Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto autoriaus (Vita Karpuškienė) publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Karpuškienė, Vita (akt.); Rastenienė, Aušrytė; Liepuonius, Arvydas. Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje = Alcohol consumption habits, environments and consequences in Lithuania // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilnaius universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2019, t. 18, p. 59-73. DOI: 10.15388/STEPP.2019.4.
2Žiukaitė, Rūta; Karpuškienė, Vita (vadov.). Lietuvos natūralaus nedarbo lygio matavimas ir vertinimas // VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija : straipsnių rinkinys, 2015. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094596773. eISBN 9786094596766. p. 268-275.
3Karpuškienė, Vita. Social and economic consequences of the recent minimum wage rise in Lithuania // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2015, vol. 94, no. 2, p. 83-95. DOI: 10.15388/Ekon.2015.2.8234.
4Majevskaja, Karina; Karpuškienė, Vita (vadov.). Minimalios mėnesio algos padidinimo įtaka Sodros įmokoms : Karina Majevska; darbo vadovas Vita Karpuškienė // VU EF studentų mokslinės daruagijos konferencija : straipsnių rinkinys, 2014. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094594847. p. 119-131.
5Karpuškienė, Vita. Minimalios algos padidinimo iki 1000 Lt padariniai // Mokslo ir verslo dermė : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2014 m. gegužės 29 d. [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius : Vilniaus kooperacijos kolegija, 2014. ISBN 9786099521596. [11 p.].
6Rupeika, Giedrius; Šapoka, Juozas; Karpuškienė, Vita (vadov.). Pagrindiniai veiksniai darantys įtaką Lietuvos bendrajam vidaus produktui // Jaunųjų ekonomikos ir vadybos mokslininkų įžvalgos: VU EF SMD konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592423. p. 192-198.
7Zitikytė, Kristina; Karpuškienė, Vita (vadov.). Filtrų metodų taikymas ekonometrinėje laiko eilučių analizėje // Jaunųjų ekonomikos ir vadybos mokslininkų įžvalgos: VU EF SMD konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592423. p. 294-303.
8Karpuškienė, Vita. The impact of minimum wage on the labour market of Lithuania // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2011, t. 90, nr. 2, p. 78-87. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/download/946/467>.
9Kõre, Jüri; Karpuškienė, Vita. EU social inclusion policy and the progress of the homeless policy in the Baltic States. Analysis of the national action plans of social inclusion 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010 = ES socialinės įtraukties politiniai sprendimai ir politinės diskusijos benamių atžvilgiu progresas Baltijos šalyse. Nacionalinių socialinės įtraukties planų analizė // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. 2009, nr. 5, p. 66-79. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/article/view/5267>.
10Doherty, Joe; Busch-Geertsema, Volker; Karpuškienė, Vita; Korhonen, Jukka; O'Sullivan, Eoin; Sahlin, Ingrid; Tosi, Antonio; Petrillo, Agostino; Wygnanska, Julia. Homelessness and Exclusion: Regulating public space in European Cities // Surveillance & society. ISSN 1477-7487. 2008, vol. 5, no. 3, p. 290-314. DOI: 10.24908/ss.v5i3.3425.
11Griškevičius, Augustinas; Karpuškienė, Vita. The role of Lithuania in the international development and support activities // The survey of the Lithuanian economy. ISSN 1392-3501. 2007, no. 2, p. 113-117.
12Griškevičius, Augustinas; Karpuškienė, Vita. Lietuvos vaidmuo tarptautinėje plėtros ir paramos veikloje // Lietuvos ekonomikos apžvalga. ISSN 1392-315X. 2007, nr. 2, p. 109-113. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=12017>.
13Doherty, Joe; Bush-Geertsema, Volker; Karpuškienė, Vita; Korhonen, Jukka; O'Sullivan, Eoin; Sahlin, Ingrid; Tosi, Antonio; Petrillo, Agostino; Wyganska, Julia. The changing role of the State : homelessness and exclusion: regulating public space. Brussels : FEANTSA, 2006. 16 p. ISBN 9789075529623. Prieiga per internetą: <https://www.feantsaresearch.org/download/2006_homelessness_and_exclusion_regulating_public_space3457639447311488017.pdf>.
14Dikovič, Olga; Karpuškienė, Vita. Tax payment evasion problem // The survey of the Lithuanian economy. ISSN 1392-3501. 2005, no. 1, p. 88-92.
15Dikovič, Olga; Karpuškienė, Vita. Mokesčių nemokėjimo problema // Lietuvos ekonomikos apžvalga. ISSN 1392-315X. 2005, nr. 1, p. 87-91.
16Karpuškienė, Vita. Ausgrenzung aus der Wohnungsversorgung in Litauen - Von der Vernachlässigung yur Lösung des Problems // Armut und Wohnungslosigkeit in den Ostsee-Anrainerstaaten : Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Russland und Schweden. Bielefeld : Verlag Soziale Hilfe. 2003, p. 124-132.
17Karpuškienė, Vita. Housing exclusion in Lithuania: from neglecting to solving the problem // Poverty and homelessness in the countries bordering the Baltic Sea : Denmark, Germany, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia und Sweden. Bielefeld : Verlag Soziale Hilfe. 2003, p. 114-122.
18Karpuškienė, Vita. Socialinės paramos pašalpų taiklumo vertinimas // Ekonomika : mokslo darbai. ISSN 1392-1258. 1999, nr. 46, p. 42-50.