VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Tomas Juškevičius' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Tomas Juškevičius', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Juskevicius, Tomas; Šemetulskis, Gražvydas. Optimal Littlewood-Offord inequalities in groups // Combinatorica. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0209-9683. eISSN 1439-6912. 2019, vol. 39, iss. 4, p. 911-921. DOI: 10.1007/s00493-018-3845-7.
2Bentkus, Vidmantas Kastytis; Juškevičius, Tomas. Bounds for tail probabilities of martingales using skewness and kurtosis // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2008, Vol. 48, no.1, p. 30-37. DOI: 10.1007/s10986-008-0003-8.