VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrė Amšiejienė' publikacijų sąrašas

2017
1 Amšiejienė, Andrė; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Usonienė, Audronė; Tutkuvienė, Janina; Vilšinskaitė, Donata-Saulė; Barškutytė, Liucija. The influence of age, body mass index, waist-to-hip ratio and anti-Mullerian hormone level on clinical pregnancy rates in ART // Gynecological endocrinology. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0951-3590. eISSN 1473-0766. 2017, Vol. 33, Suppl. 1, p. 41-43. DOI: 10.1080/09513590.2017.1399692. [DB: Scopus, MEDLINE, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.453; AIF: 3.363; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Vilšinskaitė, Donata-Saulė; Barškutytė, Liucija; Amšiejienė, Andrė; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Pagalbinio apvaisinimo procedūrų sėkmės priklausomybė nuo moters amžiaus, kūno masės indekso ir antimiulerinio hormono koncentracijos prieš procedūrą = In vitro fertilization: its success rate‘s dependency on age, body mass index, and the concentration of anti-mullerian hormone before procedure // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr. 4, p. 224-227. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2015
1 Čerkienė, Živilė; Usonienė, Audronė; Amšiejienė, Andrė; Sakalauskas, Paulius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana. Impact of quantitative parameters, such as number of retrieved oocytes, number of transferred embryos and availability of surplus embryos for cryopreservation, on clinical pregnancy rates in ART // Gynecological endocrinology. Abingdon, Oxfordshire : Gynecological endocrinology. ISSN 0951-3590. eISSN 1473-0766. 2015, Vol. 31, S1, p. 46-50. DOI: 10.3109/09513590.2015.1086507. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE] [IF: 1.413; AIF: 3.227; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Amšiejienė, Andrė; Usonienė, Audronė; Šiaudinytė, Ieva. Onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimas: klinikinis atvejis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 1, p. 46-51. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%201%2013/46-51.pdf> [žiūrėta 2014-05-13]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Arlauskienė, Audronė; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Amšiejienė, Andrė; Lištvanienė, Danutė; Laužikienė, Dalia. Antibiotikų terapija ir akušerinė taktika priešlaikinio neišnešioto vaisiaus vandenų nutekėjimo metu = Antibiotics treatment and management of women with preterm premature rupture of the membranes // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, nr. 4, p. 553-556. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str21.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Amšiejienė, Andrė; Arlauskienė, Audronė; Lištvanienė, Danutė. Nėštumas ir melanoma = Pregnancy and melanoma // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2008, t. 11, Nr. 1, p. 46-48. [DB: Index Copernicus]