VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Donata Ringaitienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Ringaitienė, Donata; Puodžiukaitė, Lina; Vicka, Vaidas; Gineitytė, Dalia; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Bioelectrical impedance phase angle-predictor of blood transfusion in cardiac surgery // Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. Philadelphia : W B Saunders co-Elsevier inc. ISSN 1053-0770. eISSN 1532-8422. 2019, vol. 33, no 4, p. 969-975. DOI: 10.1053/j.jvca.2018.07.007. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.258; AIF: 4.026; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Tutkus, Jonas; Stanaitis, Jokūbas; Ringaitienė, Donata (vadov.); Vicka, Vaidas (vadov.). Eksperimentinis tyrimas: ar centrinės venos ir dializiniam kateteriams esant vienoje venoje įvyksta aspiracija? // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija, Vilnius 2019 m. gegužės 16-24d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 58. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
3 Gražulytė, Daiva; Kazlauskas, Evaldas; Norkienė, Ieva; Kolevinskaitė, Smiltė; Kezytė, Greta; Urbanavičiūtė, Indrė; Sabestinaitė, Akvilė; Korsakaitė, Gintarė; Želvienė, Paulina; Ringaitienė, Donata; Šostakaitė, Gintarė; Šipylaitė, Jūratė. Long-term quality of life and posttraumatic stress following elective cardiac surgery: preliminary findings of a 5-year follow-up study = Ilgalaikiai gyvenimo kokybės pokyčiai ir patiriamo streso reakcijos po planinių širdies operacijų: preliminarūs rezultatai praėjus penkeriems metams po operacijos // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 1, p. 87-92. DOI: 10.6001/actamedica.v26i1.3960. [DB: MEDLINE, Index Academicus, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2018
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Sabestinaitė, Akvilė; Klimašauskas, Andrius; Gavelienė, Edita; Ručinskas, Kęstutis; Ivaška, Justinas; Šipylaitė, Jūratė. Concordance of the new ESPEN criteria with low phase angle in defining early stages of malnutrition in cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 2405-4577. 2018, vol. 37, no 5, p. 1596-1601. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.08.007. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts, Embase, MEDLINE] [IF: 6.402; AIF: 3.711; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Ringaitienė, Donata; Puodžiukaitė, Lina; Vicka, Vaidas; Gineitytė, Dalia; Šipylaitė, Jūratė. Predictors of red blood cell transfusion in cardiac surgery patients // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1466-609X. eISSN 1364-8535. 2018, Vol. 22, Suppl. 1, 82, p. 150-151. Prieiga per internetą: <https://ccforum.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13054-018-1973-5>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 6.959; AIF: 4.828; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Ringaitienė, Donata; Puodžiukaitė, Lina; Vicka, Vaidas; Gineitytė, Dalia; Šipylaitė, Jūratė. Influence of postoperative red blood cell transfusion on late mortality in cardiac surgery patients // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1466-609X. eISSN 1364-8535. 2018, Vol. 22, Suppl. 1, p. 151. Prieiga per internetą: <https://ccforum.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13054-018-1973-5> [žiūrėta 2018-05-14]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 6.959; AIF: 4.828; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
4 Ringaitienė, Donata; Gražulytė, Daiva; Zokaitytė, Dalia; Puodžiukaitė, Lina; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė. Link between bioelectrical impedance analysis derived phase angle and late mortality in cardiac surgery patients // Critical care. London : BioMed Central. ISSN 1466-609X. eISSN 1364-8535. 2018, Vol. 22, Suppl. 1, p. 58. Prieiga per internetą: <https://ccforum.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13054-018-1973-5> [žiūrėta 2018-05-14]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 6.959; AIF: 4.828; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Puodžiukaitė, Lina; Ringaitienė, Donata; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė. Parameters of bioelectrical impedance analysis as risk factors for postoperative haemoglobin decrease in cardiac surgery patients // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 73. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
6 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vėželienė, Jevgenija; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Pranas; Šipylaitė, Jūratė. Role of nutritional immunomodulation in immune responses in malnourished patients undergoing cardiac surgery // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 79. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
7 Vicka, Vaidas; Zokaitytė, Dalia; Puodžiukaitė, Lina; Gineitytė, Dalia; Gražulytė, Daiva; Ringaitienė, Donata; Šipylaitė, Jūratė. Bioelectrical impedance analysis-derived phase angle in cardiac surgery patients: implications for prognosis of late mortality // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 86-87. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
8 Rauluševičiūtė, Justina; Kezytė, Greta; Ringaitienė, Donata; Dementavičienė, Jūratė. Diagnostic challenge of post-operative visual loss after cardiac surgery: a case report // 7th Baltic congress of radiology - BCR : 4-6 October, 2018, Kaunas, Lithuania : online abstract book / Editor: Algirdas Edvardas Tamosiunas. Kaunas : Eventas, 2018. eISBN 9786099575063. p. 129. Prieiga per internetą: <https://eu.eventscloud.com/file_uploads/39ced8700ee445ea7b4dcdb15e75fbc6_BCR2018_OnlineABSTRACTBOOKv1.pdf> [žiūrėta 2019-04-09].
9 Gasiūnaitė, Diana; Sakalauskaitė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė; Šipylaitė, Jūratė; Ringaitienė, Donata; Gumbienė, Lina. General anaesthesia (GA) for parturients with severe pulmonary arterial hypertension (pregnancy risk IV WHO) during Caesarean section (CS) // 9th International Baltic congress of anaesthesiology, intensive care and pain management : 25-27 October 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / Lithuanian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Vilnius. 2018, p. 44. Prieiga per internetą: <http://www.baltanest2018.com/user/_files/560/Poster%20Presentation.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Jakutis, Gabrielius; Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Jovaiša, Tomas. Severity of hyperoxia as a risk factor in patients undergoing on-pump cardiac surgery = Hiperoksija kaip rizikos veiksnys pacientams, kuriems atliekamos širdies operacijos su dirbtine kraujo apytaka // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, vol. 24, no. 3, p. 153-158. (Research articles). DOI: 10.6001/actamedica.v24i3.3549. [DB: Index Academicus, MEDLINE]
2 Vicka, Vaidas; Gineitytė, Dalia; Ringaitienė, Donata; Šipylaitė, Jūratė; Pekarskienė, J. Bioelectrical impedance analysis measurements as predictors of renal function after cardiac surgery // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1466-609X. eISSN 1364-8535. 2017, Vol. 21, Suppl. 1: 58, p. 64. DOI: 10.1186/s13054-017-1629-x. [DB: PubMed Central, Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6.425; AIF: 4.835; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Sabestinaitė, Akvilė; Klimašauskas, Andrius; Gavelienė, Edita; Ručinskas, Kęstutis; Šipylaitė, Jūratė. Concordance of the new ESPEN criteria and low phase angle in defining early stages of malnutrition in cardiac surgery // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Hoboken : Wiley. 2017, Vol. 61, no 8, p. 965. DOI: 10.1111/aas.12941. [DB: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE]
4 Visockytė, Gabija; Stanaitis, Jokūbas; Ringaitienė, Donata; Ambrazaitienė, Rūta; Šipylaitė, Jūratė. The link between gastrointestinal tract colonisation and infectious complications in intensive care unit patients after cardiac surgery // Intensive care medicine experimental : Springer. ISSN 2197-425X. 2017, Vol. 5, suppl. 2, p. 428. DOI: 10.1186/s40635-017-0151-4. [DB: Scopus, Embase, DOAJ]

2016
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Žvirblis, Tadas; Norkienė, Ieva; Šipylaitė, Jūratė; Irnius, Algimantas; Ivaškevičius, Juozas. Malnutrition assessed by phase angle determines outcomes in low-risk cardiac surgery patients // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. 2016, Vol. 35, Iss. 6, p. 1328-1332. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.02.010. [DB: MEDLINE, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Academic OneFile, Scopus, TOC Premier, CINAHL Plus with Full Text, IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, CABI Abstracts Databases] [IF: 4.548; AIF: 3.234; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė; Ivaškevičius, Juozas. Preoperative phase angle: relation with outcome after cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2016, Vol. 34, Suppl. 1, p. S224. DOI: 10.1016/S0261-5614(15)30695-6. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.548; AIF: 3.234; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Gaižauskas, Edvinas; Balkutė, Deimilė; Janušauskas, Vilius; Ringaitienė, Donata; Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis. Case report: Sustained ventricular fibrillation for LVAD patient succsefully treated with therapeutic hyperkalemia // SA heart journal. Tygerberg : South African Heart Association. ISSN 1996-6741. eISSN 2071-4602. 2016, Vol. 13, no 3, p. 184. Prieiga per internetą: <http://journal.saheart.org/index.php?journal=SAHJ&page=article&op=view&path%5B%5D=415&path%5B%5D=388> [žiūrėta 2016-09-27].
4 Svetikienė, Marija; Janušauskas, Vilius; Griciūtė, Justina; Katkus, Rimgaudas; Ringaitienė, Donata; Šipylaitė, Jūratė; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. Successful treatment of right heart thrombi and acute massive pulmonary embolism by repeated thrombolysis // Journal of clinical & experimental cardiology. Los Angeles, CA : Omics Publishing Group. ISSN 2155-9880. 2016, Vol. 7, Iss. 6, Art. No. 451. DOI: 10.4172/2155-9880.1000451. [DB: PubMed]
5 Jovaiša, Tomas; Vicka, Vaidas; Linkaitė, Gabrielė; Guseinovaitė, Jurgita; Ringaitienė, Donata; Norkienė, Ieva. Use of Lactated Ringer's solution does not eliminate the risk of strong ion difference-related metabolic acidosis following on-pump cardiac surgery // Journal of biological regulators and homeostatic agents. Chieti, Italy : Biolife. ISSN 0393-974X. eISSN 1724-6083. 2016, vol. 30, no. 4, p. 1085-1090. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28078858>. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.469; AIF: 3.638; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
6 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Žvirblis, Tadas; Šipylaitė, Jūratė; Irnius, Algimantas; Ivaškevičius, Juozas. Preoperative risk factors of malnutrition for cardiac surgery patients = Priešoperacinio mitybos nepakankamumo rizikos veiksniai kardiochirurginiams pacientams // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 16, no 2, p. 99-109. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3326. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas), Current Abstracts, TOC Premier]
7 Norkienė, Ieva; Urbanavičiūtė, Indrė; Kezytė, Greta; Ringaitienė, Donata; Jovaisa, Tomas. Impact of preoperative health related quality of life on outcomes after cardiac surgery // Intensive care medicine experimental : ESICM LIVES 2016 29th annual congress : meeting abstracts : Milan, Italy, 1-5 October 2016 / European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Heidelberg, Germany : Springer-Verlag, GmbH. ISSN 2197-425X. 2016, vol. 4, suppl. 1, October, no. A210, p. 112. Prieiga per internetą: <https://icm-experimental.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40635-016-0098-x>. [DB: PubMed]

2015
1 Norkienė, Ieva; Linkaitė, Gabrielė; Guseinovaitė, Jurgita; Vicka, Vaidas; Ringaitienė, Donata; Jovaiša, Tomas. Use of ringer’s lactate solution does not eliminate the risk of strong ion difference related metabolic acidosis following on pump cardiac surgery // Intensive Care Medicine Experimental. Heidelberg : SpringerOpen. eISSN 2197-425X. 2015, Vol. 3, Suppl. 1, Abstract No. A102. Prieiga per internetą: <http://www.icm-experimental.com/content/3/S1/A102> [žiūrėta 2015-12-17]. [DB: ProQuest (nenaudotinas), EBSCOHost (nenaudotinas)]
2 Norkienė, Ieva; Linkaitė, Gabrielė; Guseinovaitė, Jurgita; Vicka, Vaidas; Ringaitienė, Donata; Jovaiša, Tomas. Use of ringer's lactate solution does not eliminate the risk of strong ion difference related metabolic acidosis following on pump cardiac surgery // Intensive care medicine experimental : ESICM 28th annual congress LIVES 2015 : meeting abstracts : Berlin, Germany, 3-7 October 2015 / European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Heidelberg, Germany : Springer-Verlag, GmbH. ISSN 2197-425X. 2015, vol. 3, suppl. 1, October, p. 53-54, no. A102. DOI: 10.1186/2197-425X-3-S1-A102. [DB: PubMed]
3 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė; Ivaškevičius, Juozas; Stukas, Rimantas. Mitybos nepakankamumo svarba kardiochirurginiams pacientams = Importance of malnutrition in cardiac surgery // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr.1, p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20LIT%20A%20Mitybos%20nepakankamumas.pdf> [žiūrėta 2016-04-18]. [DB: Index Copernicus]
4 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Žvirblis, Tadas; Šipylaitė, Jūratė; Irnius, Algimantas; Ivaškevičius, Juozas; Kačergius, Tomas. Impact of malnutrition on postoperative delirium development after on pump coronary artery bypass grafting // Journal of cardiothoracic surgery. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1749-8090. 2015, Vol. 10, no 74, p. [1-7]. DOI: 10.1186/s13019-015-0278-x. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė. Malnutrinion assessed by phase angle: relation with outcomes after cardiac surgery // Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. Louisville : W B Saunders co-Elsevier inc. ISSN 1053-0770. eISSN 1532-8422. 2015, Vol. 29, suppl. 2, p. 51. DOI: 10.1053/j.jvca.2015.05.268. [DB: CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.519; AIF: 3.623; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė; Norkienė, Ieva. Malnutrition screening tool accuracy in patients scheduled for cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 2405-4577. 2014, Vol. 33, suppl. 1, p. 82. DOI: 10.1016/S0261-5614(14)50209-9. [DB: MEDLINE, CABI Abstracts Databases, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.476; AIF: 3.009; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Balčiūnas, Mindaugas; Norkienė, Ieva; Šipylaitė, Jūratė; Ivaškevičius, Juozas. Prognostic value of preoperative bioelectrical impedance phase angle on hemotransfusion after cardiac surgery // Intensive Care Medicine. Heidelberg : Springer. ISSN 0342-4642. eISSN 1432-1238. 2014, Vol. 40, suppl. 1, p. 62. DOI: 10.1007/s00134-014-3451-0. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.214; AIF: 4.119; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Samalavičius, Robertas Stasys; Šerpytis, Mindaugas; Ringaitienė, Donata; Gražulytė, Daiva; Bertašiūtė, Rūta; Rimkus, Bernardas; Matulionytė, Raimonda; Ambrazaitienė, Rūta; Šipylaitė, Jūratė; Kačergius, Tomas; Griškevičius, Laimonas. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress syndrome // AIDS research and therapy. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1742-6405. 2014, no 11, p. art no 37. DOI: 10.1186/1742-6405-11-37. [DB: Embase, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.457; AIF: 3.556; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Ringaitienė, Donata; Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras. Mortality prediction following CABG surgery: comparison of EuroSCORE vs general risk scoring systems // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 1, p. 61-66. DOI: 10.6001/actamedica.v20i1.2628. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkienė, Ieva; Gražulytė, Daiva; Ringaitienė, Donata; Anužis, Jonas; Akucevičiūtė, Eglė; Samalavičius, Robertas. Milrinono ir intraaortinės baliolinės kontrapulsacijos įtaka didelės rizikos miokardo revaskuliarizavimo operacijų rezultatams // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 25-31. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1572> [žiūrėta 2013-09-19]. [DB: Index Copernicus]
3 Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Kuzminskaitė, Vilma; Šipylaitė, Jūratė. Incidence and risk factors of early delirium after cardiac surgery // BioMed research international. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2314-6133. 2013, vol. 2013, art. no 323491 [p. 1-5]. DOI: 10.1155/2013/323491. [DB: Embase, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Academic Search Premier, Scopus, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2012
1 Dargvainis, Mantas; Samalavičius, Robertas; Ringaitienė, Donata. Risk assessment in cardiac surgery - comparison of EuroSCORE and EuroSCORE II // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 67.
2 Ringaitienė, Donata. Malnutrition is associated with worse outcome in patients receiving left ventricular assist device // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 86-87.

2007
1 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ringaitienė, Donata; Misiūrienė, Irina; Baublys, Alis; Ručinskas, Kęstutis; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Intra aortic balloon counterpulsation in cardiomyopathy patients: bridge to transplantation or verticular assist // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford : Oxford university press. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, no. 1, p. 66-70. DOI: 10.1510/icvts.2006.140160. [DB: Scopus, ScienceDirect]
2 Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Misiūrienė, Irina; Samalavičius, Robertas Stasys; Bubulis, Rimantas; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Incidence and precipitating factors of delirium after coronary artery bypass grafting // Scandinavian cardiovascular journal. ISSN 1401-7431. 2007, vol. 41, no. 3, p. 180-185. DOI: 10.1080/14017430701302490. [DB: Embase, MEDLINE, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.069; AIF: 3.757; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Samalavičius, Robertas; Misiūrienė, Irina; Andriūnaitė, Donata; Lipnevičius, Artūras; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Predictive value of Euroscore for coronary revascularization procedures // Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2002, 2002: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery, June 29-July 1, Helsinki: abstracts, p. 126. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]