VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aistis Žalnora' publikacijų sąrašas

2019
1 Žalnora, Aistis. The disputes on mental hygiene and eugenics in Vilnius and Lithuania in 1919 - 1939 // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 50. Prieiga per internetą: <http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ISHN2019-abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-03-10].
2 Žalnora, Aistis. Principles of physical education of children in the works of Jędrzej Śniadecki // Acta medico-historica Rigensia. Riga : Riga Stradiņš University and Pauls Stradins Museum of History of Medicine. ISSN 1022-8012. eISSN 2592-818X. 2019, vol. 12, p. 9-21. DOI: 10.25143/amhr.2019.XII.01. [DB: DOAJ]
3 Žalnora, Aistis. The occupational poisoning issues in the works of Vilnius Stephen Bathory University doctors and hygienists // Science and practice 2019 : 10th international pharmaceutical conference, November 15th, 2019 Kaunas, Lithuania : abstract book. Kaunas : [Lithuanian University of Health Sciences], 2019. ISBN 9789955156321. p. 26. Prieiga per internetą: <https://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/19021/abstractbookthe10thinternationalpharmaceuticalconference_11_15.pdf> [žiūrėta 2020-04-06].
4 Žalnora, Aistis. Physical health and pronatalism in Jędrzej Śniadecki’s "On the physical education of children" // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 88. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-07].
5 Žalnora, Aistis. ,,Polski słownik pijacki” vs ,,Girtuoklių dainos” : społeczne, kulturowe i medyczne aspekty (nad)użycia alkoholu // Sytość i głód. T. 1: Pokarm i napój: studia nad kulturą i rolą żywienia / red. Wojciech Ślusarczyk, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Roksana Wilczyńska. Lublin : Wydawnicztwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 2019. ISBN 9788322792940. p. 57-64.

2018
1 Žalnora, Aistis. What contributions did Kazimierz Karaffa-Korbutt make to occupational health and fatigue prevention in Poland? // Journal of occupational and environmental medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1076-2752. eISSN 1536-5948. 2018, Vol. 60, iss. 4, p. e210-e211. DOI: 10.1097/JOM.0000000000001297. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.591; AIF: 2.760; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Žalnora, Aistis. Evolutionary thoughts in Jędrzej Śniadecki’s work O fizycznym wychowaniu dzieci (On the physical education of children) // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 46. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-17]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, IndexCopernicus (nenaudotinas)]
3 Žalnora, Aistis. The role of the Hygiene Department of Stephen Bathory University in the development and promotion of public Health in Vilnius in the years 1922–1939 // Studia Historiae Scientiarum. Krakow : Polish Academy of Arts and Sciences. ISSN 2451-3202. eISSN 2543-702X. 2018, vol. 17, p. 51-87. DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.004.9324. [DB: Scopus]
4 Žalnora, Aistis. Niektóre aspekty studiów medycznych i praktyki lekarskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: między wojną a pokojem // Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939. Warszawa : Aspra Jr., 2018. ISBN 9788375458916. p. 93-107.
5 Žalnora, Aistis. Kursy ratownictwa sanitarnego w Wilnie w okresie międzywojennym = Santary rescue courses in Vilnius in the interwar period // Dyskurs (para)medyczny: gatunki, funkcje, przeobrażenie. Kraków : Collegium Columbinum, 2018. ISBN 9788376241548. p. 289-293.

2017
1 Žalnora, Aistis. Stanisław Trzebiński and his research in philosophy of medicine in Vilnius Stephen Bathory Uniwersity in 1922-1939 // Medycyna Nowożytna : studia nad historią medycyny. Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 1231-1960. 2017, T. 23, zs. 2, p. 101-115. [DB: ERIH Plus]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Žalnora, Aistis. Plica polonica fenomenas XVIII–XIX a. Vilniuje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr. 2(74), p. 136-142. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
3 Žalnora, Aistis. Development of Diatary hygiene in Vilnius in 1922-1939 // Czystość i brud : higiena między wielkimi wojnami (1918-1939) / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Bydgoszcz : Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2017. ISBN 9788394667252. p. 287-297.
4 Žalnora, Aistis. Development of the dietary hygiene in Vilnius in 1922-1939 // Czystość i brud: higiena między wielkimi wojnami (1918 – 1939) [konferencja naukowa ]. Torun : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017. ISBN 9788394667252. p. 287-297.

2016
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. Mental hygiene movement as a (r)evolutionary trend in public health in interwar Kaunas and Vilnius from 1918 to 1939 = Psichikos higienos judėjimas kaip (r)evoliucinė visuomenės sveikatos tendencija tarpukariu Kaune ir Vilniuje 1918-1939 m. // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 3, p. 175-179. DOI: 10.6001/actamedica.v23i3.3382. [DB: Index Copernicus (IC), Current Abstracts, TOC Premier]
2 Žalnora, Aistis. Development of Vilnius water supply and canalization systems in 16th -19th centuries // Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego : konferencja naukowa, Bydgoszcz, 22-23 września 2016 r. / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk. Bydgoszcz : Colllegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2016. ISBN 9788394317744. p. 71-80.

2014
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. The development of public health in early XXth century in Vilnius // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2014, vol. 21, nr. 3, p. 131-135. DOI: 10.6001/actamedica.v21i3.2997. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2013
1 Miežutavičiūtė, Vitalija Janina; Petrovas, Eugenijus; Žalnora, Aistis. Atgaivinti istoriniai Vilniaus universiteto ir Joniškėlio ligoninės ryšiai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 111-113. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/atgaivinti-istoriniai-vilniaus-universiteto-ir-joni%C5%A1k%C4%97lio-ligonin%C4%97s-ry%C5%A1iai> [žiūrėta 2014-03-13]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2012
1 Žalnora, Aistis. The activities of the Department of Hygiene at the Stephen Bathory University in Vilnius // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : abstracts of the 25th International Baltic Conference on the History of Science, Vilnius, October 4-6, 2012. Vilnius : Mokslų akademijos leidykla. 2012, p. 59.

2011
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. Michalas Reicheris ir anatomija Vilniuje 1919-1939 = Michał Reicher and anatomy in Vilnius 1919-1939 // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 132-138. Prieiga per internetą: <http://mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.132-1381.pdf> [žiūrėta 2018-03-05]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2010
1 Žalnora, Aistis. Anatomijos, histologijos ir embriologijos katedrų veikla Vilniaus Stepono Batoro universitete 1919-1939 m // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : 14-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2010 m. gruodžio 9 d., pranešimai. Vilnius : Technika. ISSN 2029-1566. 2010, p. 239-243.
2 Žalnora, Aistis. Anthropology, anatomy, and histology studies at the Stephen Bathory University in Vilnius, 1919-1939 // Historiae scientiarum Baltica 2010 : abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science, Tallinn, October 8-9, 2010. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430390. p. 64-65.