VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Černiauskienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Barisienė, Marija; Černiauskienė, Aušra; Matulevičius, Augustinas. Complications and their treatment after midurethral tape implantation using retropubic and transobturator approaches for treatment of female stress urinary incontinence // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2018, vol. 13, iss. 4, p. 501-506. DOI: 10.5114/wiitm.2018.75871. [DB: Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 1.147; AIF: 2.557; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2017
1 Černiauskienė, Aušra; Genytė, Vaiva; Jukna, Povilas. Šlapinimosi sutrikimai po stuburo traumų ir jų gydymas botulino toksino A endovezikinėmis injekcijomis = Urinary disorders after spinal cord injury and their treatment using botulinum toxin-A endovesical injections // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 9-16. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10486. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Černiauskienė, Aušra; Snicorius, Marius; Valatka, Paulius. Vyrų šlapimo nelaikymo gydymas implantuojant dirbtinį sfinkterį AMS 800 = Male urinary incontinence treatment with AMS 800 artificial urinary sphincter // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 17-26. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10487. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
3 Černiauskienė, Aušra; Valatka, Paulius. Pirmoji patirtis implantuojant dirbtinį sfinkterį „AMS 800“ = First experience of implanting AMS 800 urinary sphyncter // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, nr. 3-4, p. 176-182. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.3-4.11019. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]

2016
1 Černauskienė, Aušra. Reliving and reviving brutalist concrete tower in Lithuania // Adaptive reuse. The modern movement towards the future : proceedings of the 14th international docomomo conference, 6-9 September 2016, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal. Lisbon : Docomomo international Casa da arquitectura, 2016. ISBN 9789899964501. eISBN 9789899679047. p. 438-443. [DB: Scopus] [M. kr.: H 003]
2 Černauskienė, Aušra. Novelty of artistic forms in contemporary Lithuanian architecture // Architecture and urban planning. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 2255-8764. 2016, Vol. 11, iss. 1, p. 6-13. DOI: 10.1515/aup-2016-0001. [DB: J-Gate] [M. kr.: H 003]
3 Černiauskienė, Aušra; Dulko, Justyna. Atsinaujinusio šlapimo nelaikymo gydymas minimaliai invaziniu būdu: klinikinis atvejis = Treatment of recurrent stress urinary incontinence using minally invasive technique: case report // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2016, T. 15, Nr. 1, p. 32-35. DOI: 10.15388/LietChirur.2016.1.9963. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2015
1 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas; Usovas, Vitalijus; Matulevičius, Augustinas. Vyrų šlapimo nelaikymo gydymo implantuojant dirbtinį sfinkterį ZSI 375 pirmieji rezultatai = First outcomes of implanting ZSI 375 urinary sphyncter in treatment of male urinary incontinence // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 197-202. DOI: 10.15591/mtp.2015.029. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
2 Černiauskienė, Aušra; Barisienė, Marija; Matulevičius, Augustinas; Andreikaitė, Gintarė; Jankevičius, Feliksas. Nutukusių moterų šlapimo nelaikymo gydymas atliekant TVT operaciją Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų urologijos centre = Tension-free vaginal tape procedure for the treatment of stress urinary incontinence in obese women in Vilnius University Hospital Santariskiu klinikos urology center // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 192-196. DOI: 10.15591/mtp.2015.028. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
3 Želvys, Arūnas; Černiauskienė, Aušra; Misonis, Nerijus. Neišeminio priapizmo atvejis = Non ischaemic priapism case // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 256-258. DOI: 10.15591/mtp.2015.041. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
4 Černiauskienė, Aušra; Audzijonis, Mindaugas; Jankevičius, Feliksas. Antrojo pošlaplinio raiščio implantavimas gydant pasikartojusį vyrų šlapimo nelaikymą po nesėkmingos pirmojo raiščio operacijos (klinikinis atvejis) = Second suburethal sling implantation for the treatment of male recurrent stress urinary incontinence after the failed first sling (case report) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 280-283. DOI: 10.15591/mtp.2015.046. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
5 Černiauskienė, Aušra; Januškevičius, Tomas; Grigutis, Mantas. Vyrų pooperacinio šlapimo nelaikymo gydymo naujovės // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-9425. 2015, 1, p. 33-36. [M. kr.: 00]
6 Černiauskienė, Aušra; Januškevičius, Tomas; Grigutis, Mantas. Vyrų pooperacinio šlapimo nelaikymo gydymo naujovės // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-9425. 2015, 1, p. 33-36.
7 Černiauskienė, Aušra; Januškevičius, Tomas; Grigutis, Mantas. Šlapinimosi sutrikimai sergant Parkinsono liga = Urinary disorders in parkinson’s disease // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 19, nr. 4, p. 245-251. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2015_Nr4_245-251.pdf> [žiūrėta 2016-06-16]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
8 Černauskienė, Aušra. Modulinių meninių formų teorinės interpretacijos šiuolaikinės Lietuvos architektūros pavyzdžiu = Theoretical interpretation of modular artistic forms based on the example of contemporary Lithuanian architecture // Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2015 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2015. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2015, t. 7, Nr. 1, p. 121-131. DOI: 10.3846/mla.2015.716. [DB: Gale's Academic OneFile, ProQuest Central, ICONDA, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: H 003]

2014
1 Černiauskienė, Aušra. Meninių formų samprata XX a. Lietuvos architektūros pavyzdžiu // Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2014 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2014. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2014, T. 6, nr. 3, p. 257-262. DOI: 10.3846/mla.2014.37. [DB: ProQuest (nenaudotinas), GALE (nenaudotinas), ICONDA] [M. kr.: H 003]
2 Černiauskienė, Aušra; Barisienė, Marija; Jankevičius, Feliksas; Januška, Gediminas. Comparison of three surgical approaches for the treatment of female recurrent stress urinary incontinence // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2014, vol. 13, iss. 2, p. e1159. DOI: 10.1016/S1569-9056(14)50013-9. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, ScienceDirect, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001] [IF: 4.783; AIF: 2.904; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
3 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas; Snicorius, Marius; Andreika, Linas. First outcomes of implanting Argus® adjustable male sling in treatment of male urinary incontinence // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2014, vol. 13, iss. 2, p. e1171. DOI: 10.1016/S1569-9056(14)50025-5. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, ScienceDirect, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001] [IF: 4.783; AIF: 2.904; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
4 Černiauskienė, Aušra; Barisienė, Marija. Išsėtinė sklerozė ir šlapinimosi sutrikimai // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 1, p. 10-14. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr1_010-014.pdf> [žiūrėta 2014-11-28]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
5 Černiauskienė, Aušra; Barisienė, Marija; Jankevičius, Feliksas; Januška, Gediminas. Treatment of recurrent stress urinary incontinence in women: comparison of treatment results for different surgical techniques // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2014, vol. 9, no. 2, p. 239-245. DOI: 10.5114/wiitm.2014.43025. [DB: Embase, Scopus, IndexCopernicus (nenaudotinas), ISI Web of Science (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
6 Černiauskienė, Aušra; Andreikaitė, Gintarė. Diabetinė cistopatija // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-9425. 2014, nr. 1, p. 16-19. [M. kr.: M 001]
7 Černiauskienė, Aušra; Lukošius, Ignas. Pasikartojančių cistitų gydymas ir profilaktika // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-9425. 2014, nr. 1, p. 24-26. [M. kr.: M 001]

2013
1 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas; Varygin, Vitalij; Snicorius, Marius. Vyrų šlapimo nelaikymo gydymo implantuojant reguliuojamąjį pošlaplinį raištį "Argus" pirmieji rezultatai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 267-272. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/8str_267–272psl.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2012
1 Černiauskienė, Aušra. Moterų šlapimo nelaikymo operacinis gydymas implantuojant pošlaplinius raiščius užgaktiniu būdu ir per užtvarinę angą. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 46 p. ISBN 9786094590238. [M. kr.: M 001]

2011
1 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas. Botulinum toxin therapy for nonneurogenic overactive bladder: first experience = Pirmieji hiperaktyvios ne neurogeninės šlapimo pūslės gydymo botulino toksino injekcijomis rezultatai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2011, vol. 18, nr. 3, p. 120-126. DOI: 10.6001/actamedica.v18i3.1825. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2010
1 Černiauskienė, Aušra; Rimas, Audrius; Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas. Treatment of male stress urinary incontinence after prostatic surgery using a minimal invasive device: ARGUS(R) adjustable sling // European urology supplements : abstracts EAU 3rd North Eastern European meeting. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2010, vol. 9, iss. 6, p. 550. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6X11-5119S7T-27-1&_cdi=7229&_user=5677593&_pii=S156990561061264X&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_coverDate=09%2F30%2F2010&_sk=999909993&wchp=dGLbVzz-zSkzk&md5=ca17ab5e175557ab8552a984e88cda88&ie=/sdarticle.pdf> [žiūrėta 2010-12-29]. [DB: Scopus, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 2.139; AIF: 2.874; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2008
1 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas. Moterų šlapimo nelaikymo diagnostikos, gyvenimo kokybės ir gydymo rezultatų įvertinimo klausimynai = Questionnaires for the diagnostics and treatment of female urinary incontinence and the quality of life assessment // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2008, t. 6, nr. 1, p. 11-19. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2162> [žiūrėta 2008-07-25]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]