VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Bronius Buckus' publikacijų sąrašas

2018
1 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Adipose tissue distribution and its impact on metabolic disturbancies in obese patients // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 28. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-14].
2 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Tutkuvienė, Janina. Kraujo žymenų ir riebalinio audinio pasiskirstymo reikšmė diagnozuojant metabolinį sindromą // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 3(79), p. 189-198.
3 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Riebalinio audinio pasiskirstymo ultragarsinio tyrimo metodikos: sisteminė literatūros apžvalga = Methods of adipose tissue distribution measurement by ultrasound: systematic review // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, nr. 3-4, p. 224-233. DOI: 10.15388/LietChirur.2018.3-4.12046.

2016
1 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue distribution by ultrasonography and it’s relationship to metabolic disturbances in obese patients // Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound. Stuttgart : Georg Thieme Verlag. ISSN 0172-4614. eISSN 1438-8782. 2016, Vol. 37, Issue S 01, p. S18. DOI: 10.1055/s-0036-1587773.

2015
1 Smalenskaitė, Aurelija; Buckus, Bronius; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Determination of fatty acid composition of adipose tissue by 1H NMR spectroscopy // Chemistry and chemical technology 2015 : international conference of Lithuanian Chemical Society, dedicated to Professor Vitas Daukšas on his 80th birth anniversary, Vilnius, Lithuania, January 23, 2015 : programme and proceedings of the international conference. Vilnius : Vilnius University, 2015. ISBN 9786094594618. p. 137-139. Prieiga per internetą: <http://www.chf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/01/cct2015_proceeding_book.pdf> [žiūrėta 2015-02-25].
2 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Smalenskaitė, Aurelija; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue composition by 1H NMR and it’s relationship to ultrasonoscopic measurements in obese patients // Obesity surgery. New York : Springer New York LLC. ISSN 0960-8923. 2015, Vol. 25, iss. 1, suppl, p. S265. DOI: 10.1007/s11695-015-1750-3.
3 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Stašinskas, Algimantas; Smalenskaitė, Aurelija; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Analytical characterization of adipose tissue structure and composition: a novel approach towards diagnosis of metabolic disturbances in the human body // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2015, T. 26, nr. 2, p. 98-106. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2015/2/98%E2%80%93106.pdf> [žiūrėta 2015-07-02].
4 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Juodeikis, Žygimantas; Smalenskaitė, Aurelija; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue composition by 1H NMR and its relationship with ultrasonoscopic measurements in obese patients. // Eesti Arst. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2015, Supplement 2, p. 48. Prieiga per internetą: <http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12288/7391> [žiūrėta 2015-11-02].

2014
1 Buckus, Bronius; Varanauskas, Gintaras; Stašinskas, Lukas; Brimas, Gintautas. Kolorektaliniai svetimkūniai - klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 2, p. 131. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%202%2013%20tomas/131-147_abstracts.pdf> [žiūrėta 2014-05-12].
2 Smalenskaitė, Aurelija; Buckus, Bronius; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Analytical characterization of ddipose structure and composition: a novel approach towards diagnostics and therapeutics // EcoBalt 2014 : 19th international scientific conference, Riga, Latvia, October 8-10, 2014 : book of abstracts. Riga : University of Latvia Press, 2014. ISBN 9789984458793. p. 56.

2013
1 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas. Skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginimas: sisteminė literatūros apžvalga // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 67. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
2 Brimas, Edvardas; Abalikšta, Tomas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Dviejų skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginimas: perspektyvinis atsitiktinių imčių tyrimas lyginant vienerių metų po operacijos rezultatus // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 64. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
3 Brimas, Edvardas; Puluikis, E.; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Gastroezofaginio refliukso liga ir kūno masės rodiklių tarpusavio ryšys // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 66-67. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
4 Brimas, Edvardas; Šiaudinytė, Ieva; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Pacientų gyvenimo kokybės rodiklių vertinimas po chirurginio nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 68-69. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
5 Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Vysockienė, Lyra. Metaboliniai pokyčiai pacientams, sergantiems patologiniu nutukimu, praėjus vieneriems metams po laparoskopinės skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 64-65. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
6 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Skrandį apjuosiančios reguliuojamos juostos penetracijos gydymas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 65-66. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.
7 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Bariatrinė chirurgija mega nutukimu sergančių pacientų gydyme // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 65. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>.