VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrius Cimbalas' publikacijų sąrašas

2019
1 Trepėnaitytė, Gintarė; Cimbalas, Andrius (vadov.). Sarcoid uveitis: not just a simple inflammation // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Białystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 267. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Grizickaitė, Agnė; Balčiūnienė, Vilma Jūratė; Cimbalas, Andrius; Strelkauskaitė, Ernesta. A Retrospective study of the real-life effectiveness of aflibercept therapy for neovascular age-related macular degeneration. 1 year results // Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE 2017) : 10-13 June, 2017, Barcelona, Spain : abstract e-book / European Society of Ophthalmology. Barcelona : European Society of Ophthalmology. 2017, p. 184-184, no. EP-RET-645. Prieiga per internetą: <http://www.professionalabstracts.com/soe2017/eBook/epaper/SOE2017-AbstractBook.pdf> [žiūrėta 2017-06-21].

2014
1 Stech, Simona; Kuolienė, Kristina; Cimbalas, Andrius; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Hyperreflective dots detected in the retina using spectral domain optical coherence tomography // Acta Ophthalmologica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1755-375X. 2014, Vol. 92, suppl. s254, p. 8-9. DOI: 10.1111/aos.12582. [DB: Embase, Biological Abstracts, MEDLINE, Current Abstracts, Academic Search Premier, Biological Sciences Database, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.844; AIF: 2.359; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Žaliūnienė, Dalia; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Cimbalas, Andrius; Jašinskas, Vytautas; Gustienė, Olivija; Šimonytė, Sandrita; Tamošiūnas, Abdonas. Early age-related macular degeneration in patients with myocardial infarction // Current eye research. London : Informa Healthcare. ISSN 0271-3683. eISSN 1460-2202. 2012, vol. 37, no. 2, p. 94-100. DOI: 10.3109/02713683.2011.629069. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.710; AIF: 2.199; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Cimbalas, Andrius; Jurkutė, Neringa; Stech, Simona; Juškienė, Dina; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Ligonių su pseudoeksfoliaciniu sindromu geltonosios dėmės paburkimo po centrinės tinklainės venos ar šakos trombozės gydymas bevacizumabu = Macular edema treatment with bevacizumab after central retinal vein or branch occlusion in patients with pseudoexfoliation syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 390-394. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str16.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Cimbalas, Andrius; Kovaliūnas, Edvardas; Karaliūtė, Žydrūnė; Liveikienė, Aušra; Sirtautienė, Rasa; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Ūmi tinklainės nekrozė. Klinikinių atvejų apžvalga = Acute retinal necrosis. Case reports // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 406-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str19.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Žaliūnienė, Dalia; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Cimbalas, Andrius; Jašinskas, Vytautas; Gustienė, Olivija; Tamošiūnas, Abdonas. Ankstyvosios amžinė geltonosios dėmės degeneracijos paplitimas, pacientų sergančių miokardo infarktu, grupėje // IV nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“ : 2011 m. balandžio 7 d. : Konferencijos tezių rinkinys / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2011. ISBN 978-9955-15-196-8. p. 108-109, Nr. 6.

2010
1 Liutkevičienė, Rasa; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Žaliūnienė, Dalia; Gustienė, Olivija; Mizarienė, Vaida; Cimbalas, Andrius; Tamošiūnas, Abdonas; Jašinskas, Vytautas; Lesauskaitė, Vaiva. Pradinės stadijos amžinės geltonosios dėmės degeneracijos nustatymas miokardo infarktu sergantiems pacientams // 3-oji nacionalinė mokslinė konferencija "Mokslas - žmonių sveikatai" : pranešimų tezės : 2010 m. balandžio 7 d., Kaunas / Kauno medicinos universitetas ; [mokslinis-organizacinis komitetas: V. Lesauskaitė (pirm.) [ir kt.]]. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2010. ISBN 9789955151784. p. 70.
2 Cimbalas, Andrius; Liveikienė, Aušra; Bagdonienė, Rasa; Sirtautienė, Rasa; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Makulos edemos po tinklainės centrinės ar šakos venos trombozės gydymas bevacizumabu = Treatment of central or branch retinal vein occlusion induced macular edema with bevacizumab // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 1, p. 45-49. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/45_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2011-01-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Damijonaitytė, Aistė; Pajaujis, Mykolas; Cimbalas, Andrius; Baltrūnienė, Idalija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Therapeutic effect of topical bevacizumab on corneal neovascularization following keratitis // Acta ophthalmologica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1755-375X. 2010, vol. 88, suppl. s246, [p. 1]. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2010.322.x. [DB: Embase, Biological Abstracts, MEDLINE, Current Abstracts, Academic Search Premier, Biological Sciences Database, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.809; AIF: 2.204; Q1 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Cimbalas, Andrius; Galgauskas, Saulius; Balčiūnienė, Ligita; Ambrozaitis, Arvydas. Retinopatija hepatitu c serganciam ligoniui po gydymo pegiliuotu interferonu alfa-2a ir ribavirinu = Retinopathy in a hepatitis c patient treated with pegylated interferon alfa-2a and ribavirin (case presentation) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 4-9. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_9_MTP_.pdf> [žiūrėta 2019-01-16]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Cimbalas, Andrius; Pakarklienė, Stanislava; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas. Fotodinaminės terapijos 1 metų rezultatai gydant gyslainės neovaskuliarizaciją = One-year outcomes after photodynamic therapy in patients with CNV lesions // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, p. 32-34. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-p_32-34.pdf> [žiūrėta 2008-12-04]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Paunksnis, Alvydas; Bojarskienė, Florentina; Cimbalas, Andrius; Černiauskienė, Liucija Rita; Lukšienė, Dalia; Tamošiūnas, Abdonas. Relation between cataract and metabolic syndrome and its components // European journal of ophthalmology. ISSN 1120-6721. 2007, vol. 17, no. 4, p. 605-614. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17671938>. [DB: Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, PASCAL Database] [IF: 1.018; AIF: 2.197; Q4 (2007 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Paunksnis, Alvydas; Cimbalas, Andrius; Černiauskienė, Liucija Rita; Lukšienė, Dalia; Margevičienė, Lilija; Domarkienė, Stanislava; Tamošiūnas, Abdonas; Norkus, Antanas. Early age-related maculopathy and risk factors of cardiovascular disease in middle-aged Lithuanian urban population // European journal of ophthalmology. ISSN 1120-6721. 2005, vol. 15, no. 2, p. 255-262. DOI: IDS 918 IU. [DB: MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.737; AIF: 2.016; Q4 (2005 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Cimbalas, Andrius; Černiauskienė, Liucija Rita; Paunksnis, Alvydas; Tamošiūnas, Abdonas; Lukšienė, Dalia; Šaferis, Viktoras. Su amžiumi susijusios makulopatijos ryšys su išemine širdies liga ir rizikos veiksniais vidutinio amžiaus kauniečių populiacijoje // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 7, p. 671-676. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15252233> [žiūrėta 2016-12-01]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]

2003
1 Cimbalas, Andrius; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus. The prevalence of age-related maculopathy in Lithuania // SOE'2003 : 14th Congress of the European Society of Ophthalmology : June 7-12, 2003, Madrid, Spain : abstract book. Madrid. 2003, p. 124, poster no. p.
2 Vaičaitienė, Ramutė; Lukšienė, Dalia; Paunksnis, Alvydas; Černiauskienė, Liucija Rita; Domarkienė, Stanislava; Cimbalas, Andrius. Age-related maculopathy and consumption of fresh vegetables and fruits in urban elderly // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 12, p. 1231-1236. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14704513> [žiūrėta 2016-11-29]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]
3 Cimbalas, Andrius; Paunksnis, Alvydas; Černiauskienė, Liucija Rita; Domarkienė, Stanislava. Vidutinio amžiaus žmonių sergamumas makulopatija, susijusia su amžiumi, ir jos rizikos veiksniai // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 12, p. 1237-1243. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14704514> [žiūrėta 2016-11-22]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]
4 Janulevičienė, Ingrida; Kuzmienė, Loreta; Cimbalas, Andrius. Color doppler imaging of retrobulbar hemodynamics in normal tension glaucoma patients and normal controls // SOE'2003 : 14th Congress of the European Society of Ophthalmology : June 7-12, 2003, Madrid, Spain : abstract book. Madrid. 2003, p. 192.
5 Cimbalas, Andrius; Černiauskienė, Liucija Rita. Risk factors of cardiovacular disease and age-related maculopathy = : Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizikos veiksniai ir su amžiumi susijusi makulopatija // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 2003, vol. 10, no. 3, p. 131-138.

2002
1 Kuzmienė, Loreta; Janulevičienė, Ingrida; Cimbalas, Andrius. Retrobulbarinės kraujotakos tyrimas: palyginamieji sveikų ir normalaus akispūdžio glaukoma sergančiųjų duomenys // Lietuvos oftalmologija. Kaunas : Lietuvos akių gydytojų draugija. ISSN 1648-5289. 2002, Nr. 1(1), p. 44.
2 Janulevičienė, Ingrida; Kuzmienė, Loreta; Cimbalas, Andrius; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus. Color Doppler imaging of retrobulbar hemodynamics in normal tension glaucoma patients and normal controls // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2114. 2002, Nr. 4(45), p. 39-42. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/ultra/journal/pdf_45_4/45-2002-Vol.4_07-I.Januleviciene.pdf>. [DB: VINITI]

2001
1 Blužienė, Aldona Eugenija; Bimbienė, Rasa; Cimbalas, Andrius; Oržekauskaitė, Aurelija. Trumparegystės dažnis tarp KMU studentų = : Myopia rate among the students of Kaunas University of Medicine // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2001, t. 5, Nr. 1, p. 10-12.
2 Cimbalas, Andrius; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus. Color Doppler imaging of the ophthalmic artery in artery in early age-related maculopathy // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2114. 2001, Nr. 4(41), p. 29-31. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/c41_4a#6>. [DB: VINITI]

2000
1 Paunksnis, A.; Barzdžiukas, V.; Kurapkienė, S.; Gricius, R.; Cimbalas, A.; Uloza, V.; Lukoševičius, Arūnas; Almquist, L.-O.; Calissendorff, B.; Blomdahl, S.; Varnauskas, E. Cooperation between Lithuania and Sweden in telemedicine: "LITMED" project = Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas telemedicinos srityje: "LITMED" projektas // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : 2000 m. spalio 19-20 d. Kaunas : Technologija, 2000. ISBN 9986138477. p. 3-7.
2 Bimbienė, R.; Blužienė, Aldona Eugenija; Cimbalas, Andrius; Oržekauskaitė, A. Refraktive changes among medical students in lithuania // Myopia 2000 : proceedings of the VIII international conference on myopia; July 7-9, 2000, Boston, Massachusetts, USA. Boston. 2000, p. 76-79.
3 Cimbalas, Andrius; Barzdžiukas, Valerijus; Gelžinis, Romualdas; Gelžinis, A. A. Ophthalmica kraujotaka prieš ir po tinklainės atšokos operacinio gydymo // Biomedicininė inžinerija : tarptautautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2000 m. spalio 19-20. Kaunas. 2000, p. 31-34.

1999
1 Cimbalas, Andrius; Gelžinis, Arvydas. A. Ophthalmica kraujotakos pokyčiai sergant tinklainės atšoka (ultragarsinis doplerinis tyrimas) // Studentų ir jaunųjų mokslininkų konferenija'99 : pranešimų tezės : [1999 m. balandžio 28-gegužės 1 d.] / Kauno medicinos universiteto Studentų mokslinė draugija. Kaunas : KMU leidykla, 1999. ISBN 998645140X. p. 139.