VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Andrius Daranda' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Andrius Daranda', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Daranda, Andrius; Dzemyda, Gintautas. A Marine Traffic Prediction using Recurrent Neural Networks // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 14-15. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2017.pdf>.
2Jakovlev, Sergej; Andziulis, Arūnas; Daranda, Andrius; Voznak, Miroslav; Eglynas, Tomas. Research on ship autonomous steering control for short-sea shipping problems // Transport. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2017, Vol. 32, iss. 2, p. 198-208. DOI: 10.3846/16484142.2017.1286521.