Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'deimantas valančiūnas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Valančiūnas, Deimantas. Questioning Slumdog Millionaire: ambivalent practices and imaginary truths // Anglica. Warsaw : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0860-5734. 2017, Vol. 26, no 1, p. 235-249. Prieiga per internetą: <http://www.anglica.ia.uw.edu.pl/images/pdf/Anglica_26-1_full.pdfnal-journal-of-english-studies-26-1> [žiūrėta 2017-10-18].
2Valančiūnas, Deimantas. Indijos siaubo filmai: gotika, demonai ir... erotika // Spectrum. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1822-0347. 2015, Nr. 1, p. 34-37. Prieiga per internetą: <http://www.oc.vu.lt/dokumentai/20150428_ValanciunasD.Spectrum1222015_p.34-37_copy.pdf> [žiūrėta 2015-06-08].
3Valančiūnas, Deimantas. Indijos fantazija Didžiosios Britanijos "paveldo filmuose": "Kelio į Indiją" analizė // Literatūra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0258-0802. 2014, t. 56(4), p. 45-56. DOI: 10.15388/Litera.2014.4.7691.
4Valančiūnas, Deimantas. Introduction. From Highbrow to Lowbrow: Studies of Indian B-grade cinema and beyond // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2014, 2011, T. 12, nr. 2, p. 7-12. DOI: 10.15388/AOV.2011.1.3936.
5Valančiūnas, Deimantas (sudaryt.). Acta Orientalia Vilnensia. 2011, T. 12, nr. 2 : Special issue: from Highbrow to Lowbrow: studies of Indian B-grade cinema and beyond / Kviestinis sudarytojas Deimantas Valančiūnas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 134 p. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-orientalia-vilnensia/issue/view/488> [žiūrėta 2016-05-25].
6Valančiūnas, Deimantas. Indian horror: the Western monstrosity and the fears of the nation in the Ramsay Brothers' Bandh Darwaza // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2014, 2011, T. 12, nr. 2, p. 47-60. DOI: 10.15388/AOV.2011.1.3933.
7Valančiūnas, Deimantas. (Lik) sveikas, Londone! Rytų ir Vakarų dichotomijos konstravimas komerciniame Indijos kine // Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-471X. eISSN 2351-4728. 2014, T. 2, nr. 2, p. 116-128. Prieiga per internetą: <http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/116-128.pdf> [žiūrėta 2015-06-08].
8Valančiūnas, Deimantas. "Bhadžis paplūdimyje": hibridinė tapatybė ir populiarūs diskursai Didžiosios Britanijos diasporiniame kine // Literatūra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0258-0802. 2012, t. 54(4), p. 58-69. DOI: 10.15388/Litera.2012.4.2480.