VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dalia Paškevičienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai = Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 39-45. DOI: 10.15823/sm.2019.95.5.
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai = The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 29-38. DOI: 10.15823/sm.2019.95.4.

2018
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai = Nutritional profile of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 79-86. DOI: 10.15823/sm.2018.28.
2 Vitkauskienė, Gražvilė; Jablonskienė, Valerija; Paškevičienė, Dalia. The investigation of prevalence of the markers of atherosclerosis in young adults // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, special suppl. p. S40. Prieiga per internetą: <https://www.balm2018.lt/wp-content/uploads/2018/05/Lab_Med_2018_SPEC.pdf> [žiūrėta 2018-06-20].
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje = The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 69-78. Prieiga per internetą: <http://www.sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/180> [žiūrėta 2019-01-22].

2007
1 Žalgevičienė, Violeta; Paškevičienė, Dalia; Dabužinskienė, Anita; Lasienė, Kristina; Rizgelienė, Renata. Apie dėstytojų mainų vizitą į Ispanijos Valjadolido universiteto Medicinos fakultetą. (Leonardo da Vinci programos projektas "Žmogaus anatomijos studijų tobulinimas") // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. 2007, t. 88, p. 155-156.