Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Teodoras Medaiskis) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Medaiskis, Teodoras; Gudaitis, Tadas; Mečkovski, Jaroslav. Optimal life-cycle investment strategy in Lithuanian second pension pillar // International journal of economic sciences. Prague : The International Institute of Social and Economic Sciences (IISES). ISSN 1804-9796. eISSN 1804-9796. 2018, vol. 7, no, p. 70-86. DOI: 10.20472/ES.2018.7.2.004.
2Medaiskis, Teodoras; Gudaitis, Tadas. Evaluation of second pillar pension funds’ supply and investment strategies in Baltics // Journal of business, economics and management / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, No. 6, p. 1174-1192. DOI: 10.3846/16111699.2017.1381145.
3Medaiskis, Teodoras; Petrylaitė, Vida. Knygos „ES reglamentų 883/2004 ir 987/2009 komentaras“ apžvalga // Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050. 2017, T. 105, p. 170-172. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/Teise.2017.105.11130>.
4Mečkovski, Jaroslav; Medaiskis, Teodoras (vadov.). Dalyvavimo Lietuvos antrojoje pensijų kaupimo pakopoje įvertinimas: dalyvio požiūris // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2538-7421. eISSN 2538-743X. 2017, p. 166-174. Prieiga per internetą: <http://www.ef.vu.lt/dokumentai/nuotraukos/naujienos/2017/05/EF-studentu_mokslines_draugijos-2017-internetui-pdf___mazas.pdf>.
5Medaiskis, Teodoras; Gudaitis, Tadas; Mečkovski, Jaroslav. The effect of second pillar pension to old age pension: Lithuanian case // International journal of economic sciences. Prague : The International Institute of Social and Economic Sciences (IISES). ISSN 1804-9796. 2016, Vol. 5, No. 4, p. 20-31. DOI: 10.20472/ES.2016.5.4.002.
6Latvytė, Neringa; Medaiskis, Teodoras (vadov.). Ar verta Lietuvoje anksčiau išeiti į pensiją? // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija : straipsnių rinkinys, 2015. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094596773. eISBN 9786094596766. p. 120-127.
7Davidovič, Andrej; Medaiskis, Teodoras (vadov.). Kritinio darbo užmokesčio dydžio nustatymas darbo paieškos modelio pagrindu // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 17-42.
8Zitikytė, Kristina; Medaiskis, Teodoras (vadov.). Paslaugų sektoriaus poveikio Lietuvos ekonomikos aktyvumui įvertinimas naudojant tarpšakinį balansą ir multiplikatorių analizę. // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys. 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 290-300.
9Medaiskis, Teodoras; Jankauskienė, Danguolė. Pensions, health and long-term care : Lithuania. November 2013 : country document 2013. Köln : Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V, 2013. 38 p. Prieiga per internetą: <http://socialprotection.eu/files_db/1334/LT_asisp_CD13.pdf>.
10Jankauskienė, Danguolė; Medaiskis, Teodoras. Pensions, health and long-term care : Lithuania. February 2012 : annual national report 2012. Köln : Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V, 2012. 48 p. Prieiga per internetą: <http://socialprotection.eu/files_db/1255/asisp_ANR12_LITHUANIA.pdf>.
11Medaiskis, Teodoras; Buškutė, Inga. Comments Lithuania - Peer Review on effects of life courses on women’s pensions // Employment, social affairs and inclusion [Elektroninis išteklius]. Brussels : European Commission. 2011, [4 p.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=10&langId=en&mode=advancedSubmit&year=2011&country=0&type=0&advSearchKey=effects of life courseson women s pensions germany>.
12Medaiskis, Teodoras; Biliūnaitė, Lingailė; Dobravolskas, Algis; Misiūnas, Petras Algimantas; Poškutė, Virginija. Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo ekonominių veiksnių strategija iki 2015 metų = Strategy of social security development and economic factors of employment until 2015 // Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija. Vilnius : Lietuvos moklas, 2002. ISBN 9986795184. p. 761-832.
13Gudaitis, Tadas; Medaiskis, Teodoras. Was the participation in second pillar successful in Lithuania? // Atiner's conference paper series. Athens : Athens Institute for Education and Research. ISSN 2241-2891. 2013, Art. no. ECO2013-0605 [p. 1-13]. Prieiga per internetą: <http://www.atiner.gr/papers/ECO2013-0605.pdf>.
14Medaiskis, Teodoras; Gudaitis, Tadas. Assessing the impact of second pillar component on old age pension in Lithuania // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2013, t. 92, Nr. 4, p. 54-72. DOI: 10.15388/Ekon.2013.0.2344.
15Norvaiša, Rimas; Medaiskis, Teodoras. Pareto optimalumas, Pareto efektyvumas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 17. Vilnius, 2010. ISBN 9785420016756. p. 481.
16Medaiskis, Teodoras. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos elementų formavimo vingiai = The meanders of creation of Lithuanian social protection system (in the context of social policy unit activities in 1996-2000) // Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 1648-6269. 2011, nr. 9, p. 199-228.
17Medaiskis, Teodoras. Ar teisėta recesijos metu mažinti socialinio draudimo pensijas? : ekonomisto požiūris = Is it legitimate to decrease social insurance pensions in the time of recession? // Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos = Labour market of 21st century: looking for flexibility and security = Рынок труда в ХХI веке: в поисках гибкости и защиты : tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12-14 d. straipsnių rinkinys / Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ; [sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Tomas Davulis, Daiva Petrylaitė]. Vilnius : Standartų spaustuvė, 2011. ISBN 9789955488507. p. 570-579.
18Medaiskis, Teodoras. Pensions at the time of recession. The case of Lithuania // Zeitschrift für Sozialreform. Wiesbaden : Chmielorz. ISSN 0514-2776. 2011, vol. 57, no 3, p. 251-266.
19Buškutė, Inga; Medaiskis, Teodoras. Balancing the security and affordability of funded pension schemes // Peer review [Elektroninis išteklius]. [European Commission]. 2011, [4 p.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8241&langId=en>.
20Jankauskienė, Danguolė; Medaiskis, Teodoras. Pensions, health care and long-term care : Lithuania : annual national report 2011 [Elektroninis išteklius]. Brussels : [European Commission], 2011. 46 p.
21Medaiskis, Teodoras. Optimalūs verslo sprendimai : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 122 p. ISBN 9789955634454.
22Medaiskis, Teodoras. Optimalumo kriterijus // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 47.
23Medaiskis, Teodoras. Optimizavimo metodai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 48-49.
24Medaiskis, Teodoras. Pareto optimumas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 481-482.
25Medaiskis, Teodoras. Pensija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 756-757.
26Medaiskis, Teodoras. Pensijų fondas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 757-758.
27Medaiskis, Teodoras. Pensijų kaupimas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 758.
28Medaiskis, Teodoras. Optimizavimas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Ona-Periznojus. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 48.
29Roberts, Simon; Verschueren, Herwig; de Cortazar, Carlos Garcia; Medaiskis, Teodoras; Verschueren, Herwig. Think tank report 2009 : Healthcare for pensioners / authors: Simon Roberts (ed.), Bernd Schulte (ed.), Carlos Garcia de Cortazar, Teodoras Medaiskis, Herwig Verschueren. [Elektroninis išteklius]. Ghent : Ghent University, 2009. 29 p. Prieiga per internetą: <http://www.tress-network.org/TRESS/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/ThinkTank_Pensioners_2009.pdf>.
30Bubelis, Valentinas; Medaiskis, Teodoras; Morkeliūnas, Algis Jurgis. Operacijų tyrimo įvadas : mokymo priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 266 p. ISBN 9789955333289.
31Medaiskis, Teodoras; Gruževskis, Boguslavas; Mikulionienė, Sarmitė. Visuomenės senėjimo padariniai darbo rinkai ir įmonėms: tendencijos ir iššūkiai // Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje: straipsnių rinkinys. Vilnius : Ekonominių tyrimų centras, 2007. ISBN 9789955983842. p. 241-266.
32Medaiskis, Teodoras. The right to social security in Lithuania // The right to social security: Social Europe series, N 12. Antwerpen : Intersentia, 2007. ISBN 9789050956345. p. 371-375.
33Medaiskis, Teodoras; Morkūnienė, Audronė. The development of private pensions in Lithuania // Pension reform in the Baltic countries : OECD, 2004. ISBN 9264021051. p. 147-178. DOI: 10.1787/9789264021068-6-en.
34Medaiskis, Teodoras. Country Report Lithuania // Transformation von Systemen sozialer Siherheit in Mittel- und Osteuropa. Berlin : Dunker und Humblot. 2000, p. 216-228.
35Medaiskis, Teodoras. Transformation of old-age security in Lithuania // Transformation of pension systems in Central and Eastern Europe. Cheltenham : Edward Elgar, 2002. ISBN 1858987695. p. 153-184.
36Medaiskis, Teodoras. The viewpoint of Lithuania // The influence of international organization on national social security law in the European Union : the example of old-age pension. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. 2002, p. 87-95.
37Medaiskis, Teodoras. The social development of Lithuania // Ten years after the Baltic States re-entered the international stage. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2001. ISBN 3789075698. p. 147-160.
38Medaiskis, Teodoras. Changing the financing of Lithuanian pension systems // International social security review. ISSN 0020-871X. 2001, vol. 54, nr. 2-3, p. 127-137.