VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Laura Ringienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Laura Ringienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. Students’ performance and teaching practices in science across EU countries: evidence from PISA2015 // European proceedings of social & behavioural sciences: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology. London : Future Academy. eISSN 2357-1330. 2019, vol. 53, p. 241-254. DOI: 10.15405/epsbs.2019.01.24.
2Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Jakaitienė, Audronė; Dukynaitė, Rita. Student science performance and teaching practices across EU countries: evidence from PISA 2015 // 9th ICEEPSY 2018 : International conference on education & educational psychology, 02-05 October 2018, Athens/Greece : abstract book. Athens : Future Academy®. eISSN 1986-3020. 2018, p. 43. DOI: 10.15405/iceepsy2018(1986-3020).
3Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. The effect of student-oriented teaching practices in explaining PISA science performance across EU countries // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 69. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
4Ringienė, Laura; Dzemyda, Gintautas. Multidimensional data visualization based on the exponential correlation function // Baltic journal of modern computing. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 9-28. Prieiga per internetą: <http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/1_1-2_2_Ringiene.pdf>.
5Ringienė, Laura; Dzemyda, Gintautas. Daugiamačių duomenų požymių mažinimas naudojantis eksponentine koreliacine funkcija // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2013, nr. 1, p. 152-158. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2013_1_39/ringiene_dzemyda.pdf>.
6Ringienė, Laura; Dzemyda, Gintautas. Specialios struktūros daugiasluoksnis perceptronas daugiamačiams duomenims vizualizuoti // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 358-364.