VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Martynas Sabaliauskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Martynas Sabaliauskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Dzemyda, Gintautas; Sabaliauskas, Martynas. New ideas for multidimensional scaling // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 26. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.
2Belovas, Igoris; Sabaliauskas, Martynas. On visualization of properties and structures related to zeta-functions // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 11. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.
3Dzemyda, Gintautas; Sabaliauskas, Martynas. New method to minimize the stress in multidimensional scaling // Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk : Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115. p. 29-31. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/233315>.
4Sabaliauskas, Martynas; Dzemyda, Gintautas. On the visual approach to global optimization for multidimensional scaling // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems" : Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 72. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
5Sabaliauskas, Martynas; Dzemyda, Gintautas. On the local geometric approach to global optimization for multidimensional scaling // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 42. DOI: 10.15388/DAMSS.2017.
6Bilinskas, Mykolas Jurgis; Dzemyda, Gintautas; Sabaliauskas, Martynas. Speeding-up the fitting of the model defining the ribs-bounded contour // Applied computer systems / Ryga Technical University. Warsaw : De Gruyter open. ISSN 2255-8683. eISSN 2255-8691. 2017, Vol. 21, no 1, p. 66-70. DOI: 10.1515/acss-2017-0009.
7Sabaliauskas, Martynas. An investigation of surface deformation using singular value decomposition // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 52. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf>.
8Sabaliauskas, Martynas; Marcinkevičius, Virginijus. Segmentation model for flattening of individual 3D lasts // Engineering and competitiveness (EMC 2016) : 6th international symposium: proceedings, 17-18 June 2016, Kotor,. Novi Sad : University of Novi Sad, 2016. ISBN 9788676722846. p. 325-331.
9Sabaliauskas, Martynas. Skaitmeninių organinės prigimties kurpalių modelių segmentavimo ir projektavimo į plokštumą tyrimas // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija : pranešimų santraukos, Vilnius, 2016 m. vasario 10 d. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2016, p. 57-60.
10Sabaliauskas, Martynas; Marcinkevičius, Virginijus. An application of ARAP method for parametrization of shoetrees // Data analysis methods for software systems: 7th International Workshop: [abstracts book] : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9789986680581. p. 45-46. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf>.
11Sabaliauskas, Martynas. Bezje paviršių aproksimavimo algoritmas atskirai kvadrianguliarių paviršių klasei = An algorithm for approximation of Bazier surfaces for special case of quadriangular grid // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėda University. eISSN 2029-9966. 2015, vol. 3, no. 2, p. 454-463. DOI: 10.15181/csat.v3i2.1111.
12Sabaliauskas, Martynas; Marcinkevičius, Virginijus. An investigation of ABF++, LSCM, and ARAP methods for parametrization of shoetrees // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2015, t. 7, Nr 3, p. 296-299. DOI: 10.3846/mla.2015.786.
13Sabaliauskas, Martynas. A robust SVD algorithm for ARAP method // EMC 2015 : 5th International symposium „Engineering Management and Competetiveness“ : proceedings. Zrenjanin : University of Novi Sad, 2015. ISBN 9788676722563. p. 333-336.
14Sabaliauskas, Martynas; Marcinkevičius, Virginijus. Comparison of mods of shoetrees obtained by theoretical and experimental methods // Data analysis methods for software systems : 6th International Workshop : [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014. [Vilnius], 2014. ISBN 9789986680505. p. 44.
15Sabaliauskas, Martynas; Mockus, Jonas. On the Nash equilibrium in the inspector problem // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2014, t. 55, ser. A, p. 79-84. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/LMR/55(2014)/A/55A15.pdf>.
16Mockus, Jonas; Sabaliauskas, Martynas. On the exact polynomial time algorithm for a special class of bimatrix game // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2013, t. 54, ser. A, p. 85-90. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/LMR/54(2013)/Series_A/INFORMATICS/Mockus_Sabaliauskas.pdf>.