Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Kristina Zitikytė) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Zitikytė, Kristina; Medaiskis, Teodoras (vadov.). Paslaugų sektoriaus poveikio Lietuvos ekonomikos aktyvumui įvertinimas naudojant tarpšakinį balansą ir multiplikatorių analizę. // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 290-300.
2Zitikytė, Kristina; Karpuškienė, Vita (vadov.). Filtrų metodų taikymas ekonometrinėje laiko eilučių analizėje // Jaunųjų ekonomikos ir vadybos mokslininkų įžvalgos: VU EF SMD konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592423. p. 294-303.