Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'vytis vidūnas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Vidūnas, Vytis. Sanskrito-lietuvių vėrinys = Sanskrit-Lithuanian string: comparative Sanskrit Lithuanian dictionary. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2016. p. 44.
2Vidūnas, Vytis (vert.). Rigveda X.71. Pažinimas // Hieronymus. Vilnius : Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. ISSN 2538-6670. 2016, Nr. 2: Azijos literatūrai skirtas numeris, p. 37-40. Prieiga per internetą: <http://www.llvs.lt/cache/uploads/files/hieronymus/hieronymus_2016-02.pdf> [žiūrėta 2017-02-13].
3Vidūnas, Vytis. Didžioji Antano Poškos kelionė // Šiaurietiški atsivėrimai. Pasvalys : Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka. ISSN 1392-6810. 2015, Nr. 1, p. 69-76. Prieiga per internetą: <http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/> [žiūrėta 2015-09-24].
4Vidūnas, Vytis. Antano Poškos mokslinė veikla Indijoje // Spectrum. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-0347. 2015, nr. 1, p. 38-41. Prieiga per internetą: <http://issuu.com/vu_lt/docs/spectrum22?e=11693526/12558218> [žiūrėta 2015-06-08].
5Vidūnas, Vytis. Классификация звуков в фонетических трактатах Древней Индии // Вопросы философии. Москва : Наука. ISSN 0042-8744. 2014, no 6, p. 106-110.
6Vidūnas, Vytis. Sanskrit studies in Lithuania: historical perspective and challenges of nowdays // International conference on Sanskrit and intellectual heritage : abstract of papers, February 22-24, 2010, department of Sanskrit University of Kerala / editor P. Syamala Devi. Karyavattom. 2010, p. 14-15.
7Vidūnas, Vytis. Sanskritas // Spectrum. ISSN 1822-0347. 2009, nr. 1, p. 28-31. Prieiga per internetą: <http://naujienos.vu.lt/wp-content/uploads/2009/03/Spectrum_10.pdf>.
8Vidūnas, Vytis. Jurgos Himalajai // Kultūrologija. ISSN 1822-2242. 2007, t. 15: Rytai-Vakarai: komparatyvinės studijos, 6, p. 97-105.
9Vidūnas, Vytis. Oldenberg, Herman. Prolegomena on metre and textual history of the Rgveda. Delhi, 2005 : [recenzija] // Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662. 2005, t. 6, Nr. 2, p. 137-138. DOI: 10.15388/AOV.2005.0.3962.