VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dovilė Kalibatienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Praninskienė, Rūta; Jonuškaitė, Dovilė; Judickienė, Asta; Vitėnaitė, Joana; Čerkauskienė, Rimantė. Sunki kūdikių ir mažų vaikų miokloninė epilepsija (Dravet sindromas): literatūros apžvalga ir šeši atvejai = Severe infantile myoclonic epilepsy (Dravet syndrome): literature review and six case reports // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 34-40. [DB: Index Copernicus]
2 Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Kaip miega vaikai, sergantys lėtinėmis inkstų ligomis? = How do children with chronic kidney diseases sleep? // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 84-88. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Michailovas, Gintaras; Čerkauskienė, Rimantė; Boltshauser, Eugen. Du vaikų nekrozuojančios encefalopatijos atvejai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, Nr. 1, p. 56-60. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/du-vaiku-nekrozuojancios-encefalopatijos-atvejai-diagnostinis-issukis> [žiūrėta 2017-11-06]. [DB: Index Copernicus]
2 Jonuškaitė, Dovilė; Kalibatas, Paulius; Praninskienė, Rūta; Zalubienė, Asta; Jučaitė, Aurelija; Čerkauskienė, Rimantė. Adolescent with acute psychosis due to anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis: successful recovery // Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology. New York : Exeley inc. ISSN 2245-8875. 2017, vol. 5, no 3, 10.21307/sjcapp-2017-012, p. 111-115. DOI: 10.21307/sjcapp-2017-012. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2016
1 Endzinienė, Milda; Gumbelevičienė, Lingvita; Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Efficacy and safety of everolimus treatment in tuberous sclerosis complex: Lithuanian experience // 14th International Child Neurology Congress (ICNC 2016) : 1-5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands : poster abstract book / International Child Neurology Association (ICNA). Amsterdam : International Child Neurology Association. 2016, p. 154-154, no. ICNC-0762. Prieiga per internetą: <http://icnc2016.org/wp-content/uploads/2016/05/Complete-poster-abstract-book.pdf> [žiūrėta 2016-11-10].

2015
1 Lengvenis, Givi; Jonuškaitė, Dovilė; Marcinkutė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Jaunų žmonių galvos smegenų infarktas = Ischemic stroke in the young // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 19, Nr. 1, p. 19-31. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2015_Nr1_019-031.pdf> [žiūrėta 2015-09-28]. [DB: Index Copernicus]
2 Neverauskienė, Arijanda; Gricienė, Birutė; Petkelytė, Milda; Vištartaitė, Berta; Mockienė, Evelina; Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas. Vaikų galvos kompiuterinės tomografijos tyrimų, atliktų dėl neurologinių simptomų, diagnostinė svarba ir apšvita = Pediatric computed tomography scans due to neurological symptoms diagnostic importance and exposure // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.1, p. 477-482. DOI: 10.15591/mtp.2015.075. [DB: Index Copernicus]
3 Jonuškaitė, Dovilė; Tumienė, Birutė; Čerkauskienė, Rimantė. Spina bifida ir hidrocefalija: naujai atrastos senos tiesos // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2015, Nr. 1, p. 4-14.

2012
1 Matuzevičienė, Rėda; Jonuškaitė, Dovilė; Endriukaitytė, Skaistė. Pirmtakinių kraujodaros ląstelių skaičiaus periferiniame kraujyje nustatymas klinikinėje praktikoje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 2, p. 69-74. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/244/2012> [žiūrėta 2017-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Endriukaitytė, Skaistė; Jonuškaitė, Dovilė; Gefenas, Eugenijus. Konfidencialumas gydytojo praktikoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 3, p. 19-25. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.3(58)/VS%202012_3(58)_Jonuskaite_lit.pdf> [žiūrėta 2013-02-15]. [DB: Index Copernicus]