VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Albertas Jurgelevičius' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Albertas Jurgelevičius', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Jurgelevičius, Albertas; Sakalauskas, Leonidas. Big data mining using public distributed computing // Information technology and control = Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. eISSN 2335-884X. 2018, vol. 47, No. 2, p. 236-248. DOI: 10.5755/j01.itc.47.2.19738.
2Jurgelevičius, Albertas; Sakalauskas, Leonidas. BOINC based enterprise desktop GRID // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 21-22. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2017.pdf>.
3Jurgelevičius, Albertas; Sakalauskas, Leonidas. BOINC from the view point of Cloud computing // CEUR workshop proceedings [elektroninis išteklius]. Aachen : CEUR-WS. ISSN 1613-0073. 2017, Vol. 1973, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-1973/paper08.pdf>.