VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Irina Krikun' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Irina Krikun', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Mamčenko, Jelena; Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina. On application of case-based reasoning to personalise learning // Informatics in education. Vilnius : Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2019, vol. 18, no. 2, p. 345-358. DOI: 10.15388/infedu.2019.16.
2Kurilov, Jevgenij; Meleško, Jaroslav; Krikun, Irina. Intelligent multi-agent learning system applying educational data mining = Intelektinė daugiaagentė mokymosi sistema, naudojanti edukacinių duomenų tyrybą // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2017, T. 79, p. 30-43. DOI: 10.15388/Im.2017.79.11381.
3Meleško, Jaroslav; Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina. Daugiaagentė sistema matematikos ir informatikos mokymui = Multi-agent system for computer science and engineering education // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, T. 58, p. 57-61. DOI: 10.15388/LMR.B.2017.10.
4Kurilov, Jevgenij; Mamčenko, Jelena; Krikun, Irina. Learning personalisation in virtual learning environments applying learning analytics // EDULEARN 17: 9th international conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings. Valencia : IATED, 2017. ISBN 9788469737774. p. 10180-10188. (EDULEARN proceedings, ISSN 2340-1117). DOI: 10.21125/edulearn.2017.0928.
5Krikun, Irina; Kurilov, Jevgenij. Pagrindinės tendencijos taikant edukacinių duomenų gavybą mokymuisi personalizuoti = Resource description framework based methodology to personalise learning // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, p. 25-30. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.05.
6Kurilov, Jevgenij; Krikun, Irina; Meleško, Jaroslav. On using learning analytics to personalise learning // ICERI 2016 : 9th annual international conference of education, research and innovation, Seville, 14th-16th of November, 2016 : conference proceedings. Seville : IATED Academy, 2016. ISBN 9788461758951. p. 6987-6996. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095).