VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Vytautas Tiešis' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Vytautas Tiešis', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Tiešis, Vytautas. Construction of active and semi-active schedules for job shop with fixed post-processing periods // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 49. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2017.pdf>.
2Tiešis, Vytautas; Lančinskas, Algirdas; Marcinkevičius, Virginijus. Presymptomatic genetic risk assessment methods // Data analysis methods for software systems : 7th international workshop, Druskininkai, December 3-5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2015. ISBN 9789986680581. p. 50. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf>.
3Tiešis, Vytautas; Lančinskas, Algirdas; Marcinkevičius, Virginijus. Analysis of genetic risk assessment methods = Genotipo įtakotos susirgimo rizikos įvertinimo metodų tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir Informatikos Insititutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 117-122. DOI: 10.15388/LMR.A.2015.19.
4Tiešis, Vytautas; Dzemyda, Gintautas; Kizil, Taskin. Heuristic algorithms for rescheduling of production processes with advanced precedence constraints // Data analysis methods for software systems : 6th International Workshop : [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014. [Vilnius], 2014. ISBN 9789986680505. p. 48-49.
5Tiešis, Vytautas; Dzemyda, Gintautas; Kizil, Taskin. Heuristic reactive rescheduling algorithms in the advanced scheduling Add-on for ERP // Baltic journal of modern computing. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. 2014, Vol. 2, no. 4, p. 272-284. Prieiga per internetą: <http://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/2_4_6_Tiesis2.pdf>.
6Tiešis, Vytautas; Treigys, Povilas. Optic nerve disc mathematical parameterization and the statistical comparison with measurements // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 325-329. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/51_TOMAS%282010%29/Matematikos_Taikymu_II_sekcija%28250-335%29.pdf>.
7Treigys, Povilas; Marcinkevičius, Virginijus; Tiešis, Vytautas; Matulevičienė, Aušra; Ambrozaitytė, Laima; Kučinskas, Vaidutis. Duomenų, susijusių su lūpos ir/ar gomurio nesuaugimais, kaupimo analizė = Use case analysis for cleft lip and/or palate data storage // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 4, p. 197-202.
8Dzemyda, Gintautas; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Optimizavimo metodai : vadovėlis informatikos krypties doktorantams ir magistrantams / Gintautas Dzemyda, Vydūnas Šaltenis, Vytautas Tiešis ; Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Mokslo aidai, 2007. 166 p. ISBN 9789986680413.
9Bernatavičienė, Jolita; Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Marcinkevičius, Virginijus; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Visualization and analysis of the eye fundus parameters // Proceedings of the 6th Nordic conference on eHealth and telemedicine NCeHT2006 : 31 August - 1 September 2006, Finlandia Hall, Helsinki, Finland. Helsinki. 2006, p. 267-268. Prieiga per internetą: <http://www.nceht2006.org/NCeHT2006_Proceedings_.pdf>.
10Tiešis, Vytautas. Diskrečių resursų priskyrimas vartotojų grupėms = Discrete resource allocation to groups of customers // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 404-408. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/LMD_darbai/operac/>.
11Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. The structure of multivariate models and the range of definition // Stochastic and global optimization. Dordrecht, Boston, London, 2002. ISBN 1402004842. p. 209-219.
12Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Lietuvos pedagogų duomenų bazių analizė matematikos mokymo požiūriu = The analysis of the Lithuanian teacher's databases in the scope of mathematics' teaching // Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2001. ISBN 9986680212. p. 272-277.
13Šaltenis, Vydūnas; Dzemyda, Gintautas; Tiešis, Vytautas. Quantitative forecasting and assessment models in the state education system = Kiekybiniai prognozavimo ir vertinimo modeliai švietimo sistemoje // Informatica. ISSN 0868-4952. 2002, Vol. 13, no. 4, p. 485-500. DOI: ISI:000180158200008.
14Dzemyda, Gintautas; Tiešis, Vytautas. Visualisation of multidimensional objects and the socio-economical impact to activity in EC RTD databases = Daugiamačių objektų vizualizacija ir socio-ekonominių faktorių įtaka aktyvumui Europos komisijos mokslo ir technologijų duomenų bazėse // Informatica. ISSN 0868-4952. 2001, Vol. 12, no. 2, p. 239-262.
15Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Informatikos mokytojų poreikis bei kokybiniai rodikliai = Demand and indicators of informatics teachers // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2001, T. 18, p. 31-34.
16Dzemyda, Gintautas; Gudynas, Pranas; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas; Sutkienė, Vaida (red.); Stapčinskienė, Giedrė (iliustr.). Lietuvos pedagogai ir moksleiviai : analizė ir prognozė / Gintautas Dzemyda, Pranas Gudynas, Vydūnas Šaltenis, Vytautas Tiešis ; [recenzavo Petras Gailutis Adomėnas, Irena Zaleskienė ; kalbos redaktorė Vaida Sutkienė ; viršelio dailininkė Giedrė Stapčinskienė]. Vilnius : Mokslo aidai, 2001. 165, [1] p. ISBN 9986479819.
17Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Lietuvos pedagogų duomenų bazių analizė: pedagoginio personalo bei moksleivių srautai ir prognozės = Analysis of the Lithuanian teachers' databases: flows and prognoses of teachers and pupils // Pedagogika. ISSN 1392-0340. 2001, T. 52, p. 93-104.
18Dzemyda, Gintautas; Kurasova, Olga; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Lietuvos pedagogų duomenų bazių analizė // Informacinės technologijos 2001 : Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2001. ISBN 9955090987. p. 79-86.
19Dzemyda, Gintautas; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Forecasting Models in the State Education System = Prognozavimo modeliai švietimo sistemoje // Informatics in education. ISSN 1648-5831. 2003, Vol. 2, no. 1, p. 3-14.
20Dzemyda, Gintautas; Šaltenis, Vydūnas; Tiešis, Vytautas. Knowledge based decision support in the state education policy // Modelling and simulation of business systems : international conference, May 13-14, 2003 Vilnius. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094206. p. 10-14.
21Tiešis, Vytautas. Diskretinių resursų paskirstymo uždaviniai ir jų taikymas karyboje = Discrete resource allocation problems and military applications // Lietuvos matematikos rinkinys, T.42, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLIII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2002. ISBN 9986680212. p. 277-282.