Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Tomas Baležentis) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Liu, Zhuo-wan; Baležentis, Tomas; Song, Yao-yao; Yang, Guol-liang. Estimating capacity utilization of Chinese state farms // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2019, vol.11, no. 18, art. no. 4894, p. [1-29]. DOI: 10.3390/su11184894.
2Yan, Qingyou; Zhang, Wenhua; Baležentis, Tomas; Yuan, Jiahai; Zhang, Yong. How much electricity will be consumed in 2020 under the new normal economy in China? = Kiek elektros bus sunaudota Kinijoje 2020 metais naujosios įprastosios ekonomikos sąlygomis? // Transformations in business and economics. Kaunas : Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. 2019, vol. 18, no. 2, p. 88-102.
3Miao, Zhuang; Baležentis, Tomas; Tian, Zhihua; Shao, Shuai; Geng, Yong; Wu, Rui. Environmental performance and regulation effect of China’s atmospheric pollutant emissions: evidence from “three regions and ten urban agglomerations” // Environmental and resource economics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-6460. eISSN 1573-1502. 2019, vol. 74, iss. 1, p. 211-242. DOI: 10.1007/s10640-018-00315-6.
4Chen, Ji; Wang, Jinsheng; Baležentis, Tomas; Zagurskaitė, Fausta; Štreimikienė, Dalia; Makutėnienė, Daiva. Multicriteria Approach towards the Sustainable Selection of a Teahouse Location with Sensitivity Analysis // Sustainability : MDPI. eISSN 2071-1050. 2018, 10, 8, 2926, p. 1-17. DOI: 10.3390/su10082926.
5Laužadytė-Tutlienė, Agnė; Baležentis, Tomas; Goculenko, Eglė. Welfare state in Central and Eastern Europe // Economics and sociology. Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. eISSN 2306-3459. 2018, Vol.11, no 1, p. 100-123. DOI: 10.14254/2071-789X.2018/11-1/7.
6Kėdaitis, Vytautas; Baležentis, Tomas; Valkauskas, Romualdas; Mikučionytė, Žymantė. Profit efficiency in Lithuanian credit unions - a DEA approach // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. eISSN 2424-6166. 2017, T. 96, nr 3, p. 90-101. DOI: 10.15388/Ekon.2017.3.11575.
7Brauers, Willem K. M.; Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. Neutrosophic MULTIMOORA: A Solution for the standard error in information sampling // Neutrosophic operational research / editors: Florentin Smarandache, Mohamed Abdel-Basset, Yong-Quan Zhou. Brussels : Pons, 2017. ISBN 9781599735207. p. 107-132.
8Hougaard, Jens Leth; Baležentis, Tomas. Fuzzy efficiency without convexity // Fuzzy sets and systems [elektroninis išteklius]. ISSN 0165-0114. 2014, Vol. 255, 16 November, p. 17-29. DOI: 10.1016/j.fss.2014.04.009.
9Baležentis, Tomas; Baležentis, Alvydas. Probabilistic productive technology model and partial production frontiers: an applicationfor Lithuanian agriculture = Tikimybinis gamybos technologijos modelis ir dalinės gamybos funkcijos: taikymas Lietuvos žemės ūkio sektoriuje // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 1(41), p. 141-146. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2014_1_41/balezentis.pdf>.
10Baležentis, Tomas; Valkauskas, Romualdas. Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos teorijos požiūriu // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2014, t. 15, p. 101-112.
11Baležentis, Tomas. Analysing the determinants of Lithuanian family farm performance: a double bootstrap inference // Economic Science for Rural Development. ISSN 1691-3078. 2014, No 34, p. 66-74.
12Kriščiukaitienė, Irena; Baležentis, Tomas; Baležentis, Alvydas. An input-specific analysis of the cost efficiency in Lithuanian family farms // Economic science for rural development. Jelgava, 2014. ISBN 9789934846618. ISSN 1691-3078. 2014, vol. 34, p. 75-82.
13Baležentis, Tomas; Kriščiukaitienė, Irena. Productive efficiency of the Lithuanian family farms (2004–2009): a non-parametric Inference with post-efficiency analysis // Economic computation and economic cybernetics studies and research. ISSN 0424-267X. 2013, Vol. 47, no. 4. Prieiga per internetą: <https://www.laei.lt/?mt=mokslo-publikacijos&straipsnis=671&metai=2013>.
14Baležentis, Tomas; Valkauskas, Romualdas. Returns to scale in the Lithuanian family farms: a quantitative approach // Žemės ūkio mokslai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0200. 2013, T. 20, Nr. 3. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v20i3.2742.
15Baležentis, Tomas; Kantaravičienė, Asta; Kėdaitis, Vytautas. A non-parametric analysis of the credit union performance in Lithuania // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1822-6760. 2013, T. 35, nr. 2, p. 176-184. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf>.
16Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Misiūnas, Algimantas. An integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2012, vol. 18, iss. 1, p. 34-53. DOI: 10.3846/20294913.2012.656151.
17Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Brauers, Willem K.M. Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0957-4174. 2012, Vol. 39, iss. 9, July, p. 7961-7967. DOI: 10.1016/j.eswa.2012.01.100.
18Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. A novel method for group multi-attribute decision making with two-tuple linguistic computing : supplier evaluation under uncertainty // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Editura ASE. ISSN 0424-267X. 2011, Vol. 45, no. 4, p. 5-30. Prieiga per internetą: <http://www.ecocyb.ase.ro/nr4%20eng/Alvydas%20Balezentis.pdf>.
19Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Štreimikienė, Dalia. The energy intensity in Lithuania during 1995-2009 : a LMDI approach // Energy Policy. Oxford : Elsevier. ISSN 0301-4215. 2011, vol. 39, iss. 9, p. 7322-7334. DOI: WOS:000298120200064.
20Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. Assessing the efficiency of Lithuanian transport sector by applying the methods of multimoora and data envelopment analysis // Transport. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika. ISSN 1648-4142. 2011, vol. 26, no. 3, p. 263-270. DOI: 10.3846/16484142.2011.621146.
21Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. Framework of strategic management model for strategy Europe 2020: diachronic analysis and proposed guidelines = Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui skirto strateginio valdymo modelio schema: chronologinė analizė ir siūlomos gairės // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 22 (3), p. 271-282. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/73/1392-2758-2011-22-3-271.pdf>.
22Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Misiūnas, Petras Algimantas. Darbo užmokesčio pokyčiai Lietuvos žemės ūkio sektoriuje ekonominio nuosmukio laikotarpiu = Dynamics of earnings in Lithuanian agricultural sector during the economic downturn // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas. [Kaunas] : Akademija. ISSN 1822-6760. 2011, Nr. 3(27), p. 14-22. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/27/27.pdf>.
23Brauers, Willem K.M.; Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. MULTIMOORA for the EU member states updated with fuzzy number theory = Neraiškiųjų skaičių teorija papildytas MULTIMOORA metodas Europos Sąjungos valstybių narių išsivystymo vertinimui // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2011, vol. 17, no. 2, p. 259-290. DOI: 10.3846/20294913.2011.580566.
24Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Brauers, Willem K.M. Implementation of the strategy Europe 2020 by the multi-objective evaluation method MULTIMOORA = Implementace strategie Evropa 2020 při použití multikriteriální hodnotící metody Multimoora // E & M Ekonomie a Management. Liberec : Technical University Liberec. ISSN 1212-3609. 2011, vol. 2, p. 6-21. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/15581>.
25Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. An innovative multi-criteria supplier selection based on two-tuple MULTIMOORA and hybrid data // Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2011, vol. 45, no. 2, p. 37-56. Prieiga per internetą: <http://ecocyb.ase.ro/22010-pdf/Alvydas%20Balezentis.pdf>.
26Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. Kaimo darnaus vystymo strateginis valdymas : daugiakriterinio vertinimo metodai ir integruotas Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimas = Strategic management of sustainable rural development : MCDM methods and integrated assessment of Lithuanian family farm efficieny // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Lithuanian University of Agriculture, Klaipeda University. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, Nr. 1, p. 25-35. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/25/25.pdf>.
27Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas; Valkauskas, Romualdas. Evaluating situation of Lithuania in the European Union: structural indicators and MULTIMOORA method = Lietuvos situacijos Europos Sąjungoje įvertinimas: struktūriniai rodikliai ir MULTIMOORA metodas // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2010, vol. 16, no. 4, p. 578-602. DOI: 10.3846/tede.2010.36.
28Baležentis, Alvydas; Baležentis, Tomas. Europos Sąjungos valstybių narių kaimo darnaus vystymo vertinimas = Evaluation of sustainable rural development in the European Union member states // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. [Kauno raj.] : Akademija. ISSN 1822-6760. 2010, [T] 23(4), p. 16-24. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/23/16.pdf>.