VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rimantas Želvys' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rimantas Želvys', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila; Jakaitienė, Audronė. School leadership and educational effectiveness: Lithuania case in comparative perspective // Management: journal of contemporary management issues. Split : University of Split. ISSN 1331-0194. eISSN 1846-3363. 2019, vol. 24, no. SI, p. 17-36. DOI: 10.30924/mjcmi.24.si.2.
2Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila. Švietimo sistemų efektyvumas ir našumas kintančių švietimo paradigmų kontekste = Effectiveness and eficiency of educational systems in a context of shifting educational paradigms // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2018, T. 130, Nr. 2, p. 32-45. DOI: 10.15823/p.2018.20.