VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aldona Mikaliūkštienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Tkačenko, Ilona; Mikaliūkštienė, Aldona; Fatkulina, Natalja. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų profesinės motyvacijos veiksnių analizė // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: XXI-oji nacionalinė mokslinė konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786094811005. p. 161. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/XXI-konferencija-2021NAUJAS.pdf>.
2 Tkačenko, Ilona; Mikaliūkštienė, Aldona; Fatkulina, Natalja. Dažniausi veiksniai, lemiantys anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvaciją darbui = The most common factors determining the motivation of anesthesia and intensive care nurses to work // Sveikatos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 124-128. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.051. [DB: Index Copernicus, ERA, Academic Search Complete]
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Tijūnelienė, Irena; Gierasimovič, Zita. Evaluation of patients’ quality of life aspects after cardiac pacemaker implantation // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 134. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/>.
4 Novikova, Ana; Mikaliūkštienė, Aldona. Type 2 diabetes and quality of life // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 135. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/>.
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Jerdiakova, Natalja; Rabkovskaja, Julija. Patients’ opinion on the most frequent factors affecting quality of primary care // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 136. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/>.

2020
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kuzborska, Zyta; Skunčikienė, Dalia; Kutkauskienė, Jelena. Didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinių apie hospitalines infekcijas įvertinimas = On assessing nursing staff exposure to high risk infections // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 183-189. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.031. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, DOAJ, ERA]
2 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Rabkovskaja, Julija; Kutkauskienė, Jelena; Davydenko, Erika. Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Pacientų požiūris // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 56-64. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.008. [DB: ERA, DOAJ, Academic Search Complete]
3 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. Assessment of the staff hand antiseptics performance // Medicina: Abstracts of the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. ISSN 1648-9233. 2020, vol. 56, suppl. S1, p. 120. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-of-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-78th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia/>.
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Dubova, Božena; Jerdiakova, Natalja; Novikova, Ana. Anxiety and depressive disorders in patients with diabetes // Medicina: Abstracts of the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. ISSN 1648-9233. 2020, vol. 56, suppl. 1, p. 193. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-of-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-78th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia/>.
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Sukackienė, Audrone; Jerdiakova, Natalja. Evaluation of psycho-emotional state and sleep quality in patients with ischemic heart disease // Medicina: Abstracts of the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. ISSN 1648-9233. 2020, vol. 56, suppl.1, p. 204. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-of-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-78th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia/>.

2019
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Medicina: 77 International Scientific Conference of the University of Latvia, February 22, 2019, Riga, Latvia : abstracts. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, suppl. 1, p. 192. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2019-1-Medicina.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona. Evaluating of the common preanalytical blood sampling mistakes made by nursing staff in clinical laboratory // Medicina: 77 International Scientific Conference of the University of Latvia, February 22, 2019, Riga, Latvia : abstracts. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, suppl. 1, p. 193. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2019-1-Medicina.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Visockienė, Žydrūnė; Nedzinskienė, Laura; Puronaitė, Roma; Mikaliūkštienė, Aldona. Validation of the Lithuanian version of the 19-item audit of diabetes dependent quality of life (ADDQOL-LT) questionnaire in patients with diabetes // Health and quality of life outcomes. London : BioMed Central. ISSN 1477-7525. 2018, vol. 16, no 1, art. no 206, [p. 1-8]. DOI: 10.1186/s12955-018-1033-5. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 2.318; AIF: 2.702; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Baltokaitė, Lina; Kalibatienė, Danutė; Jerdiakova, Natalja. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas kardiologijos centre: pacientų požiūris = Health care quality assessment in cardiology center: viewpoint of patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 32-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.056. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ, ERA, Index Copernicus]
4 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Hemolizės veninio kraujo mėginiuose įtaka kraujo tyrimų rezultatams // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 100-106. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Higieninė-epidemiologinė intervencinių procedūrų sauga slaugos praktikoje = Sanitary-epidemiological safety of intervention procedures in nursing practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 322-327. DOI: 10.15591/mtp.2016.052. [DB: Index Copernicus]
2 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Operacinės komandos narių požiūris į komandinį darbą ir saugos klimatą operacinėje = Surgical team attitudes concerning safety climate and teamwork in the operating room // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 301-308. DOI: 10.15591/mtp.2016.049. [DB: Index Copernicus]
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Gendvilaitė, Vilija; Kalibatienė, Danutė. Studentų psichoemocinės būklės ir miego kokybės sąsajos = Relations between student‘s psychoemotional status and sleep quality // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 291-300. DOI: 10.15591/mtp.2016.048. [DB: Index Copernicus]
4 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. On conducting safe, sanitary-epidemiological practices in nursing // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 18-21.
5 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona. Patient safety culture in the operating room // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 38-39.
6 Gendvilaitė, Vilija; Mikaliūkštienė, Aldona. Relations between student‘s psychoemotional status and sleep quality // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 52-53.
7 Kymelytė Šlapšinskaitė, Nijolė; Mikaliūkštienė, Aldona. Qualified hospital assistance for end of life care // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 54-55.
8 Mackevičiūtė, Indrė; Mikaliūkštienė, Aldona. Nursing issues associated with women with breast cancer // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė] : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 56-57.
9 Rabkovskaja, Julija; Mikaliūkštienė, Aldona. Evaluation of nursing services in primacy health care institutions // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė] : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 62-63.
10 Šilkaitytė, Ieva; Mikaliūkštienė, Aldona. Blood-borne diseases and the risk for nurses // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 62-63.
11 Virvytytė, Rūta; Mikaliūkštienė, Aldona. Relations between nurses psychoemotional status and work motivation // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 68-69.
12 Volskytė, Dovilė; Mikaliūkštienė, Aldona. The sleep quality patients with mental disorders // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, 2016. eISBN 9786094597473. p. 70-71.

2015
1 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Pacientų saugos užtikrinimas sveikatos priežiūros įstaigose = Insurance of the patient safety in health care facilities // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 739-745. DOI: 10.15591/mtp.2015.118. [DB: Index Copernicus]
2 Kymelytė-Slapšinskaitė, Nijolė; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Slaugytojų požiūrio į priešmirtinės pagalbos teikimą ligoninėje įvertinimas = Assessment of the hospital based end-of-life care on account of the nursing expertise // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 752-759. DOI: 10.15591/mtp.2015.120. [DB: Index Copernicus]
3 Ėmužytė, Regina; Biaigo, Ilona; Firantienė, Regina; Mikaliūkštienė, Aldona; Kinčinienė, Odeta; Kalibatienė, Danutė. Slaugos poreikiai ir tėvų žinios apie jų vaikų atopinį dermatitą: anketinės apklausos ir vizualinės analoginės skalės vertinimo duomenys = Nursing needs and parent’s knowledge about their children’s atopic dermatitis: questionnaire and visual analogue scale assessment data // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 794-804. DOI: 10.15591/mtp.2015.126. [DB: Index Copernicus]
4 Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Buckiūnienė, Algimanta. Veiksniai, lemiantys operacinių žaizdų infekcijas pilvo chirurgijos skyriuose = Factors determining surgery wound infection in the abdominal surgery units // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 861-867. DOI: 10.15591/mtp.2015.137. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona. The most common mistakes of the nurse during the preanalytical phase of venous blood vollection // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 56-58.
2 Kreč, Julija; Mikaliūkštienė, Aldona. The motivation of nursing speciality choise and work // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 58-59.
3 Žitkutė, Sandra; Mikaliūkštienė, Aldona. Practical training of nursing at university and college: students attitude // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 60-61.
4 Baltokaitė, Lina; Mikaliūkštienė, Aldona. Nursing quality assessment in cardiology center: viewpoint of patients // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 71-73.
5 Stambrauskienė, Lina; Mikaliūkštienė, Aldona. Patients perception of the hospital nursing care services // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 73-76.
6 Gentvilaitė, Vilija; Mikaliūkštienė, Aldona. 50-74 year old people opinion on colorectal cancer prevention program and participation in it and nurse's role in the program implementation // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 76-78.
7 Leveika, Justinas; Mikaliūkštienė, Aldona. Comparative evaluation of nursing services provided by primary health care centers in Vilnius and Peterborough: the patient's perspective // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 79-81.
8 Rakel, Marija; Mikaliūkštienė, Aldona. Nursing needs of children with type 1 diabetes // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 85-87.
9 Jerdiakova, Natalija; Mikaliūkštienė, Aldona; Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė. Laboratorinių tyrimų preanalizės periodu slaugytojų dažniausiai daromos klaidos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 299-305. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-3str.pdf> [žiūrėta 2014-12-10]. [DB: Index Copernicus]
10 Mikaliūkštienė, Aldona; Žagminas, Kęstutis; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Sąlyga, Jonas; Jankauskienė, Konstancija; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė. Prevalence and determinants of anxiety and depression symptoms in patients with type 2 diabetes in Lithuania // Medical science monitor. Smithtown : Medical Science International Publishing. ISSN 1234-1010. eISSN 1643-3750. 2014, vol. 20, p. 182-190. DOI: 10.12659/MSM.890019. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2013
1 Večerkauskaitė, Jūratė; Mikaliūkštienė, Aldona. Evaluation of nursing issues and emotional condition of women treated in gynecology departments // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 49-51.
2 Ostrouch, Regina; Mikaliūkštienė, Aldona. Young people family planning knowledge assessment // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 47-48.
3 Savickienė, Virginija; Mikaliūkštienė, Aldona. Arterial hypertension of certified officers risk assessment // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 45-46.
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Sukackienė, Audronė; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų koronarine širdies liga psichoemocinės būsenos ir miego kokybės įvertinimas = Psychoemotional state and sleep quality evaluation of the patients suffering from coronary heart disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 51-57. [DB: Index Copernicus]
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Savickienė, Virginija; Kalibatienė, Danutė. Arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių ir požiūrio į ligos kontrolę įvertinimas šia liga sergančių atestuotų pareigūnų grupėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 63-71. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_9.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
6 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Žagminas, Kęstutis; Sąlyga, Jonas; Stukas, Rimantas. Quality of life in relation to social and disease factors in patients with type 2 diabetes in Lithuania // Medical science monitor. New York : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1234-1010. 2013, vol. 19, p. 165-174. DOI: 10.12659/MSM.883823. [DB: Chemical abstracts, Current Contents / Clinical Medicine, Index Medicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2012
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Mickuvienė, Jovita; Varvuolytė, Sonata. Medicinos studentų patiriamas stresas ir jo įtaka emocinei būsenai ir miego kokybei // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 392-399. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_6-392–399p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
2 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Dubova, Božena. Sergančiųjų pirmojo tipo cukriniu diabetu psichoemocinės būsenos įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 400-404. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_7-400–404p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Tijūnėlienė, Irena; Kalibatienė, Danutė; Staigis, Rimgaudas. Pacientų, kuriems implantuotas elektrokardiostimuliatorius, gyvenimo kokybės įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 405-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_8-405–411p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Nalivaikienė, Regina. Employment opportunities for graduate nurses from 4 Vilnius hospitals // NERP : Nursing Education, Research & Practice. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 2029-705X. 2012, no. 2, p. 74-78. Prieiga per internetą: <http://nerp.lsmuni.lt/employment-opportunities-for-graduate-nurses-from-4-vilnius-hospitals/> [žiūrėta 2018-08-30].

2011
1 Krunglevičiūtė, Joana; Mikaliūkštienė, Aldona. The evaluation of psycho emotional state in postpartum women // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 91-93.
2 Chenkina, Marija; Mikaliūkštienė, Aldona. First aid provided by nurses // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 74-75.
3 Mickuvienė, Jovita; Mikaliūkštienė, Aldona. Stress impact on sleep quality in young people // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 72-73.
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybės ryšys su ligos trukme ir komplikacijomis = Quality of life relation to disease duration and complication in patients with type 2 diabetes // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, Nr. 4, p. 457-467. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Čepanauskienė, Renata. Ligos trukmės, komplikacijų ir gydymo įtaka psichoemocinei būsenai sergantiesiems antrojo tipo cukriniu diabetu = The impact of disease duration, complications and treatment on psychoemotional status in type 2 diabetes subjects // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 51-57. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_51-571.pdf> [žiūrėta 2019-09-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Susirgimo trukmės ir socialinių veiksnių įtaka sergančiųjų antrojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybei = The impact duration of the disease and social factors on quality of life in type 2 diabetes patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 58-66. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_58-661.pdf> [žiūrėta 2009-01-15]. [DB: Index Copernicus]
3 Kalibatienė, Danutė; Čepanauskienė, Renata; Markevičius, Narimantas; Mikaliūkštienė, Aldona; Staigis, Rimgaudas; Stundžienė, Rasa; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Klinikinė slauga / mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 449 p. ISBN 9789955861034.

2007
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Visockienė, Žydrūnė; Kazanavičius, Gintautas. Diabeto komplikacijų, ligos trukmės ir lyties įtaka gyvenimo kokybei sergantiesiems antro tipo cukriniu diabetu = The impact of diabetes complications, duration of the disease and gender on quality of life in type 2 diabetes patients // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. ISSN 1392-7213. 2007, t. 15, Nr. 3-4, p. 65-71. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Čepanauskienė, Renata. Medicinos studentų miego kokybės įvertinimas // Miego sutrikimų įtakos sveikatai ir nelaimingiems atsitikimams darbe apžvalga : tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 2006, p. 77-83.

2005
1 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Pooperacinis enterodrenažas: principai ir slaugos veiksmai // Lietuvos chirurgija: Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2, p. 160. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2324/1548>. [DB: Index Copernicus]
2 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos operacinė intubacija: teigiami ir neigiami aspektai // Lietuvos chirurgija: Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2, p. 160-161. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2324/1548>. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Sergančiųjų cukriniu diabetu chirurginės slaugos problemos = Surgical nursing problems in the diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 298-300. [DB: Index Copernicus]
2 Visockienė, Žydrūnė; Mikaliūkštienė, Aldona. Cukriniu diabetu sergančių ligonių gyvenimo kokybės tyrimas = Investigation of quality of life in diabetic patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 336-339. [DB: Index Copernicus]
3 Plevokas, Povilas; Asejevas, Valerijonas; Rimantas, A.; Mikaliūkštienė, Aldona. Диагностика и лечение острой кишечной непроходимости // Скорая медицинская помощь : Российский научно-практический журнал. 2004, t. 5, no. 3, p. 118-119.
4 Plevokas, Povilas; Asejevas, Valerijonas; Rimantas, A.; Mikaliūkštienė, Aldona. Значение энтеродекомпрессии и энтеромониторинга при лечении кишечной непроходимости // Скорая медицинская помощь : Российский научно-практический журнал. 2004, t. 5, no. 3, p. 119-120.

2002
1 Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius; Mikaliukštienė, Aldona. Enterodekompresija : metodinės nuorodos chirurgams ir slaugytojams / Povilas Plevokas, Saulius Plevokas, Aldona Mikaliūkštienė. Vilnius : VU l-kla, 2002. 124 p. ISBN 9986194571.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos judros norminimasis po laparotomijos = Self-normalization of small intestine motility after laparotomy // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 13-17. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Diagnosis of small intestinal peristalsis recovery after intestinal operation // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Operative closed tube entero-intubation with post-operative entero-drainage // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.
3 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius; Oleka, Gintautas. Neoperacinė enterodekompresija su Aboto-Milerio zondu (chirurginės slaugos nuorodos) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4(28), p. 43-45.
4 Andreika, Laimutis; Gradauskas, Audrius; Mikaliukštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Plevokas, Povilas. Urologinių ligonių priežiūros aspektai // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2001, nr. 3-4, p. 56-59.

1999
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Plevokas, Saulius; Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė. AMA-gastrografija naujas funkcinės diagnostikos būdas // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1999, nr. 3, p. 173-177.

1998
1 Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Povilas; Plevokas, Saulius. Plonosios žarnos bioritmai: diagnostinė reikšmė // Lietuvos medicina. 1998, Nr. 1, p. 29-34.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Saulius. Gastroenterinio refliukso funkcinės diagnostikos problemos // Lietuvos medicina. 1998, Nr. 1, p. 72-76.
3 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Plevokas, Saulius. Plonosios žarnos pooperacinės parezės diagnostika // Lietuvos medicina. 1998, p. 34-37.