Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Šarūnas Eirošius) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Gedminaitė-Raudonė, Živilė; Eirošius, Šarūnas. Unikalių kultūrinių išteklių vertinimas Lietuvos regionuose = Assessment of Lithuania‘s Unique Regional Resources // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. eISSN 2424-337X. 2015, T. 2, Nr. 37, p. 95-107. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&Itemid=17344&id=17593&lang=lt>.
2Eirošius, Šarūnas; Kriščiukaitienė, Irena; Namiotko, Virginia. Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimas // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1822-6760. 2012, t, 33, nr. 4, p. 33-43. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/40/ManagKaunas4_33__40_tais.pdf>.
3Eirošius, Šarūnas. Socialinio draudimo pensijų finansavimo reformos galimybių analizė // Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2011 m. kovo 25 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955336525. p. 59-69.