VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Almantas Evaldas Bagdonavičius' publikacijų sąrašas

2015
1 Vaitkevičienė, Daiva (aut., imant. inter.); Matulevičienė, Saulė (sudaryt.); Bagdonavičius, Almantas Evaldas (aut., duod. inter.); Vaitkevičius, Vykintas (aut., duod. inter.); Mickūnas, Algis (aut., duod. inter.). Ar etninė žinija yra mokslas? // Liaudies kultūra. ISSN 0236-0551. 2015, Nr. 3, p. 39-47. [DB: Literary Reference Center, Humanities International Index, Humanities International Complete]

2012
1 Gudienė, Vilma; Rudžianskaitė, Angelė; Bagdonavičius, Almantas Evaldas. Drug production technologies presented at the Museum of the History of Lithuanian Medicine and Pharmacy // Historiae scientiarum Baltica, 2012 : abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science, Vilnius, October 4-6, 2012 / [editors of the abstract book: J.A. Krikštopaitis ... [et al.]. Vilnius : Edukologija, 2012. ISBN 9789955207726. p. 31-32.

2010
1 Bagdonavičius, Almantas Evaldas; Genienė, Švitra. Labdarių draugijos Vilniuje įsteigimo kai kurie filantropijos ir medicinos savasties aspektai XIX a. pradžioje // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė žurnalas "SVEIKATA". ISSN 1392-6373. 2010, t. 20, Nr. 1(67), p. 2841-2845. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/get_file.php?file=bUdkbW4yT21aTkdleG5Ga2I2cG5jcGVabW1yR2E1bG5hcGlYcDJTZWJKZVNvV1NsWktwbWs1clVuNVp4b0dkbmxkRnNwc2huazZoc3FjU2FhSjFybjVPYmxaWmpuMlRZbU01eW9adGluS3pHeG1hZmxHZVhwV3hqeEtWa2tHdWNsNkZxbzJXY1p0ZWFrRzZzbkpsdG9zblJsNWVacTVWbmJKcVZvV3FkWlp2RWFXUnBsMnBvbXBlUG1xV2JsNXlmbEtCcVpKcG9tbW1YWk1sWWxZUnJnNWRtWkdpU1gyYXR5WUZ5bVp1VW1hWEp6cFdsbDJHWm9XMml4SnhtbFpaa2txaVltMldkYVolMkZIbkhFJTNE&view=1>. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Bagdonavičius, Almantas Evaldas. The embalming tradition in ancient Lithuania // Historiae scientiarum Baltica 2010 : abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science, Tallinn, October 8-9, 2010 / Tallinn University of Technology ; [editors of the abstract book: Mait Talts and Kersti L. Linask]. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430390. p. 30-31.
3 Bagdonavičius, Almantas Evaldas. Principles and patterns in Lithuanian ethnomedicine // Historiae scientiarum Baltica 2010 : abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science, Tallinn, October 8-9, 2010 / Tallinn University of Technology ; [editors of the abstract book: Mait Talts and Kersti L. Linask]. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430390. p. 32-33.

2008
1 Gudienė, Vilma; Bagdonavičius, Almantas Evaldas. Narodowości farmaceutów w guberniach Wileńskiej i Kowieńskiej I Kowieńskiej w końcu XIX i na początku XX wieku // Farmacja Polska. Warsaw, Poland : Polskie towarzystwo farmaceutyczne. ISSN 0014-8261. 2008, t. 61, Nr. 7, p. 1. [DB: International Pharmaceutical Abstracts, Analytical Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas), Chemical abstracts]
2 Gudienė, Vilma; Bagdonavičius, Almantas Evaldas. Nationalities of pharmacists in Vilnius and Kaunas provinces at the end of the 19th century – in the beginning of the 20th century // Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences, Riga Technical University [et al.]; [editors: J. Stradiņš, A. Zigmunde]. Riga : RTU Publishing House, 2008. ISBN 9789984326757. p. 54.
3 Bagdonavičius, Almantas Evaldas; Bagdonienė, Lina. The Development of Lithotherapy in the 4th–20th Centuries // Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences, Riga Technical University [et al.]; [editors: J. Stradiņš, A. Zigmunde]. Riga : RTU Publishing House, 2008. ISBN 9789984326757. p. 58-59.
4 Bagdonavičius, Almantas Evaldas; Bagdonienė, Lina. The Development of Lithotherapy in the Ancient Word // Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences, Riga Technical University [et al.]; [editors: J. Stradiņš, A. Zigmunde]. Riga : RTU Publishing House, 2008. ISBN 9789984326757. p. 59-60.
5 Gudienė, Vilma; Bagdonavičius, Almantas Evaldas; Šimaitienė, Zenona; Davalgienė, Julija. Lietuviai farmacininkai Rusijoje 20 a. pradžioje: jų praktika bei tautinė patriotinė veikla // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, Nr. 11, p. 895-904. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124967> [žiūrėta 2015-12-15]. [DB: Scopus, IndexCopernicus (nenaudotinas), MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Ammerschläger, Hermann; Bagdonavičius, Almantas Evaldas; Bauer, Günther; Frase, Werner; Dambrauskaitė-Gudavičienė, Virginija Teresė; Heine, Hartmut; Herzberger, Gabriele; Graf von Ingelheim, Franz-Anselm; Jakubonienė, Daiva; Lanninger-Bolling, Dagmar; Kern, Wolfgang; Küstermann, Klaus; Lukoševičius, Leonardas; Stasytytė-Bunevičienė, Dalia; Reiß, Gerhard; Stock, Wilfried; Unikauskas, Alvydas. Homotoksikologija : [leidinys gali būti naudingas įvairių specialybių gydytojams, vaistininkams, studentams ir kitiems, besidomintiems homotoksikologijos klausimais] / [H. Ammerschläger, A. E. Bagdonavičius, G. Bauer, W. Frase, V. T. Dambrauskaitė-Gudavičienė, H. Heine, G. Herzberger, F.-A. Graf von Ingelheim, D. Jakubonienė, D. Lanninger-Bolling, W. Kern, K. Küstermann, L. Lukoševičius, D. Stasytytė-Bunevičienė, G. Reiß, W. Stock, A. Unikauskas] ; Tarptautinė homeopatijos ir homotoksikologijos draugija ; recenzavo: A. Juozulynas. Kaunas : [Tarptautinė homeopatijos ir homotoksikologijos draugija, 2006. 63 p.
2 Bagdonavičius, Almantas Evaldas. Personal hygiene items of Lithuanian people in the 16th-at the beginning of the 19th century // Historiae Scientiarum Baltica'06 : t. II : XXII Baltic conference on the history of science : Medicinos, farmacijos ir veterinarijos istorijos sekcijos programa ir tezių rinkinys=Program of the Section on the History of Medicine, Pharmacy and Veterinary and Abstracts : Vilnius-Kaunas, October 5-6, 2006 / sudarytojai: Aurimas Andriušis, Asta Masiliūnaitė, Vytautas Siudikas. Vilnius-Kaunas : Vilniaus universitetas. 2006, p. 24.

2002
1 Stankūnas, S.; Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatijos principai bei vieta šiuolaikinėje medicinoje = The main principles of homeopathy and its place in modern medicine // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, 2002 m. spalio 25-26 d. d., Birštonas. [Kaunas] : Naujasis lankas, 2002. ISBN 995503128X. p. 240-242.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Najstarsze apteki na Litwe w XVI-XVIII w // Pamietnik XI sympozjum historii farmacii Litwa' 2002. Poznan. 2002, p. 27-31.
3 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Najstarsze apteki na Litwie w XVI-XVIII w. = : Seniausiųjų Lietuvos vaistinių steigimas XVI-XVIII a. = Foundation of the most ancient pharmacies in the 16th-18th centuries in Lithuania // XI symposjum historii farmacji Litwa'2002 : materialy, Poznan-Kowno, 28 kwietnia - 5 maja 2002. 2002, p. 19-20.

2000
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Medicinos pagalba XV-XIX a. pradžioje Lietuvos miestuose ir miesteliuose / A. Bagdonavičius. Vilnius : UAB "Karminas”, 2000. 32 p.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatijos įvadas / A. Bagdonavičius., 2000.

1999
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatijos esmė // Biologinė medicina. Kaunas : Lietuvos homotoksikologijos ir antihomotoksinės terapijos asociacija. ISSN 0340-8671. 1999, Nr. 1, p. 13-15.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatija pasaulio šalyse // Sveikata. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-4907. 1999, Nr. 1, p. 10-13.

1998
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas; Švambaris, Liudvikas. Homeopatinių vaistų nesuderinamumai // Lietuvos farmacijos žinios. Vilnius : Lietuvos farmacijos sąjunga. ISSN 1648-0066. 1998, Nr. 1, p. 6.

1997
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Development of medical aid in the towns of Žemaitija in the 16th-19th centuries // Acta medica Lituanica. Vilnius : Academia. ISSN 1392-0138. 1997, vol. 4, no. 3, p. 71-76.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatijos raida Lietuvoje // Pharmacon. 1997, Nr. ? p. 1-2.
3 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Iš lietuvos sveikatos istorijos // Vilniaus medicinos istorijos almanachas, 1997. 1997, p. 387-388.
4 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Apie medicinos mokslo ir praktikos istoriją lietuvos pajūryje prisiminimai ir faktai // Vilniaus medicinos istorijos almanachas, 1997. 1997, p. 388-389.
5 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas; Švambaris, Liudvikas. Keli pastebėjimai apie homeopatiją // Pharmacon. 1997, Nr. ? p. 3-4.

1996
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatija, R. Folio diagnostika ir terapija-biofizinė medicina // Kauno sveiko miesto projekto konferencija, 1996 m. "Aplinka ir sveikata" : konferencijos medžiaga / redaktorius J. Kameneckas. Kaunas : Sveikas miestas. 1996, p. 78-80.

1995
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Dr. R. Folio (R. Voll) metodas – kelias į XXI a // Sveikata. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-4907. 1995, Nr. 3, p. 32-34.
2 Dainauskas, A; Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Penkių pirminių elementų ryšių panaudojimas diagnozuojant R. Folio metodu // Sveikata. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-4907. 1995, Nr. 10, p. 40-41.

1994
1 Dainauskas, Jonas Algimantas; Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. R. Folio metodikos pritaikymas u-sin teorijos analizei // Medicinos mokslas sveikatos praktikai : mokslo darbai / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; [redakcinė kolegija.: (ats. sekretorius) A. Baubinas ... [et al.]. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 1994, p. 87-88.

1993
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Kauno miesto medicinos ir farmacijos raidos bruožai XVI-XVIII a // Acta musei historiae medicinae et pharmaciae Lituaniae. D. 1 / Kauno medicinos akademijos Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus ; redakcinė kolegija: T. Mekas (pirmininkas) … [et al.]. Kaunas. 1993, p. 55-91.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas; Mekas, Tauras-Antanas. Seniausių Lietuvos vaistinių steigimo klausimu // Acta musei historiae medicinae et pharmaciae Lituaniae. D. 1 / Kauno medicinos akademijos Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus ; redakcinė kolegija: T. Mekas (pirmininkas) … [et al.]. Kaunas. 1993, p. 92-96.
3 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatiniai vaistai ir jų vartojimas // Sveikata. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-4907. 1993, Nr. 1, p. 18-23.

1992
1 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Kėdainių sanitarinė būklė XVII-XIX a // Medicina. ISSN 1010-660X. 1992, Nr. 1-2, p. 42-48.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Homeopatija ir daktaro Folio stebuklas // Lietuvos aidas. Vilnius : Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1992.

1991
1 Mekas, Tauras-Antanas; Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. XVII amžiaus privilegija Kėdainių vaistinei // Lietuvos farmacijos žinios. Vilnius : Lietuvos farmacijos sąjunga. ISSN 1648-0066. 1991, Nr. 1, p. 35-36.
2 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas; Mekas, Tauras-Antanas; Minevičius, Rolandas. Mузeй иcтopии мeдицины и фapмaции Литвы пpи Каунаccкoй мeдицинcкoй aкaдeмии = Kaunas Medical Academy Museum of the History of Lithuanian Medicine and Pharmacy = Kauno medicinos akademijos Lietuvos mediccinos ir farmacijos istorijos muziejus // Baltijos valstybių mokslų istorijos fragmentai = Fragments of the history of science in the Baltic States = Фрагменты из Балтийской истории науки : trijų Baltijos valstybių XVI mokslų istorikų konferencijos tezės=Abstract of the 16th Baltic conference of History of Science / sudarytojai: A. Krikštopaitis, V. Siudikas; Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija. D.2, Medicinos istorija=History of medicine=История медицины. Vilnius-Kaunas : Kauno medicinos akademijos Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. 1991, p. 4.
3 Bagdonavičius, Almantas-Evaldas. Didysis gydytojas – badas // Sveikata. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-4907. 1991, Nr. 10, p. 22-26.

1990
1 Siudikas, Vytautas; Petronytė, Audronė; Bagdonavičius, Almantas-Evaldas; Mekas, Tauras-Antanas. Aukštasis medicinos mokslas Kaune : svarbesnės datos / sudarutojai: V. Siudikas, A. Petronytė, A. Bagdonavičius, T. Mekas. [Kaunas : KMA, 1990. 1 lankstinys (12 p.).