VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Kazys Kazlauskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Kazys Kazlauskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Pupeikis, Rimantas; Kazlauskas, Kazys. Advanced methods for digital systems and signal processing. Duren : Shaker Verlag, 2021. 156 p. ISBN 9783844081145. DOI: 10.2370/9783844081145.
2Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. Advanced methods for short signal spectrum estimation / Kazys Kazlauskas, Rimantas Pupeikis. Herzogenrath / Maastricht : Shaker Verlag, 2016. 150 p. ISBN 9783844045246. Prieiga per internetą: <http://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-4524-6>.
3Vaicekauskas, Gytis; Kazlauskas, Kazys; Smaliukas, Robertas. A novel method to design S-boxes based on key-depdendent permutation schemes and its quality analysis // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Bradford : The Science and Information (SAI). ISSN 2158-107X. eISSN 2156-5570. 2016, Vol. 7, Iss. 4, p. 93-99. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.070412#sthash.kWVKXulF.dpuf.
4Kazlauskas, Kazys; Vaicekauskas, Gytis; Smaliukas, Robertas. An algorithm for key-dependent S-box generation in block cipher system = Blokinių šifravimo sistemų S-lentelių priklausomų nuo rakto generavimo algoritmas // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. 2015, Vol. 26, No. 1, p. 51-65. DOI: 10.15388/Informatica.2015.38.
5Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. Missing data restoration algorithm // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 2, p. 209-220. DOI: 10.15388/Informatica.2014.11.
6Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. Self-tuning control of linear systems followed by deadzones // TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar : Association for Information Communication Technology Education and Science. ISSN 2217-8309. 2014, vol. 3, no.1, p. 3-7. Prieiga per internetą: <http://www.temjournal.com/documents/vol3no1/TemJournalFebruary2014_3_7.pdf>.
7Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. On intelligent extraction of an internal signal in a Wiener System consisting of a linear block followed by hard-nonlinearity // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2013, vol. 24, no. 1, p. 35-58. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO880.pdf>.
8Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. On speedy recognition of non-aliased realization after multifold downsampling of an oversampled bandlimited signal // Information technology and control = Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2012, Vol. 41, no. 3, p. 248-257. DOI: 10.5755/j01.itc.41.3.851.
9Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. A forward-backward approach for instantaneous frequency estimation of frequency modulated signals in noisy environment = Dažniu moduliuoto signalo stebimo triukšmuose momentinio dažnio įvertinimas panaudojant tiesioginės ir atgalinės prognozės metodą // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2012, vol. 23, no. 1, p. 65-76. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO858.pdf>.
10Kazlauskas, Kazys. The Burg algorithm with extrapolation for improving the frequency estimation = Dažnių įverčių pagerinimas naudojant Burgo algoritmą ir ekstrapoliaciją // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2011, vol. 22, no. 2, p. 177-188. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO828.pdf>.
11Petreikytė, Gintarė; Kazlauskas, Kazys. Spektro įvertinimo algoritmų palyginamoji analizė // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 301-306. DOI: 10.15388/LMR.2010.55.
12Kazlauskas, Kazys. Efficient computation of the multivariate system charcteristics // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2010, Vol. 39, no. 2, p. 116-122. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc392/Kazla392.pdf>.
13Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius; Petreikytė, Gintarė. Rekurentinis algoritmas spektrui įvertinti // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 368-373. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/TEOR_INFORMATIKA/kazl_pet.pdf>.
14Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius; Petreikytė, Gintarė. Сравнительный анализ методов оценки мощности спектра // Автоматика и вычислительная техника. ISSN 0132-4160. 2009, № 6, p. 47-60.
15Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius; Petreikytė, Gintarė. The comparative analysis of methods for estimation of the spectrum power // Automatic control and computer sciences. ISSN 0146-4116. 2009, Vol. 43, iss. 6, p. 317-327. DOI: 10.3103/S0146411609060054.
16Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius. Key-dependent S-box generation in AES block cipher system // Informatica. ISSN 0868-4952. 2009, Vol. 20, no. 1, p. 23-34. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO743.htm>.
17Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius. Определение характеристик систем со многими входами и многими выходами // Автоматика и вычислительная техника. ISSN 0132-4160. 2007, № 3, p. 44-55.
18Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius. Determining the characteristics of systems with multiple inputs and multiple outputs // Automatic control and computer sciences. ISSN 0146-4116. 2007, Vol. 41, iss. 3, p. 148-157. DOI: 10.3103/S0146411607030054.
19Kazlauskas, Kazys. Algorithms for LPTV system parameters estimation // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2007, Vol. 36, no. 2, p. 238-241. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc362/Kazla362.pdf>.
20Kazlauskas, Kazys; Pupeikis, Rimantas. Цифровые системы обработки данных / К. Казлаускас, Р. Пупейкис. Вильнюс : Мокслас, 1991. 220 p. ISBN 5420008742.
21Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius. Iterative estimation algorithm of autoregressive parameters = Iteratyvusis autoregresijos parametrų įvertinimo algoritmas // Informatica. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 2, p. 199-206. Prieiga per internetą: <http://iospress.metapress.com/link.asp?id=3dnvclrrqr41jtgj>.
22Kazlauskas, Kazys. Lygiagrečiojo diskretinės Furjė transformacijos algoritmo analizė = Parallel discrete Fourier transform algorithm analysis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 2 (58), p. 57-60.
23Kazlauskas, Kazys; Kazlauskas, Jaunius. Layered polynomial filter structures = Sluoksniuotų polinominių filtrų struktūros // Informatica. ISSN 0868-4952. 2002, Vol. 13, no. 1, p. 23-36.
24Kazlauskas, Kazys. Расчёт рекурсивных цифровых фильтров с периодически изменяющимися коеффициентами // Автоматика и вычислительная техника. ISSN 0132-4160. 2003, №2, p. 62-69.
25Kazlauskas, Kazys. Optimal estimation of the parameters of linear periodically time-varying systems = Tiesinių periodiškai kintamų sistemų parametrų optimalus įvertinimas // Informatica. Vilnius. ISSN 0868-4952. 2003, vol. 14, nr. 2, p. 213-222.