VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Dainius Dzindzalieta' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Dainius Dzindzalieta', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Bentkus, Vidmantas Kastytis; Dzindzalieta, Dainius. A tight Gaussian bound for weighted sums of Rademacher random variables // Bernoulli. Voorburg : International Statistical Institute. ISSN 1350-7265. eISSN 1573-9759. 2015, vol. 21, no. 2, p. 1231-1237. DOI: 10.3150/14-BEJ603.
2Dzindzalieta, Dainius. A note on random signs // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2014, Vol. 54, no. 4, p. 403-408. DOI: 10.1007/s10986-014-9252-x.
3Dzindzalieta, Dainius. Extremal Lipschitz functions in the deviation inequalities from the mean // Electronic communications in probability [Elektroninis išteklius]. Beachwood : Institute of Mathematical Statistics. ISSN 1083-589X. 2013, vol. 18, Art. no. 66 [p. 1-5]. DOI: 10.1214/ECP.v18-2814.
4Dzindzalieta, Dainius; Juškevičius, Tomas; Šileikis, Matas. Optimal probability inequalities for random walks related to problems in extremal combinatorics // SIAM journal on discrete mathematics. Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics. ISSN 0895-4801. 2012, vol. 26, no. 2, p. 828-837. DOI: 10.1137/110834913.
5Dzindzalieta, Dainius. 2009 metų Europos studentų matematikos olimpiada // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 75-77.
6Dzindzalieta, Dainius. Exact bounds for tail probabilities of martingales with bounded differences // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 412-415. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/TIKIMYBES/Dzindz.pdf>.
7Dzindzalieta, Dainius. Europos studentų olimpiada’07 = Student’s olympiad EUROPE 2007 // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec, Nr, p. 230-232. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/47_TOMAS(2007)/mat_inf_destym/Dzindz.pdf>.
8Dzindzalieta, Dainius. 2007 m. VU studentų olimpiada = Students olympiad 2007 of Vilnius university // Matematika ir matematikos dėstymas - 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252320. p. 22-23.
9Dzindzalieta, Dainius. An exact bound for tail probabilities for a class of conditionally symmetric bounded martingales = Tikslus rėžis sąlyginai aprėžtų martingalų klasės uodegų tikimybėms // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 433-438.
10Dzindzalieta, Dainius. VU studentų matematikos olimpiadai praėjus = Students' olympiad of Vilnius University // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 151-152.