VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Gintautas Jakimauskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Gintautas Jakimauskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Implementation of the Poisson-Gaussian regression model in empirical Bayes estimation of small probabilities // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the XI International conference, Minsk, September 6-10, 2016. Minsk : Publishing center of BSU, 2016. ISBN 9789855533666. p. 21-24.
2Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Note on the singularity of the Poisson–gamma model // Statistics and probability letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-7152. 2016, Vol. 114, p. 86-92. DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.007.
3Jakimauskas, Gintautas. On the non-singularity issue for the Poisson-gamma model // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 1, p. 99-103. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2014_1_41/jakimauskas.pdf>.
4Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Empirical Bayesian regression model for estimation of small rates // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, ser. A, p. 42-47. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/53_TOMAS(2012)/Serija_A/MATHEMATICS/Jakimauskas_Sakalauskas.pdf>.
5Jakimauskas, Gintautas. Gamma and logit models in empirical bayesian estimation of probabilities of rare events // STOPROG 2012 : Stochastic programming for implementation and advanced applications : proceedings of international workshop, July 3-6, 2012, Lithuania. Vilnius : Technika, 2012. ISBN 9786099524146. p. 43-48. DOI: 10.5200/stoprog.2012.08.
6Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Empirical Bayesian estimation for Poisson-gamma model // 24th Mini EURO conference on continuous optimization and information-based technologies in the financial sector (MEC EurOPT 2010). Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285984. P. 254-257. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/MEC_EurOPT_2010/008/0002.html>.
7Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Application of the empirical Bayes approach to nonparametric testing for high-dimensional data // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 402-407. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/51_TOMAS%282010%29/Statistikos_sekcija%28391-430%29.pdf>.
8Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Empirical Bayes testing goodness-of-fit for high-dimensional data // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768472. P. 199-202.
9Sakalauskas, Leonidas; Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Analysis of medical data by empirical bayes method // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768472. P. 203-206.
10Jakimauskas, Gintautas. Efficient algorithm for testing goodness-of-fit for classification of high dimensional data // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 293-297. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/MAT_STATISTIKA/Jakim.pdf>.
11Gurevičius, Romualdas; Jakimauskas, Gintautas; Sakalauskas, Leonidas. Empirical Bayesian estimation of small mortality rates // 5th international Vilnius conference [and] EURO-mini conference "Knowledge-based technologies and OR methodologies for decisions of sustainable development" (KORSD-2009) : September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. P. 290-295. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/KORSD_2009/Pages/10/290-295.htm>.
12Jakimauskas, Gintautas; Radavičius, Marijus; Sušinskas, Jurgis. A simple method for testing independence of high-dimensional random vectors // Austrian journal of statistics. ISSN 1026-597X. 2008, Vol. 37, no. 1, p. 101-108. Prieiga per internetą: <http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Radavicius.pdf>.
13Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas. Robust projection pursuit // Computer data analysis and modelling: robustness and computer intensive methods : proceedings of the Seventh international conference, Minsk, September 6-10, 2004. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2004. ISBN 9854454924. P. 114-117.
14Radavičius, Marijus; Jakimauskas, Gintautas; Sušinskas, Jurgis. Testing of independency for high-dimensional data // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 1. Minsk : Publishing centre BSU, 2007. ISBN 9789854765082. P. 174-177.
15Jakimauskas, Gintautas; Krikštolaitis, Ričardas. Projection pursuit procedure using bootstrap method for Gaussian mixture classification // Computer data analysis and modeling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the sixth international conference, Minsk, September 10-14, 2001. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU. 2001, P. 165-170.
16Jakimauskas, Gintautas. Procedure of the removal of the outliers from the sample satisfying the multidimensional Gaussian mixture model = Procedūra išsiskiriančių stebėjimų išskyrimui iš imties, patenkinančios daugiamačio Gauso mišinio modelį // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, T. 42, spec, nr, p. 523-528.
17Jakimauskas, Gintautas. Influence of the outliers to the classification of multidimensional Gaussian mixtures = Išsiskiriančių stebėjimų įtaka daugiamačių Gauso mišinių klasifikavimui // Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2001. ISBN 9986680212. p. 438-443.