VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aldona Mikaliūkštienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Baltokaitė, Lina; Kalibatienė, Danutė; Jerdiakova, Natalja. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas kardiologijos centre: pacientų požiūris = Health care quality assessment in cardiology center: viewpoint of patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 32-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.056.
2 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05].
3 Visockienė, Žydrūnė; Nedzinskienė, Laura; Puronaitė, Roma; Mikaliūkštienė, Aldona. Validation of the Lithuanian version of the 19-item audit of diabetes dependent quality of life (ADDQOL-LT) questionnaire in patients with diabetes // Health and quality of life outcomes. London : BioMed Central. ISSN 1477-7525. 2018, vol. 16, no 1, art. no 206, [p. 1-8]. DOI: 10.1186/s12955-018-1033-5.

2016
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Higieninė-epidemiologinė intervencinių procedūrų sauga slaugos praktikoje = Sanitary-epidemiological safety of intervention procedures in nursing practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 322-327. DOI: 10.15591/mtp.2016.052.
2 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Operacinės komandos narių požiūris į komandinį darbą ir saugos klimatą operacinėje = Surgical team attitudes concerning safety climate and teamwork in the operating room // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 301-308. DOI: 10.15591/mtp.2016.049.
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Gendvilaitė, Vilija; Kalibatienė, Danutė. Studentų psichoemocinės būklės ir miego kokybės sąsajos = Relations between student‘s psychoemotional status and sleep quality // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 291-300. DOI: 10.15591/mtp.2016.048.

2015
1 Kymelytė-Slapšinskaitė, Nijolė; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Slaugytojų požiūrio į priešmirtinės pagalbos teikimą ligoninėje įvertinimas = Assessment of the hospital based end-of-life care on account of the nursing expertise // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 752-759. DOI: 10.15591/mtp.2015.120.
2 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Pacientų saugos užtikrinimas sveikatos priežiūros įstaigose = Insurance of the patient safety in health care facilities // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 739-745. DOI: 10.15591/mtp.2015.118.
3 Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Buckiūnienė, Algimanta. Veiksniai, lemiantys operacinių žaizdų infekcijas pilvo chirurgijos skyriuose = Factors determining surgery wound infection in the abdominal surgery units // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 861-867. DOI: 10.15591/mtp.2015.137.
4 Ėmužytė, Regina; Biaigo, Ilona; Firantienė, Regina; Mikaliūkštienė, Aldona; Kinčinienė, Odeta; Kalibatienė, Danutė. Slaugos poreikiai ir tėvų žinios apie jų vaikų atopinį dermatitą: anketinės apklausos ir vizualinės analoginės skalės vertinimo duomenys = Nursing needs and parent’s knowledge about their children’s atopic dermatitis: questionnaire and visual analogue scale assessment data // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 794-804. DOI: 10.15591/mtp.2015.126.

2014
1 Rakel, Marija; Mikaliūkštienė, Aldona. Nursing needs of children with type 1 diabetes // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 85-87.
2 Baltokaitė, Lina; Mikaliūkštienė, Aldona. Nursing quality assessment in cardiology center: viewpoint of patients // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 71-73.
3 Kreč, Julija; Mikaliūkštienė, Aldona. The motivation of nursing speciality choise and work // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 58-59.
4 Stambrauskienė, Lina; Mikaliūkštienė, Aldona. Patients perception of the hospital nursing care services // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 73-76.
5 Jerdiakova, Natalija; Mikaliūkštienė, Aldona; Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė. Laboratorinių tyrimų preanalizės periodu slaugytojų dažniausiai daromos klaidos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 299-305. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-3str.pdf> [žiūrėta 2014-12-10].
6 Mikaliūkštienė, Aldona; Žagminas, Kęstutis; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Sąlyga, Jonas; Jankauskienė, Konstancija; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė. Prevalence and determinants of anxiety and depression symptoms in patients with type 2 diabetes in Lithuania // Medical science monitor. Smithtown : Medical Science International Publishing. ISSN 1234-1010. eISSN 1643-3750. 2014, vol. 20, p. 182-190. DOI: 10.12659/MSM.890019.
7 Gentvilaitė, Vilija; Mikaliūkštienė, Aldona. 50-74 year old people opinion on colorectal cancer prevention program and participation in it and nurse's role in the program implementation // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 76-78.
8 Žitkutė, Sandra; Mikaliūkštienė, Aldona. Practical training of nursing at university and college: students attitude // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 60-61.
9 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona. The most common mistakes of the nurse during the preanalytical phase of venous blood vollection // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 56-58.
10 Leveika, Justinas; Mikaliūkštienė, Aldona. Comparative evaluation of nursing services provided by primary health care centers in Vilnius and Peterborough: the patient's perspective // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 79-81.

2013
1 Savickienė, Virginija; Mikaliūkštienė, Aldona. Arterial hypertension of certified officers risk assessment // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 45-46.
2 Večerkauskaitė, Jūratė; Mikaliūkštienė, Aldona. Evaluation of nursing issues and emotional condition of women treated in gynecology departments // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 49-51.
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Savickienė, Virginija; Kalibatienė, Danutė. Arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių ir požiūrio į ligos kontrolę įvertinimas šia liga sergančių atestuotų pareigūnų grupėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 63-71. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_9.pdf> [žiūrėta 2014-03-03].
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Žagminas, Kęstutis; Sąlyga, Jonas; Stukas, Rimantas. Quality of life in relation to social and disease factors in patients with type 2 diabetes in Lithuania // Medical science monitor. New York : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1234-1010. 2013, vol. 19, p. 165-174. DOI: 10.12659/MSM.883823.
5 Ostrouch, Regina; Mikaliūkštienė, Aldona. Young people family planning knowledge assessment // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 47-48.
6 Mikaliūkštienė, Aldona; Sukackienė, Audronė; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų koronarine širdies liga psichoemocinės būsenos ir miego kokybės įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 51-57. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_7.pdf> [žiūrėta 2014-03-03].

2012
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Tijūnėlienė, Irena; Kalibatienė, Danutė; Staigis, Rimgaudas. Pacientų, kuriems implantuotas elektrokardiostimuliatorius, gyvenimo kokybės įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 405-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_8-405–411p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11].
2 Mikaliūkštienė, Aldona; Nalivaikienė, Regina. Employment opportunities for graduate nurses from 4 Vilnius hospitals // NERP : Nursing Education, Research & Practice. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 2029-705X. 2012, no. 2, p. 74-78. Prieiga per internetą: <http://nerp.lsmuni.lt/employment-opportunities-for-graduate-nurses-from-4-vilnius-hospitals/> [žiūrėta 2018-08-30].
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Dubova, Božena. Sergančiųjų pirmojo tipo cukriniu diabetu psichoemocinės būsenos įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 400-404. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_7-400–404p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11].
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Mickuvienė, Jovita; Varvuolytė, Sonata. Medicinos studentų patiriamas stresas ir jo įtaka emocinei būsenai ir miego kokybei // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 392-399. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_6-392–399p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11].

2011
1 Chenkina, Marija; Mikaliūkštienė, Aldona. First aid provided by nurses // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 74-75.
2 Krunglevičiūtė, Joana; Mikaliūkštienė, Aldona. The evaluation of psycho emotional state in postpartum women // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 91-93.
3 Mickuvienė, Jovita; Mikaliūkštienė, Aldona. Stress impact on sleep quality in young people // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 72-73.
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybės ryšys su ligos trukme ir komplikacijomis : Quality of life relation to disease duration and complication in patients with type 2 diabetes // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, Nr. 4, p. 457-467. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str06.pdf> [žiūrėta 2012-04-04].

2008
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Čepanauskienė, Renata. Ligos trukmės, komplikacijų ir gydymo įtaka psichoemocinei būsenai sergantiesiems antrojo tipo cukriniu diabetu = The impact of disease duration, complications and treatment on psychoemotional status in type 2 diabetes subjects // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 51-57. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_51-571.pdf> [žiūrėta 2019-09-18].
2 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Susirgimo trukmės ir socialinių veiksnių įtaka sergančiųjų antrojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybei = The impact duration of the disease and social factors on quality of life in type 2 diabetes patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 58-66. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_58-661.pdf> [žiūrėta 2009-01-15].
3 Kalibatienė, Danutė; Čepanauskienė, Renata; Markevičius, Narimantas; Mikaliūkštienė, Aldona; Staigis, Rimgaudas; Stundžienė, Rasa; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Klinikinė slauga / mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 449 p. ISBN 9789955861034.

2007
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Kazanavičius, Gintautas. Diabeto komplikacijų, ligos trukmės ir lyties įtaka gyvenimo kokybei sergantiesiems antro tipo cukriniu diabetu = The impact of diabetes complications, duration of the disease and gender on quality of life in type 2 diabetes patients // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2007, t. 15, Nr. 3-4, p. 65-71.

2006
1 Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Čepanauskienė, Renata. Medicinos studentų miego kokybės įvertinimas // Miego sutrikimų įtakos sveikatai ir nelaimingiems atsitikimams darbe apžvalga : tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 2006, p. 77-83.

2005
1 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos operacinė intubacija: teigiami ir neigiami aspektai // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2 : Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija, p. 160-161.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Pooperacinis enterodrenažas: principai ir slaugos veiksmai // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2 : Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija, p. 160.

2004
1 Visockienė, Žydrūnė; Mikaliūkštienė, Aldona. Cukriniu diabetu sergančių ligonių gyvenimo kokybės tyrimas = Investigation of quality of life in diabetic patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 4(40), p. 336-339.
2 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Sergančiųjų cukriniu diabetu chirurginės slaugos problemos = Surgical nursing problems in the diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 4(40), p. 298-300.
3 Plevokas, Povilas; Asejevas, Valerijonas; Rimantas, A.; Mikaliūkštienė, Aldona. Значение энтеродекомпрессии и энтеромониторинга при лечении кишечной непроходимости // Скорая медицинская помощь : Российский научно-практический журнал. 2004, t. 5, no. 3, p. 119-120.
4 Plevokas, Povilas; Asejevas, Valerijonas; Rimantas, A.; Mikaliūkštienė, Aldona. Диагностика и лечение острой кишечной непроходимости // Скорая медицинская помощь : Российский научно-практический журнал. 2004, t. 5, no. 3, p. 118-119.

2002
1 Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius; Mikaliukštienė, Aldona. Enterodekompresija : metodinės nuorodos chirurgams ir slaugytojams / Povilas Plevokas, Saulius Plevokas, Aldona Mikaliūkštienė. Vilnius : VU l-kla, 2002. 124 p. ISBN 9986194571.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos judros norminimasis po laparotomijos = Self-normalization of small intestine motility after laparotomy // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 13-17.

2001
1 Andreika, Laimutis; Gradauskas, Audrius; Mikaliukštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Plevokas, Povilas. Urologinių ligonių priežiūros aspektai // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2001, nr. 3-4, p. 56-59.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Diagnosis of small intestinal peristalsis recovery after intestinal operation // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.
3 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius; Oleka, Gintautas. Neoperacinė enterodekompresija su Aboto-Milerio zondu (chirurginės slaugos nuorodos) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4(28), p. 43-45.
4 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Operative closed tube entero-intubation with post-operative entero-drainage // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.

1999
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Plevokas, Saulius; Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė. AMA-gastrografija naujas funkcinės diagnostikos būdas // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1999, nr. 3, p. 173-177.

1998
1 Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius. Gastroenterinio refliukso funkcinės diagnostikos problemos // Lietuvos medicina : "Sveikatos" žurnalo priedas. 1998, p. 72-76.
2 Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius. Plonosios žarnos pooperacinės parezės diagnostika // Lietuvos medicina : "Sveikatos" žurnalo priedas. 1998, p. 34-37.
3 Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius. Plonosios žarnos bioritmai: diagnostinė reikšmė // Lietuvos medicina : "Sveikatos" žurnalo priedas. 1998, p. 29-34.