Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Linas Čekanavičius) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Čekanavičius, Linas. On the choice of fiscal adjustment to financial crises: expansionary vs. contractionary policies // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2424-6166. eISSN 1392-1258. 2018, t. 97, Nr. 2, p. 7-17. DOI: 10.15388/Ekon.2018.1.11783.
2Bagdonaitė, Indrė; Čekanavičius, Linas. European economic convergence: when we will close the gap? (case of Lithuania) // SGEM 2018 : 5th International multidisciplinary conference on social sciencies and arts, 24 August - 2 September 2018, Albena, Bulgaria. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2018, art. no. 34. ISBN 9786197408645. p. 267-273. Prieiga per internetą: <https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article5893>.
3Čekanavičius, Linas; Vaitkus, Vilius. Evaluating the ompact of crisis on economy in the Baltics // SGEM 2018 : 5th International multidisciplinary conference on social sciencies and arts, 26 August - 01 September 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5: Modern science. Issue 1.3: Finance economics and tourism. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2018. ISBN 9786197408638. p. 161-168.
4Čekanavičius, Linas; Žurauskas, Ignas; Kirilovas, Evaldas. Tar or honey? The better cure for recession debate // SGEM international multidisciplinary scientific conference : Political sciences, law, finance economics and tourism. Conference proceedings. Vol. III : Economics and tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2014. ISBN 9786197105278. p. 565-572. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B23.
5Čekanavičius, Linas; Žurauskas, Ignas; Kirilovas, Evaldas. Remedies for economic crisis: spending or austerity? // Actual problems of development of economy and economic science : proceedings of materials of International scientific-practical conference dedicated to the 70th anniversary of the Foundation of the Institute, 27-28 June, 2014. Tbilisi : Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics, 2014. ISBN 9789941133527. p. 58-61.
6Linas, Čekanavičius; Semėnienė, Daiva; Oosterhuis, Frans; Ierland, Ekko van. The cost of pollution - environmental economics // Environmental science: understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region / editors: Lars Ryden, Pawel Migula, Magnus Andersson. Uppsala : The Baltic University Press, 2003. ISBN 9197001708. p. 566-597. Prieiga per internetą: <http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/834-es-environmental-science>.
7Čekanavičius, Linas; Bazytė, Rugilė; Dičmonaitė, Agnė. Green business: challenges and practices // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2014, t. 93, Nr. 1, p. 74-88. DOI: 10.15388/Ekon.2014.0.3021.
8Martinavičius, Jonas; Čekanavičius, Linas. Namų ūkių turtas ir jo vertinimo problemos // Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094592997. p. 168-178.
9Čekanavičius, Linas; Martinavičius, Jonas. Kaštų ir naudos analizės taikymas vertinant energetikos objektus // Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094592997. p. 63-71.
10Linas, Čekanavičius. Methodology for the economic appraisal of environmental damages at former military sites = Buvusių karinių objektų žalos aplinkai ekonominio vertinimo metodika // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2011, vol. 10, no. 1, p. 138-147.
11Linas, Čekanavičius. Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955335870. p. 216-234.
12Linas, Čekanavičius. Application of tradable discharge credits to wastewarter management: a feasibility study // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2010, t. 89, nr. 1, p. 80-90. Prieiga per internetą: <https://www.vu.lt/leidyba/mokslo-zurnalai/ekonomika/archive/ekonomika-89-1/item/992-application-of-tradable-discharge-credits-to-wastewarter-management-a-feasibility-study>.
13Linas, Čekanavičius. Demographic trends in Lithuania: observations from the past and propositions for the future // Economies of Central and Eastern Europe : convergence, opportunities and challenges : international conference, 14-16 June, 2009, Tallinn. [Elektroninis išteklius (CD-ROM)]. Tallinn, 2009. ISBN 9789949430284. p. [1-16].
14Linas, Čekanavičius; Grebliauskas, Artūras; Miliauskas, Giedrius. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo modelio projekcijos = Estimations of the financial support model for tertiary education in Lithuania // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2008, t. 81, p. 7-25.
15Linas, Čekanavičius; Kasnauskienė, Gindrutė. The impact of labour migration: two sides of the same coin // Economy and business: international scientific publications. Vol. 1. Bourgas : Science invest, 2007. ISBN 9789549368277. p. 45-56.
16Kasnauskienė, Gindrutė; Linas, Čekanavičius. Brain drain: calamity, waste or opportunity? // Human resources - the main factor of regional development: proceedings of the 2nd international conference, Klaipėda, 5th-6th October, 2006. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955181866. p. 174-181.
17Coleman, James Samuel; Bareikytė, Zina (vert.); Bartkuvienė, Linara (vert.); Bėkštienė, Vida (vert.); Linas, Čekanavičius (vert.); Čičinskas, Jonas (vert.); Ramonaitė, Ainė (vert.); Žeruolis, Darius (vert.). Socialinės teorijos pagrindai / James S. Coleman ; iš anglų kalbos vertė: Zita Bareikytė, Linara Bartkuvienė, Vida Bėkštienė, Linas Čekanavičius, Jonas Čičinskas, Ainė Ramonaitė, Darius Žeruolis. Vilnius : Margi raštai, 2005. 852 p. ISBN 9986092949.
18Linas, Čekanavičius; Samalavičius, Almantas Liudas. Šiuolaikiniai mokslo plėtros instrumentai: pasaulio patirtis ir pamokos = Modern instruments of research development: global experience and lessons to be taken // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2005, t. 72(2), p. 24-35. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/ekonom/72_2/straipsniai/str2.pdf>.
19Linas, Čekanavičius. Ekonomikos mokslas // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. ISBN 9986780624. p. 103-116.
20Linas, Čekanavičius. Natural resource and environmental policy enforcement: the case of Lithuania // Baltic economic issues. Halifax, 2000. ISBN 0770387128. p. 29-41.
21Linas, Čekanavičius. Ekonominių aplinkos apsaugos veiksnių politika = Policy of economic factors on environmental protection // Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Vilnius : UAB "Laisvos reklamos idėjos". 2003, p. 48-49.
22Viliūnas, Giedrius; Birmontienė, Toma; Chmieliauskas, Alfredas; Linas, Čekanavičius; Donskis, Leonidas; Glosienė, Audronė; Krupavičius, Algis; Nikžentaitis, Alvydas; Samalavičius, Almantas Liudas; Subačius, Giedrius. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija bendrosios Lietuvos mokslo plėtros strategijos kontekste / Giedrius Viliūnas, Toma Birmontienė, Alfredas Chmieliauskas, Linas Čekanavičius, Leonidas Donskis, Audronė Glosienė, Algis Krupavičius, Alvydas Nikžentaitis, Almantas Samalavičius, Giedrius Subačius ; LR Švietimo ir mokslo ministerija. Mokslo ir studijų departamentas. Vilnius : ŠMM Mokslo ir studijų departamentas, 2003. Prieiga per internetą: <http://www.mokslas.lt/content/documents/projects/project_other/projekt_other390.htm>.
23Galinienė, Birutė; Linas, Čekanavičius; Martinavičius, Jonas; Miškinis, Algirdas. Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studijų programos ir jų perspektyvos = Studies at the faculty of economics of Vilnius university: present state and prospectives // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2003, t. 63, p. 214-225. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/ekonom/63/straipsniai/str17.pdf>.
24Linas, Čekanavičius. A proposal for the pollution management reform in Lithuania: "pollution currency" approach // Ekonomika : mokslo darbai. ISSN 1392-1258. 1998, t .44, p. 14-36.
25Linas, Čekanavičius. Economics - Lithuania // Three social scince disciplines in Central and Eastern Europe : handbook on economics, political science and sociology (1989-2001). Budapest : Social Science Information Centre, 2002. ISBN 3820601392. p. 121-134.
26Linas, Čekanavičius; Semėnienė, Daiva; Lenkaitis, Romas; Verneckienė, Jūratė. Aplinkos apsaugos plėtotės iki 2015 metų strategija = Strategy for the economic factors of environmental protection // Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija. Vilnius : Lietuvos moklas, 2002. ISBN 9986795184. p. 835-891.
27Linas, Čekanavičius. Lietuvos ekonomikos mokslas: "Iš kur mes? Kas mes? Kur einame?" = Lithuanian economics: "Where are we from? Who are we? Where are we going?" // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2002, t. 60, p. 7-16.