Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'loreta poškaitė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Poškaitė, Loreta. The embodiment of Zhuangzi’s ecological wisdom in Chinese literati painting (wenrenhua 文人畫) and Its aesthetics // Asian studies. Ljubljana : Ljubljana University Press. ISSN 2232-5131. eISSN 2350-4226. 2017, Vol. 5, No. 1, p. 221-239. DOI: 10.4312/as.2017.5.1.221-239.
2Poškaitė, Loreta. Daoism for the contemporary society: the panacea for the consumerism? // Journal religious philosophy. Taipei : Society for the Study of Religious Philosophy. ISSN 1027-7730. 2015, no 74, p. 119-126.
3Poškaitė, Loreta. Filial piety (xiao 孝) in the contemporary and global world: a view from the Western and Chinese perspectives // Asian studies. Ljubljana : University of Ljubljana. ISSN 2350-4226. 2014, vol. 2, no 1, p. 99-114. Prieiga per internetą: <http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/2205/2241> [žiūrėta 2014-06-02].
4Poškaitė, Loreta. The embodiment of Daoist ecological wisdom in Chinese landscape painting // The Third international Taoist forum, Yingtan, Jiangxi Province, China, November 25-26, 2014 : proceedings. Yingtan : Religious Culture Press, 2014. ISBN 9787802549289. p. 456-466.
5Poškaitė, Loreta. Laozi’s precepts for daily life in the contemporary world: two popular Western (American) interpretations // Regioninės studijos = International journal of area studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-2074. 2013, vol. 8, no. 1, p. 52-69. DOI: 10.2478/ijas-2013-0003.
6Poškaitė, Loreta. Arthur Kleinman, Yunxiang Yan, Jing Jun, Sing Lee, Everett Zhang, Pan Tianshu, Wu Fei, Guo Jinhua. Deep China. The moral life of the person, what anthropology and psychiatry tell us about China today : [Recenzija] // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2011, t. 12, nr. 2, p. 125-161. DOI: 10.15388/AOV.2011.1.3928.
7Poškaitė, Loreta. Pauline C. Lee. Li Zhi 李贽. Confucianism and the virtue of desire : [recenzija] // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2011, t. 12, nr. 1, p. 143-147. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-orientalia-vilnensia/article/view/1091> [žiūrėta 2017-12-19].
8Poškaitė, Loreta. The treatment of human body in Chinese traditional culture: reconsidering Chinese and Western perspectives // Eastwards : Western Vvews on East Asian culture. - (Euro-Sinica, Bd. 13). Bern, 2010. ISBN 9783034300407. p. 257-271.
9Poškaitė, Loreta. Forgive Us Our Sins. Confession in Late Ming and Early Qing China, // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2007, t. 8, nr. 2, p. 114-119. DOI: 10.15388/AOV.2007.2.3728.
10Poškaitė, Loreta. Talent (cai) as an object of philosophical and anthropological investigation in traditional China // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2007, t. 8, nr. 2, p. 45-59. DOI: 10.15388/AOV.2007.2.3734.
11Poškaitė, Loreta. Introduction: Exploring the human in traditional China // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2007, t. 8, nr. 2, p. 7-12. DOI: 10.15388/AOV.2007.2.3738.
12Poškaitė, Loreta. Žmogaus kūno samprata: tarp Kinijos ir Vakarų, arba kodėl lietuviams prireikė "taidzi"? = The concept of the human body: between China and West, or why Lithuanian need taiji? // Liaudies kultūra. ISSN 0236-0551. 2006, Nr. 3, p. 40-46.
13Poškaitė, Loreta. The practical and humanistic implications of being a sage (shengren) in Daoism // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2005, t. 6, Nr. 2, p. 45-51. DOI: 10.15388/AOV.2005.0.3972.
14Poškaitė, Loreta. Situationality as the Main Principle of Chinese "Aesthetic Being" // Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, 2005. ISBN 1565182154. p. 249-270.
15Poškaitė, Loreta. Skonis ir skanavimas kinų estetikoje = The taste and tasting in Chinese aesthetics // Acta Orientalia Vilnensia : Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys. ISSN 1648-2662. 2003, t. 4, p. 163-176.
16Poškaitė, Loreta (vert.). Da Xue (Didysis mokymas) // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 54-59.
17Poškaitė, Loreta (vert.). Wang Yangmingas // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 89-95.
18Poškaitė, Loreta. Vidurio kelias konfucianizme: ar jis gali būti vaikštomas = The confucian middle way: can it be walked along // Acta Orientalia Vilnensia : Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys. ISSN 1648-2662. 2002, t. 2, p. 84-101.
19Poškaitė, Loreta (vert.). Mengzi // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 60-67.
20Poškaitė, Loreta (vert.). Zhu XI // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 82-88.
21Poškaitė, Loreta (vert.). Xunzi // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 68-73.
22Poškaitė, Loreta (vert.). Yi Jing // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 40-44.
23Poškaitė, Loreta. Daoizmas // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 101-127.
24Poškaitė, Loreta. Konfucianizmas // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 9-34.
25Poškaitė, Loreta (vert.). Xi Ci Zhuan (Didysis komentaras) // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 45-53.
26Poškaitė, Loreta (vert.). Zhong Yong // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 74-81.
27Poškaitė, Loreta. Šintoizmas // Religijų istorijos antologija. D. 3: Konfucianizmas. Daoizmas. Šintoizmas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415015108. p. 143-174.