VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Arvydas Baranauskas' publikacijų sąrašas

2019
1 Berūkštis, Andrius; Jarašūnas, Jonas; Daškevičiūtė, Aurelija; Ryliškytė, Ligita; Baranauskas, Arvydas; Steponėnienė, Rima Vitalija; Laucevičius, Aleksandras. How to interpret 24-h arterial stiffness markers: comparison of 24-h ambulatory Mobil-O-Graph with SphygmoCor office values. // Blood pressure monitoring. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1359-5237. eISSN 1473-5725. 2019, vol. 24, p. 93-98. DOI: 10.1097/MBP.0000000000000369. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Bajoras, Vilhelmas; Ramanauskas, Naglis; Česas, Kristijonas; Neverauskaitė-Piliponienė, Gintarė; Abramikas, Žygimantas Jonas; Baranauskas, Arvydas; Kazlauskaitė, Monika. Automatic coronary angiography analysis using convolutional neural networks: segmentation and quantitative features // EuroPCR 2019 : [abstract book on line]. Paris : PCRonline.com. 2019, Euro19A-POS360, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://abstractbook.pcronline.com/export/pdf/id/130513> [žiūrėta 2019-05-15].
3 Baranauskas, Arvydas; Krynke, Leonidas; Saulė, Ieva Marija; Rimkus, Arnas; Gricienė, Birutė. The impact of angiographic projection and patient body mass index on X-ray exposure during cardiovascular interventions // EuroPCR 2019 : Congress of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, 20-24 May 2019, Paris : abstract book / European Society of Cardiology. Paris : Published by PCRonline.com. 2019, Abstract no. Euro19A-POS274, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://abstractbook.pcronline.com/export/pdf/id/130431> [žiūrėta 2020-03-17].
4 Rimkus, Arnas; Saulė, Ieva Marija; Baranauskas, Arvydas (vadov.). Intervencinių kardiologinių procedūrų, atliekamų dienos stacionaro sąlygomis, saugumo įvertinimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 252. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-03-18].

2017
1 Račkauskas, Gediminas; Zabiela, Vytautas; Marinskis, Germanas; Baranauskas, Arvydas; Balkutė, Deimilė; Alunderytė, Justina; Puodžiukynas, Aras; Kazakevičius, Tomas; Kviesulaitis, Vilius; Aidietis, Audrius. Evaluation of atrial fibrillation management and cardiovascular risk profile in atrial fibrillation patients: A cross-sectional survey // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2017, vol. 53, no. 1, p. 19-25. DOI: 10.1016/j.medici.2017.01.005. [DB: Index Copernicus (IC), Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Račkauskas, Gediminas; Zabiela, Vytautas; Marinskis, Germanas; Baranauskas, Arvydas; Balkutė, Deimilė; Alunderytė, Justina; Puodžiukynas, Aras; Kazakevičius, Tomas; Kviesulaitis, Vilius; Aidietis, Audrius. Evaluation of atrial fibrillation management and cardiovascular risk profile in atrial fibrillation patients: a cross-sectional survey // Medicina : : Abstracts from 26th Nordic-Baltic Congress of Cardiology in Vilnius, Lithuania, June 1-3, 2017. Vilnius : vilnius. ISSN 1648-9233. 2017, vol. 53, suppl. 1, p. 51-52, no abstr. 40. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/abstracts-from-26th-nordic-baltic-congress-of-cardiology-in-vilnius-lithuania-june-1-3-2017/>.

2016
1 Baranauskas, Arvydas; Bajoras, Vilhelmas; Budrys, Povilas; Laucevičius, Aleksandras; Davidavičius, Giedrius. FFR guided PCI on long coronary lesions: 2-year clinical results with 2nd or newer generation DES. = Ilgų vainikinių arterijų susiaurėjimų PKI vadovaujantis frakcijinio tėkmės rezervo tyrimu: dvejų metų klinikiniai rezultatai naudojant antros ir naujesnės kartos vaistais dengtus stentus // Acta Medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, T. 23, nr. 1, p. 5-10. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/3264/2069> [žiūrėta 2016-04-13]. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Baranauskas, Arvydas; Peace, Aaron; Kibarskis, Aleksandras; Shannon, Joanne; Abraitis, Vytautas; Bajoras, Vilhelmas; Bilkis, Valdas; Aidietis, Audrius; Laucevičius, Aleksandras; Davidavičius, Giedrius. FFR result post PCI is suboptimal in long diffuse coronary artery disease. // EuroIntervention. Toulouse : Europa Digital & Publishing. ISSN 1774-024X. eISSN 1969-6213. 2016, Vol. 12, No. 12, p. 1473-1480. DOI: 10.4244/EIJ-D-15-00514. [DB: Scopus, PubMed, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.193; AIF: 4.435; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius; Bajoras, Vilhelmas; Kibarskis, Aleksandras; Bilkis, Valdas; Laucevičius, Aleksandras. Predictive FFR value after PCI on long coronary lesions // JACC: Cardiovascular Interventions. New York : Elsevier Inc. ISSN 1936-8798. eISSN 1876-7605. 2015, Vol. 8, No. 2S, p. S23. DOI: 10.1016/j.jcin.2014.12.089. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Current Citations, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.630; AIF: 3.920; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius; Abraitis, Vytautas; Bieliauskas, Gintautas; Bilkis, Valdas; Laucevičius, Aleksandras; Kosinskas, Eugenijus. Clinical results of first-generation zotarolimus-eluting stents endeavor in the treatment of bare metal stent restenosis // Cardiovascular revascularization medicine. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 1553-8389. 2010, vol. 11, iss. 4, p. 279. DOI: 10.1016/j.carrev.2010.03.033. [DB: Academic Search Complete, Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, MEDLINE]

2009
1 Miglinas, Marius; Baranauskas, Arvydas; Rimševičius, Laurynas. Primary hyperaldosteronism: hypertensive patients are underinvestigated // Cardiology. Basel : Karger. ISSN 0008-6312. 2009, vol. 113, suppl. 1, p. 100-101. [IF: 1.637; AIF: 3.779; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]