VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrius Cimbalas' publikacijų sąrašas

2019
1 Trepėnaitytė, Gintarė; Cimbalas, Andrius (vadov.). Sarcoid uveitis: not just a simple inflammation // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Białystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 267. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Grizickaitė, Agnė; Balčiūnienė, Vilma Jūratė; Cimbalas, Andrius; Strelkauskaitė, Ernesta. A Retrospective study of the real-life effectiveness of aflibercept therapy for neovascular age-related macular degeneration. 1 year results // Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE 2017) : 10-13 June, 2017, Barcelona, Spain : abstract e-book / European Society of Ophthalmology. Barcelona : European Society of Ophthalmology. 2017, p. 184-184, no. EP-RET-645. Prieiga per internetą: <http://www.professionalabstracts.com/soe2017/eBook/epaper/SOE2017-AbstractBook.pdf> [žiūrėta 2017-06-21].

2014
1 Stech, Simona; Kuolienė, Kristina; Cimbalas, Andrius; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Hyperreflective dots detected in the retina using spectral domain optical coherence tomography // Acta Ophthalmologica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1755-375X. 2014, Vol. 92, suppl. s254, p. 8-9. DOI: 10.1111/aos.12582.

2012
1 Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Žaliūnienė, Dalia; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Cimbalas, Andrius; Jašinskas, Vytautas; Gustienė, Olivija; Šimonytė, Sandrita; Tamošiūnas, Abdonas. Early age-related macular degeneration in patients with myocardial infarction // Current eye research. London : Informa Healthcare. ISSN 0271-3683. eISSN 1460-2202. 2012, vol. 37, no. 2, p. 94-100. DOI: 10.3109/02713683.2011.629069.

2011
1 Cimbalas, Andrius; Jurkutė, Neringa; Stech, Simona; Juškienė, Dina; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Ligonių su pseudoeksfoliaciniu sindromu geltonosios dėmės paburkimo po centrinės tinklainės venos ar šakos trombozės gydymas bevacizumabu = Macular edema treatment with bevacizumab after central retinal vein or branch occlusion in patients with pseudoexfoliation syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 390-394. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str16.pdf>.
2 Cimbalas, Andrius; Kovaliūnas, Edvardas; Karaliūtė, Žydrūnė; Liveikienė, Aušra; Sirtautienė, Rasa; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Ūmi tinklainės nekrozė. Klinikinių atvejų apžvalga = Acute retinal necrosis. Case reports // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 406-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str19.pdf>.

2010
1 Cimbalas, Andrius; Liveikienė, Aušra; Bagdonienė, Rasa; Sirtautienė, Rasa; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Makulos edemos po tinklainės centrinės ar šakos venos trombozės gydymas bevacizumabu = Treatment of central or branch retinal vein occlusion induced macular edema with bevacizumab // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 1, p. 45-49. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/45_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2011-01-10].
2 Damijonaitytė, Aistė; Pajaujis, Mykolas; Cimbalas, Andrius; Baltrūnienė, Idalija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Therapeutic effect of topical bevacizumab on corneal neovascularization following keratitis // Acta ophthalmologica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1755-375X. 2010, vol. 88, suppl. s246, [p. 1]. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2010.322.x.

2009
1 Cimbalas, Andrius; Galgauskas, Saulius; Balčiūnienė, Ligita; Ambrozaitis, Arvydas. Retinopatija hepatitu c serganciam ligoniui po gydymo pegiliuotu interferonu alfa-2a ir ribavirinu = Retinopathy in a hepatitis c patient treated with pegylated interferon alfa-2a and ribavirin (case presentation) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 4-9. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_9_MTP_.pdf> [žiūrėta 2019-01-16].

2008
1 Cimbalas, Andrius; Pakarklienė, Stanislava; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Fotodinaminės terapijos 1 metų rezultatai gydant gyslainės neovaskuliarizaciją = One-year outcomes after photodynamic therapy in patients with CNV lesions // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, p. 32-34. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-p_32-34.pdf> [žiūrėta 2008-12-04].