VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Adomavičienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Adomavičienė, Aušra; Daunoravičienė, Kristina; Šidlauskaitė, Rusnė; Griškevičius, Julius; Kubilius, Raimondas; Varžaitytė, Lina; Raistenskis, Juozas. Analysis of functional recovery and subjective well-being after arthroscopic rotator cuff repair // Medicina-Lithuania. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, iss. 7, art. no. 715, p. 1-14. DOI: 10.3390/medicina57070715. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2020
1 Adomavičienė, Aušra; Skučienė, Evelina. Biomechaninė žmogaus raumenų ir skeleto sistemos apkrovų analizė fizinio darbo ir sporto metu // Sporto mokslas: Mokslinės praktinės konferencijos „Ateities sporto mokslas: moksliniais įrodymais pagrįsta sporto praktika ir medicina“ tezės Vilnius, 2020 m. spalio mėn. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1(97), p. 87. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/w56ldf5egdt52fzzbbvvae34navhjvux> [žiūrėta 2020-09-11]. [DB: Index Copernicus]
2 Barzinskienė, Elena; Adomavičienė, Aušra; Kurienė, Almeda; Fatkulina, Natalja. Inovatyvių ergoterapijos metodų taikymas cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui = Impact of rehacom program on attention of children with cerebral palsy // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 129-133. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.022. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
3 Adomavičienė, Aušra; Daunoravičienė, Kristina; Grigonytė, Agnė; Kesienė, Jūratė. New technologies in post-stroke rehabilitation: a comparison of virtual reality and robot-assisted trainings // International journal of stroke: Suppl. ESO-WSO 2020 Joint meeting abstracts. London : SAGE. ISSN 1747-4930. eISSN 1747-4949. 2020, vol. 15, iss. 1 (Suppl), art. no. 01312, p. 351. DOI: 10.1177/1747493020963387. [DB: ProQuest Central, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.266; AIF: 4.761; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Adomavičienė, Aušra; Daunoravičienė, Kristina; Kubilius, Raimondas; Varžaitytė, Lina; Raistenskis, Juozas. Influence of new technologies on post-stroke rehabilitation: a comparison of Armeo Spring to the Kinect system // Medicina. Kaunas ; Basel : LSMU, MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, iss. 4, art. no. 98, p. 1-12. DOI: 10.3390/medicina55040098. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, PubMed, DOAJ] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Barzinskienė, Elena; Adomavičienė, Aušra (konsult.); Barzinskas, Dovydas (konsult.). Memory developing with today`s technologies for children with cerebral palsy // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book - Health sciences. Riga : Rīga Stradiņš University. 2018, p. 289.
2 Vaišnoraitė, Justina; Adomavičienė, Aušra (konsult.). Relation between motivation, independence and daily activities after stroke // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book - Health sciences. Riga : Rīga Stradiņš University. 2018, p. 283.
3 Šidlauskaitė, Rusnė; Adomavičienė, Aušra (konsult.). Shoulder motor function recovery using different methods of occupational therapy // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book - Health sciences. Riga : Rīga Stradiņš University. 2018, p. 288.
4 Daunoravičienė, Kristina; Adomavičienė, Aušra; Grigonytė, Agnė; Griškevičius, Julius; Juocevičius, Alvydas. Effects of robot-assisted training on upper limb functional recovery during the rehabilitation of poststroke patients // Technology and health care. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878-7401. 2018, vol. 26, iss. S2, p. 533-542. DOI: 10.3233/THC-182500. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 0.787; AIF: 3.108; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Daunoravičienė, Kristina; Adomavičienė, Aušra; Svirskis, Donatas; Griškevičius, Julius; Juocevičius, Alvydas. Necessity of early-stage verticalization in patients with brain and spinal cord injuries: preliminary study // Technology and health care. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878-7401. 2018, Vol. 26, iss. S2, p. 613-623. DOI: 10.3233/THC-182508. [DB: Embase, Academic Source Complete, Health & Safety Science Abstracts, MEDLINE, INSPEC, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 0.787; AIF: 3.108; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
6 Dadelienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Adomavičienė, Aušra; Aučynienė, Ligita; Raudonytė, Inga. Rašto darbų rengimo metodika : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 80 p. ISBN 9786094599477.
7 Kesienė, Jūratė; Adomavičienė, Aušra; Dadelienė, Rūta. Effect of two week sport camp on parameters of physical capacity in persons after spinal cord injury // European journal of sports medicine : EFSMA. ISSN 1792-4979. 2018, vol. 5, suppl. 2, p. 29-30. Prieiga per internetą: <http://www.eujsm.eu/index.php/EUJSM/article/view/171> [žiūrėta 2019-01-08].
8 Juocevičius, Alvydas; Gulbinaitė, Laura; Adomavičienė, Aušra; Narutytė, Evelina; Dadelienė, Rūta. Effectivness of rehabilitation for patients with spinal cord injury in C4 – C8 segments based on the international classification of functioning, disability and health // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 1-6 May 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / European Society of PRM, Lithuanian Society of PRM. Vilnius : Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, p. 328. Prieiga per internetą: <http://www.esprm2018.com/wp-content/uploads/2018/05/Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-01-23].

2017
1 Šidlauskienė, Aurelija; Adomavičienė, Aušra; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas. Functioning and physical activity after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 3, Art. no 1000305, [p. 1-10]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000305. [DB: Index Copernicus]
2 Adomavičienė, Aušra; Šidlauskienė, Aurelija; Raistenskis, Juozas. Recovery of biopsychosocial functions following 15 years after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 2, Art. no 1000264, [p. 1-8]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000264. [DB: Index Copernicus]
3 Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė; Adomavičienė, Aušra. People with spinal cord injury in Lithuania // American journal of physical medicine & rehabilitation. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0894-9115. 2017, Vol. 96, no 2, p. 86-89. DOI: 10.1097/PHM.0000000000000658. [DB: MEDLINE, SPORTDiscus, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.843; AIF: 2.421; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Adomavičienė, Aušra; Kesienė, Jūratė. Nesportuojančių asmenų po nugaros smegenų pažeidimo fizinis pajėgumas = Physical capacity of non - sport persons with spinal cord injury // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 20-24. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.039. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
2 Grigonytė, Agnė; Adomavičienė, Aušra; Alekna, Vidmantas. Virtualios realybės metodo taikymo pacientams po galvos smegenų infarkto poveikis savarankiškumui kasdieniame gyvenime = The effect of virtual reality method on independence in daily live in stroke patients // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 25-30. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.040. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
3 Adomavičienė, Aušra; Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė; Kesienė, Jūratė. Recovery of functioning after SCI: 10 year longitudinal study // European journal of physical and rehabilitation medicine. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 1973-9087. eISSN 1973-9095. 2016, Vol. 52, no.2, p. 294. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.827; AIF: 1.931; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Adomavičienė, Aušra; Juocevičius, Alvydas. Biopsychosocial factors predicted the functioning in daily life, social activities and occupations among persons with SCI // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. eISSN 1651-2081. 2015, Vol. 47, no 8, p. 782. DOI: 10.2340/16501977-2009. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.595; AIF: 2.031; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Adomavičienė, Aušra; Juocevičius, Alvydas. Biopsichosocial factors predicted the functioning in daily life, social activities and occupations among persons with SCI // Journal of rehabilitation medicine. Stockholm : Taylor & Francis. ISSN 1650-1977. 2015, Vol. 47, no.8, p. 782. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2009> [žiūrėta 2018-04-03]. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.595; AIF: 2.031; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Adomavičienė, Aušra; Jamontaitė, Ieva Eglė; Bernatavičius, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Evaluation of physical capacity and functional state of persons with spinal cord injury after training on summer camp, using ICF Core set // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2013, Vol. 45, no. 9, p. 975. DOI: 10.2340/16501977-1223. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), OCLC (nenaudotinas), MEDLINE, EBSCOHost (nenaudotinas), ProQuest (nenaudotinas)] [IF: 1.895; AIF: 1.960; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Adomavičienė, Aušra; Juocevičius, Alvydas; Raudonytė, Inga; Valiulis, Algirdas; Bernatavičius, Juozas. Asmenų po nugaros smegenų pažeidimo savarankiškumo, fizinės aplinkos ir užimtumo sąsajų vertinimas // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 1, p. 24-29. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_1/2013_24_29.pdf> [žiūrėta 2014-04-02]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Adomavičienė, Aušra; Jamontaitė, Ieva Eglė; Bernatavičius, Juozas; Būtėnaitė, Lina. Asmenų po nugaros smegenų pažeidimo įsidarbinimo ypatumai = Employment peculiarities of people after spinal cord injury // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 40-44. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/289> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
2 Adomavičienė, Aušra; Jamontaitė, Ieva Eglė; Bernatavičius, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Functional abilities related to the functional independence and physical capacity of people after spinal cord injury // 7th Baltic rehabilitation association conference on physical and rehabilitation medicine : programme and abstracts, November 30-December 1, 2012, Vilnius. Vilnius. 2012, p. 35.
3 Juocevičius, Alvydas; Adomavičienė, Aušra; Bernatavičius, Juozas; Jadzevičiūtė, Monika; Valiulis, Algirdas. Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos reikšmė nustatant asmenų po nugaros smegenų pažeidimo funkcinę būklę, susijusią su darbine veikla // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 29-32. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/374/pdf> [žiūrėta 2014-03-04]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Jamontaitė, Ieva Eglė; Cirtautas, Alma; Bernatavičius, Juozas; Adomavičienė, Aušra. Educational level and work-oriented activities in population of SCI persons // Baltic spinal cord society 6th congress: [abstracts], April 15, 2011, Latvia. Riga. 2011, p. 17.
2 Adomavičienė, Aušra; Bernatavičius, Juozas. Employment features of persons after spinal cord injury // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2011, vol. 43, no. 9 : 2nd Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "From Biomechanisms to Outcomes!", Vilnius, September 28-30, 2011 : abstracts, p. 851. Prieiga per internetą: <http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?volume=43&issue=9> [žiūrėta 2014-03-27]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 2.049; AIF: 1.926; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]