Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'agnė girkontaitė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Adomaitytė Subačienė, Ieva; Girkontaitė, Agnė; Petružytė, Donata; Šumskienė, Eglė. Lietuvos socialinio verslo pradininkų patirtys = Experiences of social entrepreneurship pioneers in Lithuania // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2020, t. 21, p. 8-25. DOI: 10.15388/STEPP.2020.20.
2Girkontaitė, Agnė; Benneworth, Paul; Muhonen, Reetta. Different worlds? Finding complementarity between research and societal impact activities. Enschede : Center for Higher Education Policy Studies, 2018. 27 p. (CHEPS working paper series, eISSN 2589-9716 ; vol. 2018, no. 06). DOI: 10.3990/4.2589-9716.2018.06.
3Girkontaitė, Agnė; Ochsner, Michael. „Bet aš jau du metus nesipublikavau“ arba Ko nemato vertintojai? // Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas : X nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija : 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėdos universitetas : programa ir tezės. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094810039. p. 30-31. Prieiga per internetą: <https://lsdkonferencija2018.wordpress.com/girkontaite-ochsner/> [žiūrėta 2018-12-04].
4Girkontaitė, Agnė. Struktūros ir veikėjo santykis diskurso analizėje = Structure and agency in discourse analysis // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2018, t. 42, Nr. 1, p. 45-72. DOI: 10.15388/SocMintVei.2018.12167.
5Girkontaitė, Agnė. Combining Bourdieu’s field theory and critical discourse analysis: higher education in Lithuania // Changing society : British Sociological Association annual conference 2014, 23-25 April 2014, Leeds : conference programme and abstract book. Leeds : BSA Publications Ltd, 2014. ISBN 9780904569438. p. 45. Prieiga per internetą: <https://www.britsoc.co.uk/media/23558/AC2014_Final_Conf_Prog.pdf> [žiūrėta 2014-05-21].
6Girkontaitė, Agnė. Švietimo sociologija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23. Šalc-Toli. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. ISBN 9785420017234. p. 380-381.
7Girkontaitė, Agnė. Mokslo vertybinio neutralumo problema žinojimo sociologijos perspektyvoje // Nelygybių Lietuva : 2012 m. Lietuvos sociologų konferencija, 2012 lapkričio 30 d. : tezės. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2012, p. 9.