VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Vaidotas Valskys' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Ignatavičius, Gytautas; Satkūnas, Jonas; Grigienė, Alma; Nedveckytė, Irena; Rahidul Hassan, Howlader; Valskys, Vaidotas. Heavy metals in sapropel of lakes in suburban territories of Vilnius (Lithuania): reflections of paleoenvironmental conditions and anthropogenic influence // Minerals. Basel : MDPI AG. eISSN 2075-163X. 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 17, p. [1-19]. DOI: 10.3390/min12010017.
2Lastauskienė, Eglė; Valskys, Vaidotas; Stankevičiūtė, Jonita; Kalcienė, Virginija; Gėgžna, Vilmantas; Kavoliūnas, Justinas; Ružauskas, Modestas; Armalytė, Julija. The impact of intensive fish farming on pond sediment microbiome and antibiotic resistance gene composition // Frontiers in veterinary science. Lausanne : Frontiers media SA. eISSN 2297-1769. 2021, vol. 8, 673756, p. [1-12]. DOI: 10.3389/fvets.2021.673756.
3Balakauskas, Lauras; Vaikutienė, Giedrė; Paškevičiūtė, Miglė; Valskys, Vaidotas; Spiridonov, Andrej. Effects of spatial heterogeneity on the estimation of diatom assemblage composition: an example of Lake Imbradas (NE Lithuania) // Baltica. Vilnius : Gamtos tyrimų centras. ISSN 0067-3064. eISSN 1648-858X. 2021, vol. 34, no. 1, p. 123-134. DOI: 10.5200/baltica.2021.1.10.
4Šutova, Viktorija; Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Valiulis, Algirdas; Poluziorovienė, Edita; Valskys, Vaidotas; Janulionis, Adomas; Taminskienė, Vaida; Stukas, Rimantas; Jankūnas, Tomas; Kvedarienė, Violeta; Markevičius, Narimantas; Valiulis, Arūnas. Oro taršos kietosiomis dalelėmis ryšys su vaikų bronchų astma: sisteminė apžvalga = Cohesion of particulate air pollution and bronchial asthma in children: systematic literature review // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.041.
5Balakauskas, Lauras; Gaižutytė, Justina; Valskys, Vaidotas; Vaikutienė, Giedrė. Analysis of pollen across the surface sediments of lake Imbradas, Lithuania // Quaternary research. New York : Cambridge University Press. ISSN 0033-5894. 2021, first on line, p. [1-16]. DOI: 10.1017/qua.2021.51.
6Ignatavičius, Gytautas; Ulevičius, Alius; Valskys, Vaidotas; Galinskaitė, Lina; Busher, Peter; Trakimas, Giedrius. Lunar phases and wildlife–vehicle collisions: application of the lunar disk percentage method // Animals. Basel : MDPI AG. eISSN 2076-2615. 2021, vol. 11, no. 3, art. no. 908, p. [1-10]. DOI: 10.3390/ani11030908.
7Bikelytė, Ligita; Marčiulaitienė, Eglė; Valskys, Vaidotas. Vilniaus miesto gatvių sąšlavų tyrimai ir vertinimas = Research and evaluation of Vilnius city streets sweepings // 23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" straipsnių rinkinys, 2020 m. gegužės 8 d. = Proceedings of the 23th conference for junior researchers “Science – Future of Lithuania” "Environmental protection engineering", 8 May 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius Tech leidykla TECHNIKA, 2020. ISBN 9786094762413. eISBN 9786094762406. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 11-17. DOI: 10.3846/aainz.2020.002.
8Ignatavičius, Gytautas; Ulevičius, Alius; Valskys, Vaidotas; Trakimas, Giedrius; Galinskaitė, Lina; Busher, Peter. Temporal patterns of ungulate-vehicle collisions in a sparsely populated country // European journal of wildlife research. New York : Springer. ISSN 1612-4642. eISSN 1439-0574. 2020, vol. 66, iss. 4, art. no. 58, p. [1-9]. DOI: 10.1007/s10344-020-01396-9.
9Koreivienė, Judita; Karosienė, Jūratė; Kasperovičienė, Jūratė; Paškauskas, Ričardas; Messyasz, Beata; Łęska, Bogusława; Pankiewicz, Radosław; Gulbinas, Zenonas; Valskys, Vaidotas; Walusiak, Edward; Krzton, Wojciech; Kustosz, Dominika; Wilk-Woźniak, Elźbieta. EU project of LIFE programme “Algae Service for LIFE” creates tools for ecological service to mitigate cyanobacteria and macroalgae blooms in freshwater ecosystems = ES Life programos „Algae service for life“ projektas, skirtas sukurti priemones ir paslaugas sumažinti melsvabakterių ir makrodumblių ,,žydėjimus“ gėlavandenėse ekosistemose // Botanica. Warsaw : Sciendo. ISSN 2538-8657. 2019, t. 25, Nr. 1, p. 65-73. DOI: 10.2478/botlit-2019-0007.
10Koreivienė, Judita; Karosienė, Jūratė; Kasperovičienė, Jūratė; Paškauskas, Ričardas; Łęska, Bogusława; Pankiewicz, Radosław; Juškaitė, Loreta; Zagorskis, Alvydas; Wilk-Woźniak, Elźbieta; Valskys, Vaidotas; Gulbinas, Zenonas; Walusiak, Edward; Krzton, Wojciech; Morudov, Dmitrij; Radzevičius, Kostas; Treska, Ewa; Tabisz, Łukasz; Papsdorf, Monika; Piotrowicz, Zuzanna; Messyasz, Beata. EU Project of LIFE programme ‘Algae service for LIFE’ develops ecologicaly sustainable bioproducts from freshwater cyanobacteria and macroalgae biomas // Botanica. Warsaw : Sciendo. ISSN 2538-8657. 2019, t. 25, Nr. 2, p. 176-185. DOI: 10.2478/botlit-2019-0019.
11Eglinskaitė, Reda; Kalcienė, Virginija; Valskys, Vaidotas. Toxicity assessment of Gineitiškės lake inflow and outflow using luminescent bacteria Aliivibrio fischeri // COINS 2018 : 13th international conference of life sciences : [abstract book]. Vilnius. 2018, p. 114-115. Prieiga per internetą: <http://thecoins.eu/wp-content/uploads/2018/02/ABSTRACTBOOK.final_.pdf> [žiūrėta 2018-03-07].
12Danila, Vaidotas; Vasarevičius, Saulius; Valskys, Vaidotas. Batch removal of Cd(II), Cu(II), Ni(II), and Pb(II) ions using stabilized zero-valent iron nanoparticles // Energy procedia. International scientific conference “Environmental and climate technologies” , CONECT 2018, 16-18 May 2018, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. 2018, vol. 147, p. 214-219. DOI: 10.1016/j.egypro.2018.07.062.
13Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. The influence of time factors on the dynamics of roe deer collisions with vehicles // Landscape and ecological engineering. Tokyo : Springer. ISSN 1860-1871. eISSN 1860-188X. 2018, vol. 14, iss. 2, p. 221-229. DOI: 10.1007/s11355-017-0343-9.
14Bikelytė, Ligita; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Pileckas, Marijus; Gulbinas, Zenonas. Akmenių erozinio klonio sapropelio geocheminės sudėties tyrimai = Geochemical composition of sapropel in lakes of Akmeniai erosive valley // Aplinkos apsaugos inžinerija = Environmental protection engineering : 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2018 m. kovo 20 d. Vilnius. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISBN 9786094761317. eISBN 9786094761300. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 86-92. DOI: 10.3846/aainz.2018.013.
15Dobilaitė, Eglė; Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. Vilniaus miesto centrinės dalies dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Soil contamination with heavy metals in the central part of the Vilnius city // Aplinkos apsaugos inžinerija = Environmental protection engineering : 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2018 m. kovo 20 d. Vilnius. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISBN 9786094761317. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 27-32. DOI: 10.3846/aainz.2018.004.
16Aleknaitė, Jurgita; Klepaitė, Kristina; Šerevičienė, Vaida; Valskys, Vaidotas. Garažų teritorijos dirvožemio kokybės ir užterštumo vertinimas = Investigation of soil quality and contamination in garage area // 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2017. ISBN 9786094760730. eISBN 9786094760723. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 5-12. DOI: 10.3846/aainz.2017.001.
17Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas; Bulskaya, Ina; Paliulis, Dainius; Zigmontienė, Aušra; Satkūnas, Jonas. Heavy metal contamination in surface runoff sediments of the urban area of Vilnius, Lithuania // Estonian journal of earth sciences. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. eISSN 1736-7557. 2017, Vol. 66, Iss. 1, p. 13-20. DOI: 10.3176/earth.2017.04.
18Dajoraitė, Greta; Zigmontienė, Aušra; Valskys, Vaidotas. Uždaryto ir veikiančio sąvartynų liekamosios taršos tyrimai ir vertinimas = Landfills residual pollution research and evaluation // 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2017. ISBN 9786094760730. eISBN 9786094760723. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 27-33. DOI: 10.3846/aainz.2017.04.
19Valskys, Vaidotas; Motiejūnas, Mindaugas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas. The contamination of Sventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmerge, Lithuania // Journal of environmental science international. Seoul : The Korean Environmental Sciences Society. ISSN 1225-4517. eISSN 2287-3503. 2016, Vol. 25, no 1, p. 1-10. DOI: 10.5322/JESI.2016.25.1.1.
20Libikaitė, Ieva; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Medienos kuro pelenų panaudojimo sunkiųjų metalų šalinimui iš tirpalų tyrimai = Analysis of wood fuel ash usage for removal of heavy metals from solutions // 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas - Lietuvos ateitis“ teminė konferencija: Aplinkos apsaugos inžinerija, 2016 m.balandžio 7 d., Vilnius = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science - Future of Lithuania“: Environmental protection engineering, 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579486. p. 95-102. DOI: 10.3846/aainz.2016.13.
21Birgėlaitė, Rūta; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Silicinio sapropelio naudojimas sunkiesiems metalams šalinti iš tirpalo = Use of sapropel for removal of heavy metals from solution // Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – Future of Lithuania. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2016, T. 8, nr. 4, p. 388-396. Prieiga per internetą: <http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/946/pdf> [žiūrėta 2016-10-28].
22Gudžinskas, Zigmantas; Žalneravičius, Egidijus; Gulbinas, Zenonas; Valskys, Vaidotas. Dependence of alien plant species abundance in grassland habitats on the intensity of land-use // Neobiota 2016 : Biological invasions: interactions with environmental change 9th international conference on biological invasions : book of abstracts : September 14-16, 2016, Vianden, Luxembourg / [Christian Ries & Yves Krippel (eds)]. Luxembourg : Fondation faune-flore - Institut de recherche sur le patrimoine naturel et la diversité biologique, 2016. ISBN 9789995902551. p. 157. Prieiga per internetą: <http://www.neobiota2016.org/wp/wp-content/uploads/neobiota_2016_book-of-abstracts_web.pdf>.
23Gulbinas, Zenonas; Valskys, Vaidotas. Implementation of EU water framework directive in Lithuania: status of water bodies in protected areas // Nordic water 2016 : The role of hydrology towards water resources sustainability : XXIX Nordic hydrological conference : abstracts : August 8-10, 2016 Kaunas, Lithuania / [editors Arvydas Povilaitis, Diana Meilutytė-Lukauskienė]. Kaunas : Aleksandras Stulgisnkis university publishing house, 2016. ISBN 9786094490965. p. 48. Prieiga per internetą: <http://www.lei.lt/nordicwater2016/wp-content/uploads/2016/08/abstractA5.pdf>.
24Gudžinskas, Zigmantas; Gulbinas, Zenonas; Valskys, Vaidotas; Žalneravičius, Egidijus. Mapping of open landscape habitats as a tool for assessment of ecosystem state in protected areas of Lithuania // Ecosystem services – landscape ecology integrative role [elektroninis išteklius] : international scientific conference : [book of abstracts] : 22-24 June 2016, Łochów, Poland. Warsaw : University of Warsaw. 2016, p. 34. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/304451132_Mapping_of_open_landscape_habitats_as_a_tool_for_assessment_of_ecosystem_state_in_protected_areas_of_Lithuania>.
25Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas; Gasiūnaitė, Ugnė. Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergardens in Vilnius // Journal of Environmental Science International. Seoul : The Korean Environmental Sciences Society. ISSN 1225-4517. eISSN 2287-3503. 2016, Vol. 25, No. 1, p. 11-21. DOI: 10.5322/JESI.2016.25.1.11.
26Bulskaya, Ina; Valskys, Vaidotas; Volchek, Aleksandr; Ignatavičius, Gytautas; Kalcienė, Virginija. Impact of urban surface runoff on the receiving river // Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects = Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти : proceedings of the ІII International Scientific and Technical Conference, 28-30 October, 2015 / editors: H. Sobczuk, V. Zhukova. Kyiv : National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2015. ISBN 9789666227242. p. 11-13.
27Mikailionytė, Neringa Zofija; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Kelio Druskininkai-Vilnius (A4) pakelės dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Analysis of roadside soil contamination with heavy metals along the Druskininkai-Vilnius (A4) roadway. // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-5456. eISSN 2029-7149. 2015, p. 117-123.
28Motiejūnas, Mindaugas; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Šventosios upės dugno nuosėdų tarša sunkiaisiais metalais Ukmergės mieste = The contamination of Šventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmergė, Lithuania // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencija, 2015 m. balandžio 9 d. m. Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 79-85. Prieiga per internetą: <http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/conference/2015/paper/viewFile/69/65> [žiūrėta 2015-11-20].
29Lotužaitė, Julija; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Vilniaus miesto Antakalnio gatvės pakelių dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais = Contamination of soil with heavy metals in Vilnius city Antakalnis street roadsides // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2015 m. balandžio 9 d., Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 58-64. Prieiga per internetą: <http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/conference/2015/paper/viewFile/66/62> [žiūrėta 2015-11-20].
30Valskys, Vaidotas; Motiejūnas, Mindaugas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas. The contamination of Sventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmerge, Lithuania // IJWES 2015 : The 10th International Joint Workshop on Environmental Sciences and Field Research, July 1st-July 7th, 2015. Busan : The Korean Environmental Sciences Society. 2015, p. 38-52.
31Gasiūnaitė, Ugnė; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Vilniaus miesto lopšelių-darželių žaidimų aikštelių dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergartens in Vilnius // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2015 m. balandžio 9 d. Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 38-45.
32Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas; Sinkevičius, Stanislovas; Gasiūnaitė, Ugnė. Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergartens in Vilnius // IJWES 2015 : The 10th International Joint Workshop on Environmental Sciences and Field Research, July 1st-July7th, 2015. Busan : The Korean Environmental Sciences Society. 2015, p. 59-74.
33Valskys, Vaidotas; Valskienė, Roberta; Ignatavičius, Gytautas. Analysis and assessment of heavy metals concentrations in Nemunas river bottom sediments at Alytus city territory // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius; London : Technika; Taylor and Francis. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2015, Vol. 23, no. 2, p. 155-162. DOI: 10.3846/16486897.2014.959524.
34Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Valentukevičienė, Marina. The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576409. eISSN 2029-7092. p. 1-6. DOI: 10.3846/enviro.2014.100.
35Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Valentukevičienė, Marina. The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576904. p. [1-6]. DOI: 10.3846/enviro.2014.100.
36Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. Nitrogen and organic compounds correlations in groundwater from the aquifer in a semi-island (Curonian Spit, Lithuania) // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2014, t. 60, nr. 1, p. 10-17. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2857/1685> [žiūrėta 2014-05-22].
37Bučytė, Roberta; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Nemuno upės ties Alytaus miestu dugno nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija : 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" straipsnių rinkinys (2013 m. balandžio 11 d., Vilnius). Vilnius : Technika, 2013. ISBN 9786094575372. p. 16-20.