VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Darius Činčikas' publikacijų sąrašas

2018
1 Švedienė, Saulė; Andrijauskas, Audrius; Činčikas, Darius; Porvaneckas, Narūnas; Kvederas, Giedrius; Andrijauskas, Povilas. Feasibility of combined spinal – epidural analgesia for implication within enhanced recovery pathways in total hip arthroplasty (THA). // Regional anesthesia and pain medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1098-7339. eISSN 1532-8651. 2018, vol. 43, no 7, suppl. 1, e173, p. e173. DOI: 10.1097/AAP.0000000000000863. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.113; AIF: 3.180; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Markevičius, Vytautas; Činčikas, Darius; Porvaneckas, Narūnas; Stankevičius, Edgaras; Navikas, Dangirutis; Andriukaitis, Darius; Šipylaitė, Jūratė; Švedienė, Saulė; Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Kvederas, Giedrius; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Andrijauskas, Audrius. Revised evaluation of hemodilution response in the semi-closed loop infusion system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. 2016, vol. 22, no. 1, p. 57-63. DOI: 10.5755/j01.eee.22.1.12826. [DB: Computers & Applied Sciences Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.859; AIF: 2.577; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Andrijauskas, Audrius; Svensen, Christer H.; Porvaneckas, Narūnas; Šipylaitė, Jūratė; Stankevičius, Edgaras; Činčikas, Darius; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Šatkauskas, Igoris; Vosylius, Saulius; Kvederas, Giedrius. A mini volume loading test (mVLT) using 2.5-mL kgS1 boluses of crystalloid for indication of perioperative changes in hydration status // Medicina. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 6, p. 354-365. DOI: 10.1016/j.medici.2016.11.004. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.802; AIF: 4.449; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Činčikas, Darius; Skaisgirys, Karolis; Audzijonis, Mindaugas. Adrenalino koncentracijos vietinio anestetiko tirpale įtaka paciento hemodinamikai taikant bendrąją nejautrą = The influence of adrenaline concentrations in local anesthetic solution to patients hemodynamics during general anesthesia // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 2, p. 122-126. DOI: 10.15591/mtp.2016.017. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Andrijauskas, Audrius; Svensen, Christer; Porvaneckas, Narūnas; Kvederas, Giedrius; Činčikas, Darius; Švedienė, Saulė. Mini volume loading test (mVLT ) for the evaluation of hydration status: initial validation in patients // Archiv euromedica. Hannover : Impressum. ISSN 2193-3863. 2014, vol. 4, no 1, p. 4-14. Prieiga per internetą: <http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica-1-2014/artkle_02_01_2014_maket_001_084_READY_for_WEB.pdf> [žiūrėta 2014-12-30].

2013
1 Andrijauskas, Audrius; Sakavičiūtė, Indrė; Ivaškevičius, Juozas; Porvaneckas, Narūnas; Činčikas, Darius; Kvederas, Giedrius. Kristaloidai ir koloidai perioperacinei skysčių terapijai: savybės ir dozavimo ypatumai // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 13-19. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1570>. [DB: Index Copernicus]
2 Markevicius, V.; Andrijauskas, Audrius; Navikas, D.; Svensen, Christer; Porvaneckas, Narūnas; Andriukaitis, D.; Kvederas, Giedrius; Činčikas, Darius; Andrijauskas, Povilas. Statistically biased calibration method for the real-time adjustment of noninvasive haemoglobin measurements in a semiautomated infusion system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2013, Vol. 19, no. 7, p. 65-71. DOI: 10.5755/j01.eee.19.7.5165. [DB: Scopus, Computers & Applied Sciences Complete, INSPEC, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.445; AIF: 1.812; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Andrijauskas, Audrius; Sakavičiūtė, Indrė; Ivaškevičius, Juozas; Porvaneckas, Narūnas; Kvederas, Giedrius; Činčikas, Darius; Mažūnaitis, Justas; Marmaitė, Ugnė; Sakalaitė, Lina; Andrijauskas, Povilas; Sakalauskaitė, Gerda. Perioperacinė skysčių terapija: senos problemos, nauji sprendimai = Perioperative fluid therapy: old problems, new solutions // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2012, t. 10, nr. 1-2, p. 7-20. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1980> [žiūrėta 2012-05-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Martinkėnas, Jonas Laimutis; Sakalinskas, Virgilijus; Jankauskas, Rimantas; Ėmužytė, Regina; Pošiūnas, Gintas; Balseris, Svajūnas; Činčikas, Darius; Čepulis, V. Rinologijos pradmenys. Vilnius : Metoil, 2012. 616 p. ISBN 9786099541402.

2010
1 Činčikas, Darius; Ivaškevičius, Juozas; Martinkėnas, Jonas Laimutis; Balseris, Svajūnas. A role of anesthesiologist in reducing surgical bleeding in endoscopic sinus surgery = Anesteziologo vaidmuo mažinant operacinį kraujavimą endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 11, p. 730-734. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1011/1011-02e.htm> [žiūrėta 2018-02-27]. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Andrijauskas, Audrius; Ivaškevičius, Juozas; Kocius, Manvilius; Porvaneckas, Narūnas; Činčikas, Darius; Oševska, Jevgenija. Hipotenzinė anestezija atliekant klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimą: į tikslą nukreiptas skysčių terapijos algoritmas = Hypotensive anaesthesia in total hip and knee arthroplasty: algorithm for the goal-directed fluid management // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2008, t. 6, nr. 4, p. 281-295. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2145/1372>. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Činčikas, Darius; Ivaškevičius, Juozas. Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje = Influence of anesthetic on operative field quality in endoscopic paranasal sinus surgery // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 2, p. 137-142. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2274/1498> [žiūrėta 2020-04-20]. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]