VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Paulius Vaitkevičius' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Paulius Vaitkevičius', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Vaitkevičius, Paulius; Marcinkevičius, Virginijus. Comparison of classification algorithms for detection of phishing websites // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2020, vol. 31, no. 1, p. 143-160. DOI: 10.15388/20-INFOR404.
2Vaitkevičius, Paulius; Marcinkevičius, Virginijus. Learning phishing websites URLs using long short-term memory network and gated recurrent units // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 88. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.