Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'jurgita ignotienė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Ignotienė, Jurgita // 世界のなかの日本文学―旧ソ連諸国の文学教育から(Sekai no naka no Nihon bungaku: kyū Soren shokoku no bungaku kyōiku kara)[Japanese Literature in the World: on Literary Education in Post-Soviet Countries. - Series: Studies in Liberal Arts. Vol. 8]. Saitama : Saitama University, 2016. ISBN 4990625153. p. 39-49.
2Polonskaitė, Jurgita. Šiuolaikinės japonų literatūros vardai Lietuvoje // Spectrum. ISSN 1822-0347. 2014, nr. 2, p. 28-33.