Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Vaiva Petrylė) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Petrylė, Vaiva. Does the global competitiveness index demonstrate the resilience of countries to economic crises? // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2016, T. 95, Nr. 3, p. 28-36. DOI: 10.15388/Ekon.2016.3.10326.
2Čekanavičiūtė, Vaiva; Mikulytė, Agnė. Different achievements of Ireland and Portugal within the European Union // The survey of the Lithuanian economy. ISSN 1392-3501. 2008, no. 1, p. 15-24.
3Čekanavičiūtė, Vaiva; Kryževičiūtė, Justina. Skirtingi Airijos ir Portugalijos pasiekimai Europos Sąjungos sudėtyje // Lietuvos ekonomikos apžvalga. ISSN 1392-315X. 2007, nr. 1, p. 15-24.