VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Audronė Astrauskienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Avelytė, Justina; Jociutė, Aldona; Astrauskienė, Audronė. Visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, veiklai įtaką darantys veiksniai = Factors affecting activities of public health professionals working in educational institutions // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 1, p. 64-70. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.1(92)/VS%202021%201(92)%20ORIG%20Sveikatos%20specialistai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Astrauskienė, Audronė; Šidlauskienė, Asta; Pabedinskienė, Rūta; Bernackienė, Dainora; Alsytė-Gogelienė, Justina. Vaiko dalyvavimas: sveikatos apsauga ir teisė priimti sprendimus = Children participation: health care and right to take decision // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 189-194. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.061. [DB: DOAJ, Academic Search Complete, Index Copernicus]
3 Guzikaitė, Benita; Astrauskienė, Audronė. Lietuvos universitetų studentų nuostatos dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų be gydytojo paskyrimo = Attitudes towards the use of narcotic and psychotropic medication without doctor’s prescription among students in Lithuanian universities // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 2(93), p. 51-57. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.2(93)/VS%202021%202(93)%20ORIG%20Narkotiniai%20vaistai.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Našlėnė, Žilvinė; Želvienė, Aušra; Astrauskienė, Audronė. Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos prioritetai 2014–2018 m. = Public health priorities in Lithuanian municipalities in 2014–2018 // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 4(91), p. 30-38. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2020.4(91)/VS%202020%204(91)%20ORIG%20Sveikatos%20stebesena.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Dudutienė, Daiva; Juodaitė Račkauskienė, Audronė; Štaras, Kęstutis; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. Streso ir psichosocialinių rizikos veiksnių diagnostika bei organizacinės intervencijos objektų prioritetų nustatymas tarp viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos darbuotojų profesinių grupių = Diagnosis of stress and psychosocial risk determinants and the prioritization of organizational intervention objects among medical occupational groups in a public health care institution // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 4(91), p. 39-45. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2020.4(91)/VS%202020%204(91)%20ORIG%20Psichosocialiniai%20veiksniai.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Astrauskienė, Audronė; Stanikūnienė, Ieva. Dopingas vaikų aplinkoje // Vaikų sveikatą stiprinanti aplinka. Kurkime ją drauge: respublikinė mokslinė praktinė konferencija, Vilnius, 2016 m., kovo 31 d. : straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596735. eISBN 9786094596728. p. 29-32.

2013
1 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. Problem drug use in Lithuania // 1st Arab World Conference on Public Health, 4-6 April, 2013, Dubai, UAE : conference book. Dubai. 2013, p.96.

2012
1 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. The prevalence and characteristics of problem drug use in Lithuania // New technologies, healthy human being and environment : IFEH 12th World congress on environmental health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 33.
2 Astrauskienė, Audronė; Bulotaitė, Laimutė. Lithuanian's drinken driving habits // New technologies, healthy human being and environment : IFEH 12th World congress on environmental health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 33.
3 Astrauskienė, Audronė; Bulotaitė, Laimutė; Stukas, Rimantas; Kavaliūnas, Andrius. The prevalence of drug use among night clubbers in Lithuania // IFEH 12th World Congress on Environmental Health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 / Editor: Andrius Kavaliunas. Bologna : Medimond, 2012. ISBN 9788875876647. p. 57-61. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
4 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. Problem drug use in Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2012, vol. 22, suppl. 2, p. 190. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Current Contents / Clinical Medicine, PubMed, Embase] [IF: 2.516; AIF: 2.291; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Astrauskienė, Audronė; Bulotaitė, Laimutė. Lietuvos gyventojų, vairavusių apsvaigus nuo alkoholio, alkoholio vartojimo įpročiai = Drinking habits of Lithuanian population, driving under the influence of alcohol // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 1, p. 82-90. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.1(52)/Sveik_1(52)_Bulotaite_M.pdf> [žiūrėta 2011-03-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Subata, Emilis; Malinauskaitė, Aušra; Astrauskienė, Audronė. Teisėsaugos ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas ir jo veiksmingumas, sprendžiant opioidų vartotojų problemas = Cooperation of law enforcement and health care institutions and its effectiveness in addressing problems of opioid users // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 2, p. 36-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.2(53)/VS_2011_2(53)_Subata.pdf> [žiūrėta 2011-06-16]. [DB: Index Copernicus]
3 Astrauskienė, Audronė; Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. The prevalence of problem drug use in Lithuania = Probleminių narkotikų vartojimo paplitimas Lietuvoje // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 6, p. 340-346. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1106/1106-06e.htm> [žiūrėta 2011-12-08]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
4 Astrauskienė, Audronė; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Bulotaitė, Laima; Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Stukas, Rimantas. Sveikos gyvensenos rekomendacijos : (Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga) / [Parengė: Audronė Astrauskienė, Algis Abaravičius, Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Laima Bulotaitė, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Rimantas Stukas ; recenzentai: Genė Šurkienė, Rima Vaitkienė] ; Vilniaus universitetas. Narkotikų kontrolės Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 99 p. ISBN 9789955786238.
5 Bulotaitė, Laimutė; Astrauskienė, Audronė. Driving under the influence of alcohol: population survey // Psychology and health. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0887-0446. 2011, Vol. 26, suppl. 2, p. 98. DOI: 10.1080/08870446.2011.617185. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus, Embase]

2010
1 Mačiūnienė, Rima; Astrauskienė, Audronė; Karlienė, Viktorija; Mačiūnas, Erikas; Dobrovolskij, Valerij; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Kai kurie alkilnitritų naudojimo ne medicinos praktikoje ypatumai pasaulyje ir Lietuvoje = Some peculiarities of using alkyl nitrites in the no medicine practice in the world and in Lithuania // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 1, p. 2836-2840. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_1Idalisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Astrauskienė, Audronė; Bulotaitė, Laimutė; Gasperas, Vytautas; Kudukytė-Gasperė, Renata. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos didžiųjų miestų naktinių klubų lankytojų = The prevalence of drug use among night clubbers in Lithuania // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2010, nr. 2, p. 33-42. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2010.2(49)/Astrauskiene_2010_2.pdf> [žiūrėta 0201-12-16]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Astrauskienė, Audronė; Gasperas, Vytautas; Žibaitytė, Renata; Žagminas, Kęstutis; Stukas, Rimantas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui vaikų globos namuose įtaką darantys veiksniai = Factors influencing the use of psychoactive substances in orphanages // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, nr. 2, p. 53-60. Prieiga per internetą: <http://hi.simplit.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2009.2(45)/45-53.pdf> [žiūrėta 2018-11-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Juozulynas, Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Astrauskienė, Audronė; Prapiestis, Jonas; Butikis, Mindaugas; Savičiūtė, Rasa. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo integralaus poveikio jaunų žmonių sveikatai problema = The problem of psychoactive substance consumption for integral influence on adolescent health // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 1, p. 50-55. Prieiga per internetą: <http://old.ntakd.lt/files/informacine_medzega/2-Moksliniai_straipsniai/1.pdf> [žiūrėta 2009-09-01]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Astrauskienė, Audronė; Jurgelėnas, Antanas; Prapiestis, Jonas; Butikis, Mindaugas; Savičiūtė, Rasa; Astrauskienė, Danutė Linutė. Psichoaktyviųjų medžiagų integrali vartojimo rizika ir sauga tarp jaunimo = Integral risks and safety of using psychoactive substances among youth // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2008, t. 9, nr. 3, p. 157-161. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2008/nr_3/2008_157_161.pdf> [žiūrėta 2009-10-23]. [DB: Index Copernicus]
2 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Astrauskienė, Audronė; Jurgelėnas, Antanas; Šurkienė, Genutė; Butikis, Mindaugas. Alkoholio ir rūkymo socialinės sąsajos = The social link of alcohol and smoking // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 5, p. 1938-1941. [DB: Index Copernicus]