Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Algirdas Bartkus) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Bartkus, Algirdas. The impact of taxes on the consumption to income ratio // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. eISSN 2424-6166. 2017, t. 96, no 2, p. 7-27. DOI: 10.15388/Ekon.2017.2.10984.
2Kazlauskas, Lukas; Bartkus, Algirdas (vadov.). Valstybės taupymo politikos poveikis: Lietuvos atvejis // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2538-7421. eISSN 2538-743X. 2017, p. 185-192. Prieiga per internetą: <http://www.ef.vu.lt/dokumentai/nuotraukos/naujienos/2017/05/EF-studentu_mokslines_draugijos-2017-internetui-pdf___mazas.pdf>.
3Mociūnaitė, Laura; Bartkus, Algirdas (vadov.). Tiesinių ir netiesinių laiko eilučių modelių prognozinių galimybių tyrimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2538-7421. eISSN 2538-743X. 2017, p. 175-185. Prieiga per internetą: <http://www.ef.vu.lt/dokumentai/nuotraukos/naujienos/2017/05/EF-studentu_mokslines_draugijos-2017-internetui-pdf___mazas.pdf>.
4Bartkus, Algirdas. The minimum wage and the Lithuanian labour market // Economics of transition. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0967-0750. eISSN 1468-0351. 2017, Vol. 25, No. 1, p. 47-75. DOI: 10.1111/ecot.12111.
5Bartkus, Algirdas. A new model with regime switching errors: forecasting GDP in times of great recession // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2016, T. 95, Nr. 2, p. 7-29. DOI: 10.15388/Ekon.2016.2.10122.
6Šikšniūtė, Normantė; Bartkus, Algirdas (vadov.). Centralizuotų ir necentralizuotų derybų dėl darbo užmokesčio modeliavimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija : straipsnių rinkinys, 2015. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094596773. eISBN 9786094596766. p. 248-255.
7Meškelytė, Simona; Bartkus, Algirdas (vadov.). Monetarinės politikos taisyklių įvertinimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 133-142.
8Davidovič, Oleg; Bartkus, Algirdas (vadov.). Ryšio tarp agreguotų vartotojų išlaidų ir pajamų modeliavimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 43-56.
9Mociūnaitė, Laura; Bartkus, Algirdas (vadov.). Derybos dėl darbo užmokesčio ir kainų nustatymas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 161-171.
10Rupeika, Giedrius; Bartkus, Algirdas (vadov.). Valiutos paklausos dinaminis modeliavimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 230-240.
11Bartkus, Algirdas. The analysis of the second pillar pension funds and the role of expectations // Organizations and markets in emerging economies. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-4581. 2014, Vol. 5, no. 2, p. 44-59. Prieiga per internetą: <http://www.om.ef.vu.lt/index.php?item_id=5>.
12Bartkus, Algirdas. On future pensions from the second pillar pension funds // Organizations and markets in emerging economies. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-4581. 2013, Vol. 4, no. 1, p. 121-140. Prieiga per internetą: <http://www.om.ef.vu.lt/index.php?item_id=5&mode=normal&open_issue=138>.
13Bartkus, Algirdas. Ilgalaikis socialinio draudimo reformų poveikis socialinio draudimo biudžeto stabilumui // Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2012, t. 6, nr. 2, p. 179-195. DOI: 10.7220/AESR.1822.7996.2012.6.2.11.
14Gruževskis, Boguslavas; Bartkus, Algirdas. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės = The imperfections of old-age pension insurance in Lithuania and possible solutions // Socialinis darbas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2010, t. 9, nr.1, p. 12-17. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/801/1_gruzevskis.pdf>.
15Bartkus, Algirdas. Antros pakopos kaupiamųjų pensijų fondų poveikis makroekonomikai = The Impact of Second Pillar Pension Funds on Macroeconomics // Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2011, t. 5, nr. 1, p. 145-160.
16Skučienė, Daiva; Bartkus, Algirdas. Cost-benefit analysis of the funded pension scheme in Lithuania // 2nd International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, 4 November 2011, ISEG, Lisbon, Portugal [Elektroninis optinis diskas]. Lisbon : Technical University of Lisbon. 2011, [20 p].
17Bartkus, Algirdas. Efektyvus socialinio draudimo pensijų indeksavimas = Efficient indexation of social insurance pensions // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. 2010, nr. 49, p. 34-39, 82. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=14369>.
18Bartkus, Algirdas. Lietuvos ir Latvijos antros pakopos kaupiamųjų pensijų fondų veiklos ypatumų įvertinimas = Evaluation of second tier pension fund activity peculiarities in Lithuania and Latvia // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2007, t. 78, p. 7-23.