VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Edgaras Dlugauskas' publikacijų sąrašas

2019
1 Dlugauskas, Edgaras; Strumila, Robertas; Lengvenytė, Aistė; Ambrozaitytė, Laima; Dagytė, Evelina; Molytė, Alma; Navickas, Alvydas; Utkus, Algirdas. Analysis of Lithuanian CYP2D6 polymorphism and its relevance to psychiatric care of the local population // Nordic journal of psychiatry. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0803-9488. eISSN 1502-4725. 2019, vol. 73, iss. 1, p. 31-35. DOI: 10.1080/08039488.2018.1548648. [DB: PsycInfo, MEDLINE, Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001]
2 Kučinskaitė, Justina; Dlugauskas, Edgaras; Lesinskienė, Sigita. Klinikinis atvejis: karbamazepino sukeltas antikonvulsantų hiperjautrumo sindromas ir agranuliocitozė // Sveikatos mokslai : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 3, p. 40-43. DOI: 10.5200/sm-hs.2019.033. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
3 Utkus, Simonas; Mineikytė, Rūta; Dlugauskas, Edgaras (vadov.); Strumila, Robertas (vadov.). CYP2C19 geno polimorfizmo svarba depresija sergančių pacientų gydymui // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 205. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]

2018
1 Dlugauskas, Edgaras; Masiulevičienė, Kristina; Grigutytė, Neringa; Petraškaitė, Karolina. The impact of depression on verbal memory // European psychiatry. Paris : Elsevier France. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2018, Vol. 48, suppl. p. S237. Prieiga per internetą: <https://epa-abstracts-2018.elsevierdigitaledition.com/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=3d10448f3dc64da6ce0bbecf5489715d> [žiūrėta 2018-03-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PsyLIT, PsycInfo, BIOSIS Previews, Embase, MEDLINE] [M. kr.: M 001] [IF: 3.941; AIF: 3.670; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
2 Baronas, Karolis; Dagytė, Evelina; Dlugauskas, Edgaras; Ambrozaitytė, Laima; Utkus, Algirdas. Clinical applications of pharmacogenetic testing // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, nr. 1, p. 114. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
3 Kiziela, Antanas; Maksimaitytė, Vaidota; Dlugauskas, Edgaras. Tumor necrosis factor-alfa inhibitors decrease depression physical symptoms for patients with inflammatory Bowel disease // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 100. [M. kr.: M 001]
4 Dlugauskas, Edgaras; Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Utkus, Algirdas. Lithuanian CYP2D6 polymorphism analysis (pilot study). // Psychiatry - shaping the future : 32nd Nordic congress of psychiatry, June 13-16, 2018, Reykjavik. Reykjavik : NCP. 2018, [p. 1]. Prieiga per internetą: <https://www.eventure-online.com/eventure/admin/showFrontPublic.form?cuuid=98879116-2550-4ee8-9b47-f0b6b9adc423> [žiūrėta 2018-07-04]. [M. kr.: M 001]

2017
1 Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Dlugauskas, Edgaras; Utkus, Algirdas; Navickas, Alvydas. The beginning of pharmacogenetic research with psychiatric drugs in Lithuania // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, p. 18 [abstract no. Ps17]. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps17-the-beginning-of-pharmacogenetic-research-with-psychiatric-drugs-in-lithuania/> [žiūrėta 2017-08-03]. [M. kr.: M 001]
2 Pakutkaitė, Indrė Kotryna; Dlugauskas, Edgaras; Norkūnienė, Viktorija; Utkus, Algirdas; Navickas, Alvydas. Higher rates of depression among Huntington's disease gene carriers // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, p. 43 [abstract no. Ps42]. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps42-higher-rates-of-depression-among-huntingtons-disease-gene-carriers/> [žiūrėta 2017-08-03]. [M. kr.: M 001]
3 Dlugauskas, Edgaras; Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Utkus, Algirdas. Poor CYP2D6 and ultrarapid CYP2C19 metabolizer: Clinical challenge in psychiatric treatment // European psychiatry. Paris : Elsevier France. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2017, Vol. 41, suppl. p. S163. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.2042. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 4.129; AIF: 3.559; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
4 Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Dlugauskas, Edgaras; Utkus, Algirdas. CYP450 enzymes genetic polymorphism influence on treatment of affective disorders // European psychiatry. Paris : Elsevier France. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2017, Vol. 41, suppl. p. S167-S168 [Abstract: no. EW0186]. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.2055. [DB: Scopus, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 4.129; AIF: 3.559; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
5 Vilkaitė, Alina; Audickaitė, Aistė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda; Dlugauskas, Edgaras. Šizofrenija ir depresija sergančiųjų odos ir jos priedų būklės įvertinimas = Evaluation of the skin and its appendages in patients with schizophrenia and depression // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2017, T. 21, Nr. 3, p. 154-161. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
6 Utkus, Algirdas; Dlugauskas, Edgaras; Dagytė, Evelina. Pharmacogenomic testing for the Lithuanian depression patients // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017 : WPA. 2017, Abstract no PcA1-3, p. 3. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/abstracts/pharmacogenomic-testing-for-the-lithuanian-depression-patients/> [žiūrėta 2018-03-05]. [M. kr.: M 001]

2016
1 Dlugauskas, Edgaras; Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Utkus, Algirdas. Influence of CYP450 enzymes genetic polymorphism on treatment of depression and bipolar disorder // Evoliucinė medicina: šiuolakinių sveikatos problemų evoliuciniai mechanizmai ir dėsningumai = Evolutionary medicine: pre-existing mechanisms and patterns of current health issues : trečioji tarptautinė konferencija, 2016 m. birželio mėn. 14-19 d. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094597206. p. 89. [M. kr.: M 001]
2 Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Dlugauskas, Edgaras; Utkus, Algirdas. Farmakogenetinio tyrimo vertinimas psichiatrijoje: retrospektyvi klinikinių atvejų analizė // Laboratorinė medicina = Laboratory medicine. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija : Lietuvos žmogaus genetikos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, t. 18, Nr. 1(69), p. 23-28. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/en/straipsnis/visas/553/2016> [žiūrėta 2017-04-27]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
3 Markevičiūtė, Mantė; Matusevičiūtė, Audronė; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita; Rimševičius, Laurynas. Depresijos simptomų paplitimas tarp 3–5 stadijų lėtine inkstų liga sergančių pacientų = Prevalence of depressive symptoms among patients with stage 3-5 chronic kidney disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 228-232. DOI: 10.15591/mtp.2016.036. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
4 Dlugauskas, Edgaras; Lengvenytė, Aistė; Strumila, Robertas; Utkus, Algirdas. Farmakogenetika psichiatrijoje - kelias į individualizuotą gydymą // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos: 2016 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos : [2016 m. gruodžio 7 d., Vilnius] / Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2016, p. 8. Prieiga per internetą: <http://mail.ma.lt/components/com_rseventspro/assets/images/files/2016-12-07_JMK_pranesimu_santrauka.pdf> [žiūrėta 2017-08-07]. [M. kr.: M 001]
5 Bingelytė, Ieva; Kuzmickienė, Jurgita; Dlugauskas, Edgaras. Neuropsichiatrinė hipofizės adenomos ir ekstrapontinės mielinolizės išraiška: atvejo analizė. = Neuropsychiatric manifestation of hypophyseal adenoma and extrapontine myelinolysis: a case report // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2016, T. 20, Nr. 2, p. 112-115. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2016_Nr2_112-115.pdf> [žiūrėta 2018-01-22]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
6 Dlugauskas, Edgaras. Psichikos sutrikimai sergant Hantingtono liga // Hantingtono ligos konferencija, 2016 m. balandžio 15 d., Vilnius. Vilnius. 2016, p. 12. Prieiga per internetą: <http://www.psichiatrija.lt/2016/04/hantingtono-ligos-konferencija-vilniuje/> [žiūrėta 2018-03-06]. [M. kr.: M 001]

2015
1 Dlugauskas, Edgaras. Individualizuotas depresijos gydymas // Nervų ir psichikos ligos. Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras. ISSN 1648-2948. 2015, Nr. 2-3, p. 69-70. Prieiga per internetą: <https://www.psichiatrija.lt/2015/09/konferencija-vilniuje-apie-nervu-ir-psichikos-ligas/> [žiūrėta 2018-03-06]. [M. kr.: M 001]
2 Dlugauskas, Edgaras; Paulikienė, Guoda. The first woman of Oedipus or the Metamorphoses of the Sphinx in art // European psychiatry. Paris : Elsevier France. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2015, Vol. 30, suppl. 1, Art. no 1533, Art. no 1533 [p. 1]. DOI: 10.1016/S0924-9338(15)31183-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, MEDLINE] [M. kr.: M 001] [IF: 3.912; AIF: 3.492; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
3 Pakutkaitė, Indrė Kotryna; Dlugauskas, Edgaras; Navickas, Alvydas; Danilevičiūtė, Vita; Diomšina, Beata. Kūno dismorfofobinio sutrikimo epidemiologiniai ir klinikiniai aspektai: literatūros apžvalga // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. 2015, T. 19, nr 2, p. 84-93. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2015_Nr2_084-093.pdf> [žiūrėta 2016-01-13]. [DB: Index Chemicus] [M. kr.: M 001]
4 Šlikaitė, Renata; Šapolienė, A.; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Disociacinio judesių sutrikimo ir sustingusio žmogaus sindromo diferencinė diagnostika: klinikinis atvejis = Differential diagnosis of dissociative motor disorder and stiff person syndrome: a clinical case // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, nr. 2, p. 128-133. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2015_Nr2_128-133.pdf> [žiūrėta 2015-11-26]. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
5 Čiūras, Edgaras; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita. Antidepresantų sąveika su priešepilepsiniais, antihipertenziniais, nesteroidiniais priešuždegiminiais ir priešinfekciniais vaistais // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, nr 2, p. 77-83. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2015_Nr2_077-083.pdf> [žiūrėta 2016-01-13]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2014
1 Biliūtė-Rodinienė, Eglė; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita. Diagnosis and management of catatonia // 4th young psychiatrists' network meeting “A coin with many sides: different perspectives on mental illness”, April 3-5 2014, Wroclaw, Poland. international conference: programme and abstract booklet. Wroclaw : Wroclaw Medical University, 2014. ISBN 9788370555825. p. 57. [M. kr.: M 001]
2 Dlugauskas, Edgaras; Utkus, Algirdas; Danilevičiūtė, Vita. Citochromų P450 įtaka psichofarmakoterapinių vaistų klinikiniam efektyvumui // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 113-120. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_113-120.pdf> [žiūrėta 2014-11-27]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
3 Biliūtė-Rodinienė, E.; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita. Katatonijos diagnostika ir gydymas // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, T. 18, nr. 2, p. 105-112. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_105-112.pdf> [žiūrėta 2014-11-27]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]