.pdf>.
26Laurinčiukaitė, Sigita; Filipovič, Mark; Telksnys, Adolfas Laimutis. Lithuanian continuous speech corpus LRN 1: an improvement // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2009, Vol. 38, no. 3, p. 203-207. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc383/Laurinc383.pdf>.
27Saulevičius, Donatas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Analysis of a self-formation process of semiconductor elements // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2009, Vol. 38, no. 1, p. 14-20. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc381/Saulev381.pdf>.
28Kligienė, Stanislava Nerutė; Lipeika, Antanas Leonas; Ožeraitis, Evaldas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2009, Nr. 4, p. 18-21.
29Greibus, Mindaugas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Speech segmentation features selection // Information technologies. Research communications. ISSN 2029-0020. 2009, [2009], p. 33-45.
30Sabaliauskas, Rokas; Barzdaitis, Vytautas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Smartcard analysis system applicable for learning // Information technologies. Research communications. ISSN 2029-0039. 2008, [2008], p. 153-158.
31Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Telksnys, Laimutis. Parameters Estimation in Modelling of Gas-Gap in RBMK Type Reactor Using Bayesian Approach = RBMK tipo branduolinio reaktoriaus dujų tarpelio matematinio modelio parametrų vertinimas Bajeso metodu // Informatica. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 295-306. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO786.pdf>.
32Skripkauskas, Mantas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Automatic transcription of Lithuanian text using dictionary = Lietuviškų tekstų transkribavimas naudojant žodyną // Informatica. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 4, p. 587-600. Prieiga per internetą: <http://iospress.metapress.com/link.asp?id=byvx8k565xfgkgm1>.
33Šilingas, Darius; Laurinčiukaitė, Sigita; Telksnys, Adolfas Laimutis. A technique for choosing efficient acoustic modeling units for Lithuanian continuous speech recognition // SPECOM'2006 : 11th international conference "Speech and computer" : 25-29 June 2006, St. Petersburg, Russia : proceedings. St. Petersburg : "Anatolya" Publishers, 2006. ISBN 574520074X. p. 61-66.
34Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Human-computer audiovisual interface // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2006, Vol. 35, no. 2, p. 87-93. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc352/Navick352.pdf>.
35Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Audiovizualinė vartotojo ir programinės įrangos sąsaja = Human-computer audiovisual interface // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2006/k6_02/IT2006/III_sekcija.pdf>.
36Laurinčiukaitė, Sigita; Šilingas, Darius; Skripkauskas, Mantas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Lithuanian continous speech corpus LRN 0.1: design and potential applications // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2006, Vol. 35, no. 4, p. 431-440. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc354/Laurin354.pdf>.
37Šilingas, Darius; Telksnys, Adolfas Laimutis. Specifics of hidden Markov Model modifications for large vocabulary continuous speech recognition = Paslėptųjų Markovo modelių modifikacijų, naudojamų didelio žodyno tolydžios šnekos atpažinimui, savybės // Informatica: international journal. Vilnius : Institute of mathematics and informatics. ISSN 0868-4952. 2004, Vol. 15, no. 1, p. 93-110. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO540.htm>.
38Lipeika, Antanas Leonas; Lipeikienė, Joana; Telksnys, Adolfas Laimutis. Development of isolated word speech recognition system = Atskirai pasakytų žodžių atpažinimo sistemos kūrimas // Informatica. ISSN 0868-4952. 2002, Vol. 13, no. 1, p. 37-46.
39Telksnys, Adolfas Laimutis. Self-formation supported by pattern recognition // Solid state phenomena. ISSN 1012-0394. 2004, Vol. 97-98, p. 51-58. Prieiga per internetą: <http://www.scientific.net/default.cfm?pdf=1&issn=1012-0394&pg=1&ppg=1&paper=51&isbn=3-908450-85-3>.