VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Šarūnas Judickas' publikacijų sąrašas

2020
1 Kaklauskaitė, Justina; Judickas, Šarūnas; Šipylaitė, Jūratė (vadov.). Bloody Stenotrophomonas maltophilia: a case series // Medical sciences: art. 13 : 25th International symposium on infections in the critically Ill patient. Basel : MDPI. ISSN 2076-3271. 2020, vol. 8, iss. 1, art. no. 13, p. 42-43. DOI: 10.3390/medsci8010013. [DB: PubMed, DOAJ, Chemical abstracts]

2018
1 Judickas, Šarūnas; Stanevičienė, Greta; Šipylaitė, Jūratė. Colonization of critically ill oncohemathological patients with multiresistant microorganisms and their dynamics // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 56. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-20]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Judickas, Šarūnas; Gineitytė, Dalia; Kezytė, Greta; Gaižauskas, Ernestas; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Is the Trendelenburg position the only way to better visualize internal jugular veins? = Ar Trendelenburgo padėtis yra vienintelis būdas pagerinti vidinių jungo venų vizualizaciją? // Acta medica Lituanica : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no 3, p. 125-131. DOI: 10.6001/actamedica.v25i3.3859. [DB: Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2016
1 Badaras, Robertas; Jovaiša, Tomas; Judickas, Šarūnas; Ivaškevičius, Juozas. Changes in potassium concentration during opioid antagonist induction: comparison of two randomized clinical trials // Journal of addiction medicine. Hagerstown, MD : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1932-0620. 2016, vol. 10, no. 4, p. 244-247. DOI: 10.1097/ADM.0000000000000225. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.129; AIF: 3.081; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Gaižauskas, Ernestas; Judickas, Šarūnas; Balčiūnas, Lukas; Ščupakova, Nadežda; Mockutė, Lina; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Sunkaus sepsio ir septinio šoko sukeltos organų sistemų disfunkcijos prevencija ir gydymas = Prevention and treatment of severe sepsis and septic shock induced organ disfunction // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 67-76. DOI: 10.15591/mtp.2016.011. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Vosylius, Saulius; Judickas, Šarūnas; Kubilienė, Asta. Organų donorystė : mokomoji (metodinė) priemonė visų specialybių gydytojams ir rezidentams / Saulius Vosylius, Asta Kubilienė, Šarūnas Judickas. Vilnius : Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2015. 44 p. ISBN 9786099571904.