VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rūta Užupytė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rūta Užupytė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Užupytė, Rūta; Babarskis, Tomas; Krilavičius, Tomas. The Generation of electricity load profiles using K-means clustering algorithm // Journal of universal computer science. Graz : Graz University of Technology. ISSN 0948-695X. eISSN 0948-6968. 2018, Vol. 24, iss.9, p. 1306-1329. Prieiga per internetą: <http://www.jucs.org/jucs_24_9/the_generation_of_electricity/jucs_24_09_1306_1329_uzupyte.pdf>.
2Užupytė, Rūta; Krilavičius, Tomas. Analysis of public procurement data using social network techniques // Data analysis methods for software systems – DAMSS: 9th International Workshop, Druskininkai, Lithuania, November 30-December 2, 2017 / editor Jolita Bernatavičienė. Vilnius : Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, 2017. ISBN 9789986680642. p. 50-50.