VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dovilė Ruzgienė' publikacijų sąrašas

2014
1 Vaitiekūnaitė, Donata; Čerkauskienė, Rimantė; Jankauskienė, Augustina. Non-infectious peritoneal dialysis associated complications in children // Pediatric nephrology. Heidelberg : Springer. ISSN 0931-041X. 2014, vol. 29, no. 9, p. 1759. DOI: 10.1007/s00467-014-2904-6. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, EBSCOHost (nenaudotinas), MEDLINE, PubMed, Scopus, Embase] [IF: 2.856; AIF: 2.429; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Ruzgienė, Dovilė; Januškevičiūtė, Giedrė; Jankauskienė, Augustina. Nocturnal enuresis in outpatient department // Pediatric nephrology. Heidelberg : Springer. ISSN 0931-041X. 2014, vol. 29, no. 9, p. 1791. DOI: 10.1007/s00467-014-2904-6. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, EBSCOHost (nenaudotinas), MEDLINE, PubMed, Scopus, Embase] [IF: 2.856; AIF: 2.429; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Ruzgienė, Dovilė; Umbrasienė, Neringa; Čerkauskaitė, Agnė; Raudonytė, Daura; Jankauskienė, Augustina; Kinčinienė, Odeta; Čerkauskienė, Rimantė. Vaikų nefrokalcinozė ir inkstų akmenligė - nuo simptomų iki diagnozės // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 135-139. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_21.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]