Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'kristina garalytė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Garalytė, Kristina. Dalitų studentų judėjimas Indijos universitetuose // Spectrum. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-0347. 2017, Nr.1, p. 30-33.
2Garalytė, Kristina. Theorizing caste: critical literature review // Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-471X. eISSN 2351-4728. 2017, T. 5, Nr. 2, p. 113-125.
3Garalytė, Kristina. Традиция комментирования "Рамаяны" в общине неприкасаемых рамнами // Зографский сборник. Вып. 3. Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2013. ISBN 9785884312104. p. 208-223.
4Garalytė, Kristina. Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 11: Kultūrų sąveikos / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 9789955868378. p. 201-243.
5Garalytė, Kristina. Kastų tyrinėjimas Indijos socialinėje antropologijoje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 9 / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 9789955868262. p. 282-293.
6Garalytė, Kristina. "Mažoji" tradicija Indijoje: ramnamių sąjūdžio religinės ir socialinės tapatybės tyrimas // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 10: Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 9789955868309. p. 453-476.