VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Danutė Kalibatienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Gaigalaitė, Virginija; Dementavičienė, Jūratė; Vilimas, Eugenijus; Kalibatienė, Danutė. Association between the posterior part of the circle of Willis and the vertebral artery hypoplasia // PloS One. San Francisco : Public Library of Science. eISSN 1932-6203. 2019, vol. 14, iss. 9, art. no. e0213226, p. [1-11]. DOI: 10.1371/journal.pone.0213226. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, Embase, Zentralblatt MATH (zbMATH)]

2018
1 Stundžienė, Rasa; Turlinskienė, Gabrielė; Kalibatienė, Danutė; Gimžauskienė, Jūratė; Gimžauskaitė, Silvija. Slaugytojų vaidmuo taikant nefarmakologinius hospitalizuotų vaikų pooperacinio skausmo valdymo metodus = Nurses‘ role in using nonpharmacological methods of postoperative pain management in children // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 71-81. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.062. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ, ERA, Index Copernicus]
2 Mikaliūkštienė, Aldona; Baltokaitė, Lina; Kalibatienė, Danutė; Jerdiakova, Natalja. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas kardiologijos centre: pacientų požiūris = Health care quality assessment in cardiology center: viewpoint of patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 32-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.056. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ, ERA, Index Copernicus]
3 Kalibatienė, Danutė; Rusecka, Beata; Markevičius, Narimantas. Lėtiniu širdies nepakankamumu sergančių pacientų gyvenimo kokybė ir savirūpos galimybės = The quality of life of patient‘s with chronic heart failure and the scope of self-care // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 6-12. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.052. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ, ERA, Index Copernicus]
4 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Hemolizės veninio kraujo mėginiuose įtaka kraujo tyrimų rezultatams // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 100-106. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Schveigert, Diana; Krasauskas, Arnoldas; Didžiapetrienė, Janina; Kalibatienė, Danutė; Cicėnas, Saulius. Smoking, hormonal factors and molecular markers in female lung cancer // Neoplasma. Bratislava : AEPress, s.r.o. ISSN 0028-2685. 2016, Vol. 63, No. 4, p. 504-509. DOI: 10.4149/neo_2016_402. [DB: Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, PubMed, Scopus] [IF: 1.871; AIF: 4.469; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Gaigalaitė, Virginija; Vilimas, Augenijus; Ožeraitienė, Violeta; Dementavičienė, Jūratė; Janilionis, Ričardas; Kalibatienė, Danutė; Ročka, Saulius. Association between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation stroke // BMC neurology. London : BioMed Central. eISSN 1471-2377. 2016, Vol. 16, art. no 118 [p. 1-9]. DOI: 10.1186/s12883-016-0644-x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, CABI Abstracts, EBSCOHost (nenaudotinas)]
3 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Higieninė-epidemiologinė intervencinių procedūrų sauga slaugos praktikoje = Sanitary-epidemiological safety of intervention procedures in nursing practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 322-327. DOI: 10.15591/mtp.2016.052. [DB: Index Copernicus]
4 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Operacinės komandos narių požiūris į komandinį darbą ir saugos klimatą operacinėje = Surgical team attitudes concerning safety climate and teamwork in the operating room // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 301-308. DOI: 10.15591/mtp.2016.049. [DB: Index Copernicus]
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Gendvilaitė, Vilija; Kalibatienė, Danutė. Studentų psichoemocinės būklės ir miego kokybės sąsajos = Relations between student‘s psychoemotional status and sleep quality // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 291-300. DOI: 10.15591/mtp.2016.048. [DB: Index Copernicus]
6 Kalibatienė, Danutė; Jokubaitienė, Audronė. Onkologinių pacientų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė = Oncology patients‘ health-related quality of life // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 347-353. DOI: 10.15591/mtp.2016.056. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Pacientų saugos užtikrinimas sveikatos priežiūros įstaigose = Insurance of the patient safety in health care facilities // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 739-745. DOI: 10.15591/mtp.2015.118. [DB: Index Copernicus]
2 Kymelytė-Slapšinskaitė, Nijolė; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Slaugytojų požiūrio į priešmirtinės pagalbos teikimą ligoninėje įvertinimas = Assessment of the hospital based end-of-life care on account of the nursing expertise // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 752-759. DOI: 10.15591/mtp.2015.120. [DB: Index Copernicus]
3 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė tiriant ligai specifiniu AF-QoL klausimynu = Health-related quality of life in patients with atrial fibrilation, examined by disease specific questionnaire AF-QoL // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 778-785. DOI: 10.15591/mtp.2015.124. [DB: Index Copernicus]
4 Ėmužytė, Regina; Biaigo, Ilona; Firantienė, Regina; Mikaliūkštienė, Aldona; Kinčinienė, Odeta; Kalibatienė, Danutė. Slaugos poreikiai ir tėvų žinios apie jų vaikų atopinį dermatitą: anketinės apklausos ir vizualinės analoginės skalės vertinimo duomenys = Nursing needs and parent’s knowledge about their children’s atopic dermatitis: questionnaire and visual analogue scale assessment data // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 794-804. DOI: 10.15591/mtp.2015.126. [DB: Index Copernicus]
5 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė; Gaigalaitė, Virginija. Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų vidinė darna = Sence of coherence in patients with atrial fibrillation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 841-847. DOI: 10.15591/mtp.2015.133. [DB: Index Copernicus]
6 Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Buckiūnienė, Algimanta. Veiksniai, lemiantys operacinių žaizdų infekcijas pilvo chirurgijos skyriuose = Factors determining surgery wound infection in the abdominal surgery units // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 861-867. DOI: 10.15591/mtp.2015.137. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Kalibatienė, Danutė. Intestininės enzimopatijos : mokslinė monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 186 p. ISBN 9786094593215.
2 Ėmužytė, Regina; Firantienė, Regina; Sasnauskienė, Sofija; Kalibatienė, Danutė; Kinčinienė, Odeta. Padidėjęs jautrumas maisto priedams: glutamato klinikiniai aspektai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 324-332. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-7str.pdf> [žiūrėta 2016-06-01]. [DB: Index Copernicus]
3 Jerdiakova, Natalija; Mikaliūkštienė, Aldona; Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė. Laboratorinių tyrimų preanalizės periodu slaugytojų dažniausiai daromos klaidos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 299-305. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-3str.pdf> [žiūrėta 2014-12-10]. [DB: Index Copernicus]
4 Kalibatienė, Danutė; Zaksaitė, Kristina; Cicėnas, Saulius. Pacientų gyvenimo kokybės pokytis prieš ir po plaučių rezekcinių operacijų // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 282-287. DOI: 10.15591/mtp.2014.046. [DB: Index Copernicus]
5 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. AF-QoL klausimyno validavimo Lietuvoje procedūra // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 319-323. DOI: 10.15591/mtp.2014.047. [DB: Index Copernicus]
6 Drazdienė, Nijolė; Grikinienė, Jurgita; Jakavonytė-Akstinienė, Agnė; Kalibatienė, Danutė; Kinčinienė, Odeta; Lesinskienė, Sigita; Stukas, Rimantas; Stundžienė, Rasa; Valiulis, Arūnas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos ir slauga : mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams / Nijolė Drazdienė, Jurgita Grikinienė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Danutė Kalibatienė, Odeta Kinčinienė, Sigita Lesinskienė, Rimantas Stukas, Rasa Stundžienė, Arūnas Valiulis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė ; Vilniaus universitetas ; [Recenzentai : Sigitas Dumčius, Natalija Istomina]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. 495 p. ISBN 9785420017517.

2013
1 Kalibatienė, Danutė; Biliukas, Mykolas; Kalibataitė, Irma. Lėtinėmis kardiovaskulinėmis ligomis sergančių pacientų vaistų vartojimo analizė // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 23-30. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-4_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Stundžienė, Rasa; Kalibatienė, Danutė; Žagminas, Kęstutis. Vilniaus miesto 6-23 mėnesių vaikų mitybos būklė, sąsajos su vaikų ir motinų socialiniais, demografiniais ir kitais veiksniais // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 4, p. 67-79. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%204(63)%20ORIG%20S%20Mitybos%20bukle.pdf> [žiūrėta 2014-01-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Sukackienė, Audronė; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų koronarine širdies liga psichoemocinės būsenos ir miego kokybės įvertinimas = Psychoemotional state and sleep quality evaluation of the patients suffering from coronary heart disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 51-57. [DB: Index Copernicus]
4 Mikaliūkštienė, Aldona; Savickienė, Virginija; Kalibatienė, Danutė. Arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių ir požiūrio į ligos kontrolę įvertinimas šia liga sergančių atestuotų pareigūnų grupėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 63-71. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_9.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
5 Ėmužytė, Regina; Firantienė, Regina; Kinčinienė, Odeta; Kalibatienė, Danutė. Alergenams specifinių imunoglobulinų E klinikinė reikšmė diagnozuojant alergiją: nuo alergenų šaltinio iki jų komponentų nustatymo molekulinės alergologijos metodais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 7-14. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_1.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
6 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Взаимосвязь между структурными изменениями атеросклеротических бляшек каротидных артерий и инфарктом миокарда // Кардиология. Москва : Издательство "Бионика". ISSN 0022-9040. 2013, T. 53, № 9, p. 21-25. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, Scopus, Chemical abstracts] [IF: 0.213; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
7 Sabaliauskienė, Zita; Grybauskas, Pranas; Gaigalaitė, Virginija; Ptašekas, Julius; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Уровень гомоцистеина и показателей агрегации тромбоцитов у больных c нарушением мозгового кровообращения // Терапевтический архив. Москва : Издательство «Медиа Сфера». ISSN 0040-3660. 2013, T. 85, № 3, c. 75-79. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, PubMed, Scopus, Index Copernicus, Index Medicus] [IF: 0.188; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
8 Tamulaitienė, Marija; Sinkevičienė, Violeta; Alekna, Vidmantas; Kalibatienė, Danutė; Izokaitytė, Karolina; Borgstrom, Frederik. Health related quality of life 24 months after vertebral and distal forearm fracture in Lithuania // Osteoporosis international. London : Springer London Ldt. ISSN 0937-941X. 2013, Vol. 24, suppl. 1, p. s324. DOI: 10.1007/s00198-013-2312-y. [DB: Embase, MEDLINE, CAB Abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.165; AIF: 4.096; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Kalibatienė, Danutė; Stukas, Rimantas; Juocevičius, Alvydas; Sargautytė, Rūta; Jarašiūnaitė, Gabija (sudaryt.). Mano pilnatvės metai: sveikos gyvensenos vadovas / D. Kalibatienė, R. Stukas, A. Juocevičius, R. Sargautytė; sudarytoja G. Jarašiūnaitė. Vilnius : Lietuvos osteoporozės centras, 2012. 150 p. ISBN 9786099547503.
2 Firantienė, Regina; Račkus, Juozapas; Sasnauskienė, Sofija; Ėmužytė, Regina; Kalibatienė, Danutė; Jablonskienė, Valerija. Seleno apykaitos organizmuose ypatumai = The peculiarities of selenium metabolism in organisms // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 1, p. 48-56. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/109073604407467b413451ad20866159c8e9046081.pdf> [žiūrėta 2017-08-21]. [DB: Index Copernicus]
3 Šturienė, Renata; Kalibatienė, Danutė; Gurevičius, Romualdas. Vyrų žinių apie prostatos vėžį ir jo profilaktiką sąsajos su socialiniais ir demografiniais požymiais = The relationship between men’s knowledge on prostate cancer, it’s prevention and the social-demographical characteristics // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 1, p. 62-72. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.1(56)/VS_2012_1(56)_Kalibatiene.pdf> [žiūrėta 2012-05-23]. [DB: Index Copernicus]
4 Firantienė, Regina; Ėmužytė, Regina; Sasnauskienė, Sofija; Urbonas, Vaidotas; Kinčinienė, Odeta; Kalibatienė, Danutė. Magnio stokos organizme klinikiniai aspektai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 354-360. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_1-354-360p.pdf> [žiūrėta 2012-12-10]. [DB: Index Copernicus]
5 Stundžienė, Rasa; Kalibatienė, Danutė. Kūdikių mityba Lietuvoje ir užsienio šalyse // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 361-369. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_2-361-369p.pdf> [žiūrėta 2012-12-10]. [DB: Index Copernicus]
6 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Mickuvienė, Jovita; Varvuolytė, Sonata. Medicinos studentų patiriamas stresas ir jo įtaka emocinei būsenai ir miego kokybei // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 392-399. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_6-392–399p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
7 Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Dubova, Božena. Sergančiųjų pirmojo tipo cukriniu diabetu psichoemocinės būsenos įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 400-404. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_7-400–404p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
8 Mikaliūkštienė, Aldona; Tijūnėlienė, Irena; Kalibatienė, Danutė; Staigis, Rimgaudas. Pacientų, kuriems implantuotas elektrokardiostimuliatorius, gyvenimo kokybės įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 405-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_8-405–411p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
9 Biliukas, Mykolas; Petrauskienė, Rita; Kalibatienė, Danutė; Karpavičienė, Vaiva. Didelio jautrumo C-reaktyvus baltymas ir GRACE skalė vertinant ūminių koronarinių sindromų riziką // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 412-418. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_9-412–418p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
10 Butėnienė, Danutė; Kalibatienė, Danutė. Onkologinių pacientų gyvenimo kokybės ir vidinės darnos sąsajos esant paliatyviai priežiūrai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 452-460. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_15-452–460p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Šturienė, Renata; Kalibatienė, Danutė; Gurevičius, Romualdas. Vyrų požiūrio į ankstyvą prostatos vėžio diagnostiką sąsajos su sveikatos įsitikinimais = Men's attitude to the early-detection of prostate cancer in connection with health beliefs // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 6, p. 93-103. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2011m/SM2011Nr6.pdf> [žiūrėta 2011-10-06]. [DB: Index Copernicus]
2 Stukas, Rimantas; Kalibatienė, Danutė; Vingras, Algimantas Alfonsas; Dobrovolskij, Valerij; Savickaja, Kristina. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gyvensena ir sveikata = The lifestyle and health of primary schoolchildren of Vilnius city (Lithuania) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 430-436. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str02.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Strazdienė, Vaidilė; Alekna, Vidmantas; Kalibatienė, Danutė; Mastavičiūtė, Asta; Tamulaitienė, Marija. Senyvo amžiaus vyrų vitamino D koncentracijos kraujyje ir kūno sandaros bei fizinės funkcijos sąsajos : Relationship of vitamin D with body composition and physical performance in elderly men = Relationship of vitaminD with body composition and physical Performance in elderly men // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 480-486. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str09.pdf> [žiūrėta 2012-04-04]. [DB: Index Copernicus]
4 Piličiauskienė, Rima; Tamulaitienė, Marija; Kalibatienė, Danutė; Alekna, Vidmantas. Kaulinio audinio apykaitos žymenų sąsajos su kai kuriais metabolinio sindromo komponentais : Relationship between bone turnover markers and some components of metabolic syndrome = Relationship between bone turnover markers and some components of metabolic syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 473-479. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str08.pdf> [žiūrėta 2012-04-04]. [DB: Index Copernicus]
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybės ryšys su ligos trukme ir komplikacijomis = Quality of life relation to disease duration and complication in patients with type 2 diabetes // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, Nr. 4, p. 457-467. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Bylaitė, Matilda; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kasiulevičius, Vytautas; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Vitkus, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : antrasis pataisytas ir papildytas leidimas / sudarytoja Gražina Drąsutienė. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 794 p. ISBN 9789955884330.
2 Kalibatienė, Danutė; Cicėnas, Saulius; Jermak, Renata. Plaučių vėžiu sergančių ligonių gyvenimo kokybės ir priežiūros poreikių įvertinimas = The evaluation of the quality of life and needs of care in patients with lung cancer // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 353-364. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/9_pdfsam_1.pdf> [žiūrėta 2010-12-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Stundžienė, Rasa; Kalibatienė, Danutė; Vingras, Algimantas Alfonsas. Kūdikių mitybos ypatumai pirmaisiais gyvenimo metais = Infant nutrition peculiarities during the first years of life // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 379-386. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/35_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-21]. [DB: Index Copernicus]
4 Čepanauskienė, Renata; Kalibatienė, Danutė. Sveikatos įsitikinimų modelio taikymas priešinės liaukos vėžio ankstyvo diagnozavimo programoje = The application of health belief model to the programme of early diagnostics of prostate cancer // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 484-489. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/140_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
5 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. Gyvenimo kokybės tyrimas sergant prieširdžių virpėjimu (literatūros apžvalga) = The research of the quality of life of patients suffering from atrial fibrillation (literature review) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 478-483. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/134_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
6 Kalibatienė, Danutė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta; Aleknaitė, Inga. Lėtinių ligų sukelta anemija internisto praktikoje = Anemia of chronic disease in the internist's practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 431-437. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/87_pdfsam_1.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
7 Kazėnaitė, Edita; Juodkienė, Rasa; Zuozienė, Gitana; Kalibatienė, Danutė; Varvuolytė, Sonata. Pacientų, sergančių paroksizminiu ir persistentiniu prieširdžių virpėjimu, gyvenimo kokybė ir priežiūros poreikiai = Quality of life in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation and nursing needs // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 372-378. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/28_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
8 Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Mitybos įpročių, pilvinio nutukimo ir paveldimumo įtaka sergamumui tulžies pūslės akmenlige ir gyvenimo kokybei = Impact of the nutrition habits, visceral obesity and heredity on the morbidity of gallstone disease and quality of life // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 348-352. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_pdfsam_3.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
9 Kalibatienė, Danutė; Alekna, Vidmantas; Tamulaitienė, Marija; Sinkevičienė, Violeta. Nugaros skausmo įvertinimas pagal gyvenimo kokybės klausimyną QUALEFFO-41 esant slankstelių neklinikiniams lūžiams = Back pain assessment using quality of life questionnaire QUALEFFO-41 in patients with non-clinical vertebral fractures // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 365-371. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/21_pdfsam_1.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Kazėnaitė, Edita; Varvuolytė, Sonata; Kalibatienė, Danutė; Valantinas, Jonas. Gliuteninės enteropatijos žymenys ir pirminė suaugusiųjų hipolaktazija // Gastroenterologija 2009: mokslinė praktinė konferencija, Trakai, 2009 gruodžio 4-5 d. Vilnius. 2009, p. 37.
2 Kazėnaitė, Edita; Denapienė, Goda; Linkevičiūtė, A.; Valantinas, Jonas; Kalibatienė, Danutė. Gliuteninė enteropatija: morfologinių pokyčių ypatumai // Gastroenterologija 2009: mokslinė praktinė konferencija, Trakai, 2009 gruodžio 4-5 d. Vilnius. 2009, p. 36.
3 Mašalaitė, Laura; Poškus, Tomas; Valantinas, Jonas; Kalibatienė, Danutė. Varikozinis ir nevarikozinis kraujavimas ligoniams, sergantiems kepenų ciroze ir esant stemplės ir/ar skrandžio venų išsiplėtimui: palyginamasis tyrimas // Gastroenterologija 2009: mokslinė praktinė konferencija, Trakai, 2009 gruodžio 4-5 d. Vilnius. 2009, p. 18.
4 Kalibatienė, Danutė (sudaryt.). Kompetencijomis pagrįstas slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų mokymas virtualioje aplinkoje : informacinis leidinys Nr. 2007-0328-Leo-TOI-1. Leonardo da Vinci programos projektas CoCareDigital / parengė Danutė Kalibatienė. Vilnius : Nenurodyta, 2009. 25 p.

2008
1 Istomina, Natalja; Kalibatiene, Danutė. Nursing research implementation in practice // Baltic nurse. Klaipėda : University of Klaipeda. ISSN 1822-9344. 2008, [no.] 2, p. 23.
2 Varvuolytė, Sonata; Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė; Kazėnaitė, Edita; Ožeraitienė, Violeta; Vaičekonis, Vladislovas. Oksidacinis stresas ir osteoartritas = Oxidative stress and osteoarthritis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 111-117. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_111-1172.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
3 Kalibatienė, Danutė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo įvertinimas = The evaluation of diagnostics and treatment of chronic obstructive pulmonary disease // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 39-44. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_39-442.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
4 Cicėnas, Saulius; Kalibatienė, Danutė. Onkologija ir slauga : mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2008. 232 p. ISBN 9789986784692.
5 Mikaliūkštienė, Aldona; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Kalibatienė, Danutė. Susirgimo trukmės ir socialinių veiksnių įtaka sergančiųjų antrojo tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybei = The impact duration of the disease and social factors on quality of life in type 2 diabetes patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 58-66. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_58-661.pdf> [žiūrėta 2009-01-15]. [DB: Index Copernicus]
6 Kalibatienė, Danutė. Slauga namuose // Šeimos sveikatos enciklopedija. Vilnius, 2008. ISBN 9785430047900. p. 432-444.
7 Kalibatienė, Danutė. Vilniaus universiteto slaugos magistrantūros atnaujinta programa. Vilnius : Žaltvykslės knygos, 2008. 108 p. ISBN 9789986063360.
8 Kalibatienė, Danutė. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete rengiant slaugos specialistus : informacinis leidinys. Vilnius : Žaltvykstės knygos, 2008. 64 p. ISBN 9789986063377.
9 Kalibatienė, Danutė; Čepanauskienė, Renata; Markevičius, Narimantas; Mikaliūkštienė, Aldona; Staigis, Rimgaudas; Stundžienė, Rasa; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Klinikinė slauga / mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 449 p. ISBN 9789955861034.
10 Kalibatienė, Danutė. Slaugos teorija. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 375 p. ISBN 9789955861041.

2007
1 Kirkutis, Algimantas; Lukoševičienė, Regina Elena; Kalibatienė, Danutė; Razbadauskas, Artūras. Hemodializuojamų ligonių reabilitacija = Rehabilitation of hemodialysis patients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, Nr. 1, p. 44-48. [DB: Index Copernicus]
2 Kalibatienė, Danutė; Rybakova, Diana. Gydytojų požiūrio į slaugytojų profesinę veiklą įvertinimas // Slauga: mokslas ir mokymasis: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija skirta slaugos specialistams. Vilnius. 2007, p. 10-11.
3 Kalpokaitė, Zosė; Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Ožeraitienė, Violeta; Vaičekonis, Vladislovas. Ūmios fazės žymenys reumatoidiniu artritu sergančiųjų kraujo serume = Serum acute-phase markers in patients with rheumatoid arthritis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 160-163. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-08-KALP.pdf> [žiūrėta 2008-07-30]. [DB: Index Copernicus]
4 Varvuolytė, Sonata; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Kazėnaitė, Edita. Oksidacinė organizmo sistema ir laktazės aktyvumas = Oxidative system of an organism and lactase activity // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 170-175. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-10-VARV.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
5 Kazėnaitė, Edita; Skurkienė, Neringa; Valantinas, Jonas; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Barakauskienė, Aušrinė. Celiakijos diagnostika vyresnio amžiaus pacientams: klinikiniai atvejai = The diagnosis of celiac sprue for elderly age patients: clinical cases // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 181-185. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-12-KAZEN.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
6 Kalibatienė, Danutė; Varvuolytė, Sonata. Detection of the C/C-13910 genotype associated with primary adult-type hypolactasia = C/C-13910 genotipo, susijusio su pirmine suaugusiųjų hipolaktazija, nustatymas // Biologija. Vilnius. ISSN 1392-0146. 2007, nr. 3, p. 25-29. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2007/3/Bio_025_029.pdf> [žiūrėta 2008-04-16]. [DB: Zoological Record, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, VINITI, CAB Abstracts]

2006
1 Visockienė, Žydrūnė; Kalibatienė, Danutė. Body composition analysis in obese subjects: models and methods for clinical implication = Nutukusių asmenų kūno sandaros analizė: klinikinio tyrimo modeliai ir metodai // Lietuvos endokrinologija. ISSN 1392-7213. 2006, t. 14, Nr. 1-2, p. 55-61. [DB: Index Copernicus]
2 Kalibatienė, Danutė; Varvuolytė, Sonata; Alekna, Vidmantas. Investigation of hypolactasia in the elderly = Hipolaktazijos tyrimo pagyvenusiems žmonėms įvertinimas // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2006, t. 7, no. 3, p. 136-142. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2006/nr_3/2006_136_142.pdf> [žiūrėta 2010-03-30]. [DB: Index Copernicus]
3 Alekna, Vidmantas; Tamulaitienė, Marija; Kalibatienė, Danutė; Sinkevičienė, V.; Černiauskaitė, Ieva. Functional outcome one year after osteoporotic hip fracture // Baltic endocrinology. ISSN 1822-2293. 2006, vol. 2, no. 2, p. 67-71. [DB: Index Copernicus]
4 Kalibatienė, Danutė; Varvuolytė, Sonata. Nauji pirminės suaugusiųjų hipolaktazijos diagnostikos metodai = New diagnostic methods for primary adult-type hypolactasia // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 4, p. 319-329. [DB: Index Copernicus]
5 Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Čepanauskienė, Renata. Medicinos studentų miego kokybės įvertinimas // Miego sutrikimų įtakos sveikatai ir nelaimingiems atsitikimams darbe apžvalga : tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 2006, p. 77-83.
6 Kalibatienė, Danutė; Kazėnaitė, Edita; Varvuolytė, Sonata. Pirminės suaugusiųjų hipolaktazijos diagnostikos metodai // Gastroenterologija : žurnalo "Internistas" priedas. ISSN 1648-3839. 2006, Nr. 1, p. 40-44.
7 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė. Serological and morphological peculiarities of glutenic enteropathy // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 30. [DB: Index Copernicus]
8 Glemžienė, Ina; Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Lukšienė, Aloyza. Enteropathies and oxidative stress = Enteropatijos ir oksidacinis stresas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2006, vol. 13, no. 4, p. 232-235. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts]

2005
1 Kalibatienė, Danutė. Nėščiųjų pirminė arterinė hipertenzija // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, Nr 1, p. 68-72.
2 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vaistų žinios, 2005. 928 p. ISBN 9955511419.
3 Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė. Analysis of the level of free radical lipid peroxidation and antioxidative system activity during different pregnancy weight gain and multifetal pregnancy = Laisvaradikalinės lipidų peroksidacijos laipsnio ir antioksidacinės sistemos aktyvumo ištyrimas esant įvairiam nėsčiųjų prieaugiui ir daugiavaisiam nėštumui // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, t. 12, no. 2, p. 8-13. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Index Copernicus]
4 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė. Preliminarūs gliuteninės enteropatijos atrankos tyrimų rezultatai sergantiems dirglios žarnos sindromu // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 30.

2004
1 Kalibatienė, Danutė. Slaugos istorija : mokomoji knyga / Danutė Kalibatienė. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2004. 104 p. ISBN 9955954450.
2 Bačiulis, Vytautas; Jakutovič, Marija; Kalibatienė, Danutė; Kaltenis, Petras; Kasiulevičius, Vytautas; Matuzevičius, Audrius; Panavienė, Violeta Vladislava; Razgauskas, Eduardas; Urbonas, Gintaras; Vingraitė, Jovilė; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrija bendrojoje praktikoje. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 696 p. ISBN 9955511427.
3 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina. Serological and histological markers of glutenic enteropathy in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients = Seruminiai ir histologiniai gliuteninės enteropatijos žymenys sergant reumatoidiniu artritu ir osteoartritu // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2004, t. 11, no. 2, p. 57-64. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/act42/A-57.pdf> [žiūrėta 2008-04-07]. [DB: Index Copernicus]
4 Kalibatienė, Danutė; Keblas, R. Vilniaus universiteto terapijos klinikai - 200 metų = In commemoration of the 200 years anniversary of Internal medicine clinic at Vilnius University // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 253-258. [DB: Index Copernicus]
5 Ožeraitienė, Violeta; Kalpokaitė, Zosė; Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė. Oksidacinio streso aktyvumas esant nėštumo patologijai = Oxidative stress activity in pathological pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 280-284. [DB: Index Copernicus]
6 Glemžienė, Ina; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Oksidacinis stresas ir nėštumas = Oxidative stress and pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 286-288. [DB: Index Copernicus]
7 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Sergančiųjų cukriniu diabetu chirurginės slaugos problemos = Surgical nursing problems in the diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 298-300. [DB: Index Copernicus]
8 Visockienė, Žydrūnė; Kalibatienė, Danutė. Antro tipo cukrinio diabeto gydymas geriamaisiais preparatais = Oral treatment in type 2 diabetes // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 330-336. [DB: Index Copernicus]
9 Valiulis, Arūnas; Bojarskas, Jurgis; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : [metodinės rekomendacijos] // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2489-2523.
10 Kalibatienė, Danutė. Slaugos standartai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 128 p.
11 Alekna, Vidmantas; Kalibatienė, Danutė; Šliažaitė, R.; Tamulaitienė, Marija. Ligų ir vaistų įtaka pagyvenusių žmonių griuvimų dažniui = The influence of diseases and drugs to the frequency of falls in elderly people // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2004, T. 14, Nr. 6, p. 44-49. Prieiga per internetą: <http://sena.sam.lt/images/Dokumentai/Sveikata/sm6(ii%20dalis).pdf> [žiūrėta 2007-06-10].

2003
1 Kalibatienė, Danutė; Urbelienė, Janina; Aleknienė, Birutė. Geltos sindromas klinikinėje praktikoje = Syndrome of jaundice in clinical practise // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, t. 36, priedas 4, p. 7-10. [DB: Index Copernicus]
2 Kalibatienė, Danutė; Žvinklienė, Gražina; Gruodytė, E.; Žiaukienė, Genovaitė. Hepatito C virusas ir inkstų ligos = HVC infection and renal diseases // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, t. 36, priedas 4, p. 10-12. [DB: Index Copernicus]
3 Ėmužytė, Regina; Dubakienė, Rūta; Kuzminskienė, Regina; Šuliokienė, Nijolė; Čeburkovas, Olegas; Leišytė, Palmira; Marčiukaitienė, Irena Ona; Valiukevičienė, Skaidra; Valiulis, Arūnas; Vaidelienė, Laimutė; Razgauskas, Eduardas; Staikūnienė, Jūratė; Kalibatienė, Danutė. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga (sutarimas) // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras. ISSN 1392-527X. 2003, Nr. 06(94), p. 20-22.
4 Valiulis, Arūnas; Bojarskas, Jurgis; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos, skirtos vaikų pulmonologams, pediatrams ir bendrosios praktikos gydytojams. Pirmą kartą pristatytos II Lietuvos nacionaliniame astmos kongrese (Vilnius, 2003 m. spalio 11 d.) : skiriamos Vilniaus universiteto 425 metų jubiliejui / Rengėjai: Arūnas Valiulis, Jurgis Bojarskas, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Rūta Dubakienė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Vytautas Kasiulevičius, Danutė Kalibatienė, V. Žilinskaitė ; Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos mokslų akademija ir kiti. Vilnius : Eugrimas, 2003. 55 p. ISBN 9955501529.
5 Ėmužytė, Regina; Dubakienė, Rūta; Kuzminskienė, Regina; Šuliokienė, Nijolė; Čeburkovas, Olegas; Leišytė, Palmira; Marčiukaitienė, Irena Ona; Valiukevičienė, Skaidra; Valius, Leonas; Vaidelienė, Laimutė; Razgauskas, Eduardas; Staikūnienė, Jūratė; Kalibatienė, Danutė. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga (sutarimas) // Alergologija ir klinikinė imunologija. Vilnius. ISSN 1392-8872. 2003, t. 2, Nr. 1, p. 41-68.

2002
1 Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Kazėnaitė, Edita. Kai kurie ūmios fazės žymenys sergant gastroenterologinėmis ligomis // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2002, nr. 2 (17), p. 64-66.
2 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė. Preliminary results of screening for coeliac disease in patients with rheumatoid arthritis in Lithuania // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 25.
3 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė. Coeliac disease associated with arthritis - hematological changes // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 25.
4 Glemžienė, Ina; Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė. Changes of oxidative stress and haematological indices in case of glutenic enteropathy associated with rheumatoid arthritis = Oksidacinio streso ir hematologinių rodiklių pokyčiai sergant gliutenine enteropatija, asocijuota su reumatoidiniu artritu // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, t. 9, nr. 2, p. 76-80. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/act22/A-076.pdf> [žiūrėta 2008-04-07]. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
5 Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Kazėnaitė, Edita. Sergančiųjų koronarine širdies liga ūmios fazės žymenų koncentracijos kitimas kraujo serume = Changes in the levels of serum acute-phase reactants in patient with coronary heart disease // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2002, nr. 2(14), p. 31-34.
6 Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Razgauskas, Eduardas; Šapoka, Virginijus. Pakaitinė hormonų terapija = Hormone replacement therapy // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, nr. 8, p. 46-48.
7 Kalibatienė, Danutė; Lukoševičienė, R.; Žiaukienė, G.; Urbelienė, Janina; Kuzmaitė, N.; Leimonas, R. Kalcio ir fosforo matabolizmas sergant lėtiniu inkstų nepakankamumu ir virškinimo sistemos ligomis = Metabolism of calcium and phosphorus in patients with chronic renal failure and digestive diseases // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 18-20. [DB: Index Copernicus]
8 Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Lukoševičienė, R.; Glemžienė, Ina. Ūmios fazės žymenys hemodializuojamų ligonių kraujo serume = Acute-phase markers in the serum of hemodialysis patients // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 21-23. [DB: Index Copernicus]
9 Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Lukoševičienė, R. Hemodializuojamų ligonių lipidų peroksidacija = Lipids peroxidation in hemodialysis patients // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 24-25. [DB: Index Copernicus]
10 Mereckas, Gintautas; Kalibatienė, Danutė; Alekna, Vidmantas. Vilniuje gyvenančių vidutinio amžiaus ir pagyvenusių vyrų šlapimo nelaikymo paplitimas = The prevalence of urinary incontinence among middle age and senior men of Vilnius // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 26-28. [DB: Index Copernicus]
11 Kalibatienė, Danutė; Lukoševičienė, R.; Žiaukienė, G.; Leimonas, R.; Urbelienė, Janina. Hemodializuojamų ligonių helicobacter pylori infekcija = Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 40-43. [DB: Index Copernicus]
12 Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. IgA nefropatija ir nėštumas = IgA nephropathy and pregnancy // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 70-73. [DB: Index Copernicus]
13 Alekna, Vidmantas; Šliažaitė, Ramutė; Tamulaitienė, Marija; Kalibatienė, Danutė. Pagyvenusių žmonių griuvimų dažnis ir aplinkybės = Falling rates and environmental causes of elderly people // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2002, nr. 7, p. 73-77.
14 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Gradauskas, Audrius. Slaugytojo chirurgija : mokymo knyga slaugos specialybės studentams, rezidentams, ir slaugytojams / Povilas Plevokas, Danutė Kalibatienė, Audrius Gradauskas ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 2002. 275 p. ISBN 9986195349.
15 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina. Clinical sings of adult coeliac disease (case report) = Suaugusiųjų gliuteninė enteropatija Lietuvoje (klinikinis atvejis) // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, T. 9, Nr. 3, p. 200-202. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Kalibatienė, Danutė. Kvėpavimo organų ligomis sergančių ligonių slauga : metodinė medžiaga Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentams / Danutė Kalibatienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : VU l-kla, 2001. 108 p. ISBN 9986194024.
2 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Kalpokaitė, Zosė; Glemžienė, Ina. Sergančiųjų reumatoidiniu artritu IgA klasės antigliadino antikūniai kraujo serume // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, nr. 1(19), p. 26-30.
3 Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė; Kazėnaitė, Edita. Oksidacinio streso pokyčiai sergant pankreatitu, opalige ir opiniu kolitu // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 1, p. 1070-1073.
4 Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Vanagaitienė, Raimonda; Navikienė, Aušra. Gliuteminė enteropatija. Epidemiologiniai ir klinikiniai ypatumai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 10, p. 1093-1097.
5 Glemžienė, Ina; Staigis, Rimgaudas; Kalibatienė, Danutė; Kalpokaitė, Zosė. Oksidacinio streso reikšmė sergant inkstų ligomis // Internisto praktika : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 2, p. 54-56.
6 Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Staigis, Rimgaudas. Antioksidacinės sistemos vaidmuo inkstų ligų patogenezėje // Internisto praktika : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 2, p. 57-58.
7 Kalibatienė, Danutė; Aleknienė, Birutė; Urbelienė, Janina. Kvėpavimo sistemos ligos ir nėštumas // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4(28), p. 13-17.
8 Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė; Kalpokaitė, Zosė; Kazėnaitė, Edita. The role of oxidative stress in digestive tract morbidity // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, t. 8, nr. 1, p. 15-18. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/acta/acta-15.pdf> [žiūrėta 2008-04-07].
9 Andreika, Laimutis; Gradauskas, Audrius; Mikaliukštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Plevokas, Povilas. Urologinių ligonių priežiūros aspektai // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2001, nr. 3-4, p. 56-59.
10 Mereckas, Gintautas; Kalibatienė, Danutė; Alekna, Vidmantas. Šlapimo nelaikymo tyrimas vyresnio amžiaus asmenims // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4 (28), p. 230-231.

2000
1 Kalibatienė, Danutė; Dubakienė, Rūta. Maisto alergija ir imuninis atsakas esant intestininės laktazės nepakankamumui // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, vol. 7, suppl. 5, p. 20-23.

1999
1 Kalibatienė, Danutė; Jakutienė, B. Inkstų ligomis sergančių ligonių priežiūra // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, nr. 3(19), p. 186-188.
2 Rudzevičienė, Odilija; Narkevičiūtė, Irena; Kalibatienė, Danutė. Angliavandenių absorbcijos sutrikimai vaikams, sergantiems atopiniu dermatitu // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, nr. 8, p. 913-916.
3 Mikaliūkštienė, Aldona; Plevokas, Saulius; Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė. AMA-gastrografija naujas funkcinės diagnostikos būdas // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1999, nr. 3, p. 173-177.

1998
1 Kalibatienė, Danutė. Slaugos sistemos Lietuvoje analizė // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, "Slaugos studijos ir praktika 98" moksliniai darbai. Vilnius : UAB "Proksima". 1998, p. 2-5.
2 Kalibatienė, Danutė. Slaugos specialistų mokymas Lietuvoje // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, "Slaugos studijos ir praktika 98" moksliniai darbai. Vilnius : UAB "Proksima". 1998, p. 6-9.
3 Urbelienė, Janina; Kalibatienė, Danutė. Ilgai sergančių nepagydomų ligonių slauga // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, "Slaugos studijos ir praktika 98" moksliniai darbai. Vilnius : UAB "Proksima". 1998, p. 29-33.
4 Kalibatienė, Danutė; Jakutienė, B. Sergančių lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu ligonių slauga // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, "Slaugos studijos ir praktika 98" moksliniai darbai. Vilnius : UAB "Proksima". 1998, p. 34-41.
5 Kalibatienė, Danutė. Maisto alergija ir intesticinės laktazės nepakankamumas // Actualities in primary health care : proceedings of 5th International conference of general practitioners of Lithuania, Vilnius, June 2-3, 1998. Vilnius : Vilnius University. 1998, p. 66-73.