VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Mindaugas Morkūnas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Mindaugas Morkūnas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Morkūnas, Mindaugas; Treigys, Povilas; Laurinavičius, Arvydas. Deep learning-based method for quantitative collagen framework analysis in routine pathology images // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 62. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
2Morkūnas, Mindaugas; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Laurinavičius, Arvydas; Korvel, Gražina. Machine learning based classification of colorectal cancer tumour tissue in whole-slide images // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2018, vol. 29, no. 1, p. 75-90. DOI: 10.15388/Informatica.2018.158.
3Morkūnas, Mindaugas; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Laurinavičius, Arvydas. Impact of colour on colorectal cancer tissue classification in hematoxylin and eosin stained histological images // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 35-36. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2017.pdf>.
4Morkūnas, Mindaugas; Treigys, Povilas; Laurinavičius, Arvydas. An overview of methods to spatially map intra-tumor genetic heterogeneity in whole slide pathology images // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 42-43. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf>.