Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'vytis silius' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Silius, Vytis. Diversifying academic philosophy: the post-comparative turn and transculturalism // Asian studies: Confucianism in Vietnam. Ljubljana : University of Ljubljana. ISSN 2232-5131. eISSN 2350-4226. 2020, vol. 8, iss. 2, p. 257-280. DOI: 10.4312/as.2020.8.2.257-280.
2Berniūnas, Renatas; Silius, Vytis; Dranseika, Vilius. Beyond the moral domain: the normative sense among the Chinese = Anapus moralinės srities: kinų normatyvinis nusiteikimas // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2019, t. 60, p. 86-105. DOI: 10.15388/Psichol.2019.11.
3Dranseika, Vilius; Berniūnas, Renatas; Silius, Vytis. Immorality and bu daode, unculturedness and bu wenming // Journal of cultural cognitive science. Basel : Springer Nature. ISSN 2520-100X. eISSN 2520-1018. 2018, vol. 2, iss. 1-2, p. 71-84. DOI: 10.1007/s41809-018-0013-y.
4Silius, Vytis; Berniūnas, Renatas; Dranseika, Vilius. Bu daode elgesys Kinijoje ir Vakaruose. Kaip išvengti asimetriškumo tarpkultūrinėje normų psichologijoje = Bu daode behavior in China and West : avoiding asymmetr y in cross-cultural psychology of norms // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2017, T. 91, p. 44-56. DOI: 10.15388/Problemos.2017.91.10500.
5Silius, Vytis. Editor’s foreword // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2016, Priedas, p. 7. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/10350/8258> [žiūrėta 2017-02-23].
6Silius, Vytis. Neo-Aristotelian Confucianism? Applicability of virtue ethics in early Confucian studies // International journal of area studies. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 2345-0223. eISSN 2029-2074. 2013, vol. 8, iss. 1, p. 70-89. DOI: 10.2478/ijas-2013-0004.
7Silius, Vytis. Congruity (li) as ethical notion in Zhu Xi’s theory of renxing // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2010, t. 11, nr. 2, p. 91-115. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-orientalia-vilnensia/article/view/3645/5145> [žiūrėta 2017-06-15].
8Silius, Vytis. Terminological problems in investigation of the human being in confucianism // Eastwards : Western views on East Asian culture. - (Euro-Sinica, Bd. 13). Bern, 2010. ISBN 9783034300407. p. 273-283.
9Silius, Vytis. Shu-Hsien Liu. Essentials of Contemporary Neo-Confucian Philosophy, Resources in Asian philosophy and religion, // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2662. 2007, t. 8, nr. 2, p. 119-122. DOI: 10.15388/AOV.2007.2.3727.
10Silius, Vytis. Vilniaus universitete studentai turi galimybę mokytis kinų kalbos // Spectrum. ISSN 1822-0347. 2006, Nr. 2, p. 34-35.
11Silius, Vytis. Moralinė asmens laisvė ir socialinė atsakomybė Konfucijaus mokyme // Kultūrologija: t. 12 : Rytai-vakarai : komparatyvistinės studijos IV. ISSN 1822-2242. 2005, t. 12, p. 227-236.
12Silius, Vytis. The overcoming oneself (ke ji) in the analects of Confucius: the end of personality or its foundation? = Asmeniškumo peržengimas (ke ji) Konfucijaus Apmąstymuose ir pašnekesiuose: asmenybės pabaiga ar jos steigtis // Acta Orientalia Vilnensia : Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys. ISSN 1648-2662. 2004, t. 5, p. 116-130. DOI: 10.15388/AOV.2004.18239.