Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'konstantinas andrijauskas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Andrijauskas, Konstantinas. Indijos hegemoninis civilizacinis diskursas ir Pietų Azijos valstybinės tapatybės // Kultūrologija 20: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIV. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. ISBN 9789955868903. p. 164-178.